Posts by karin

Affärsområdeschef till Gladsheim Fastigheter, Skara

juli 3rd, 2020 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Gladsheim Fastigheter grundades 2018 och är ett fastighetsbolag som huvudsakligen förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter. Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” vilket illustrerar bolagets ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för sina hyresgäster.

Bolaget arbetar för en hållbar och långsiktig utveckling genom långsiktigt ägande. Idag har bolaget fastigheter i Arboga, Eskilstuna, Karlskoga, Skövde, Skara och Töreboda. Fastighetsbeståndet består i dagsläget av ca 800 lägenheter med ett totalt värde om ca 800 miljoner kronor. Ambitionen är att fortsätta förvärva nya fastigheter och löpande förbättra beståndet genom renoveringar och aktiv förvaltning. I och med att fastighetsbeståndet växer behöver företaget rekrytera en affärsområdeschef till området Skara, Skövde och Töreboda med placering i Skara eller Skövde.

Som Affärsområdeschef på Gladsheim har du övergripande ansvar för förvaltning av ditt område samt personal- och budgetansvar. Till din hjälp har du en fem engagerade medarbetare inom skötsel och teknisk förvaltning. Att arbeta för kundnöjdhet och att samtidigt ha en god lönsamhet är viktigt. Du kommer att rapportera till Gladsheims fastighetschef. I dagsläget omfattar området omkring 400 lägenheter vilket kommer att öka i takt med att Gladsheims fastighetsbestånd stadigt växer.

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som ekonomisk förvaltare från fastighetsbranschen, gärna inom bostad samt har förmågan att arbeta självständig och kan ta egna initiativ. Företaget kännetecknas av en familjär stämning med stark entreprenörsanda och vill du vara med på en spännande utvecklingsresa så är detta rätt arbetsplats för dig.

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till cv@puresearch.se. Märk ansökan med Affärsområdeschef.

Affärsområdeschef till Gladsheim Fastigheter, Eskilstuna

juli 3rd, 2020 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Gladsheim Fastigheter grundades 2018 och är ett fastighetsbolag som huvudsakligen förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter. Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” vilket illustrerar bolagets ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för sina hyresgäster.

Bolaget arbetar för en hållbar och långsiktig utveckling genom långsiktigt ägande. Idag har bolaget fastigheter i Arboga, Eskilstuna, Karlskoga, Skövde, Skara och Töreboda. Fastighetsbeståndet består i dagsläget av ca 800 lägenheter med ett totalt värde om ca 800 miljoner kronor. Ambitionen är att fortsätta förvärva nya fastigheter och löpande förbättra beståndet genom renoveringar och aktiv förvaltning med egen personal. I och med att fastighetsbeståndet växer behöver företaget rekrytera en affärsområdeschef till området Arboga, Eskilstuna och Karlskoga med placering i Eskilstuna.

Som Affärsområdeschef på Gladsheim har du övergripande ansvar för förvaltning av ditt område samt personal- och budgetansvar. Till din hjälp har du ett förvaltningsteam som kommer att vara med och bygga upp, med en teknisk förvaltare för förvaltningsområdet samt ytterligare två engagerade medarbetare. Att arbeta för kundnöjdhet och att samtidigt ha en god lönsamhet är viktigt. Du kommer att rapportera till Gladsheims fastighetschef. I dagsläget omfattar området omkring 400 lägenheter vilket kommer att öka i takt med att Gladsheims fastighetsbestånd stadigt växer.

Vi ser att du har några års erfarenhet som ekonomiskförvaltare från fastighetsbranschen, gärna inom bostad samt har förmågan att arbeta självständig och kan ta egna initiativ. Företaget kännetecknas av en familjär stämning med stark entreprenörsanda och vill du vara med på en spännande utvecklingsresa så är detta rätt arbetsplats för dig.

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till cv@puresearch.se. Märk ansökan med Affärsområdeschef.

Projektledare till Malmqvist & Co Byggnads, Stockholm

juni 11th, 2020 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Malmqvist Byggnads & Co AB grundades 2013 av Samir Gerdtsson och Åsa Malmqvist. Bolaget utför total-entreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. Man arbetar med en mängd olika uppdrag, inom till exempel lokalanpassning, renovering och ombyggnation av kontor och industrier.

I dagsläget arbetar 9 tjänstemän på Malmqvist Byggnads & Co AB och för att förstärka bolagets fortsatta utveckling förstärker man nu organisationen med ytterligare en projektledare.

Tjänsten

Som projektledare på Malmqvist Byggnads arbetar man med att sälja in och genomföra projekt som förverkligar fastighetsägarnas idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora om- och tillbyggnationer till mindre renoveringar. Beställarna är primärt större privata fastighetsägare och som projektledare arbetar man med flertalet projekt parallellt.

I tjänsten ingår:

 • Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
 • Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
 • Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
 • Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom extern samarbetspartners
 • Upprätta drift och underhållspärm

Tjänsten rapporterar till VD.

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:

 • Gedigen erfarenhet från roller som byggledare, arbetsledare, platschef, projektledare, entreprenadingenjör, projektingenjör från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
 • Gott ekonomiskt sinne
 • Erfarenhet av att upphandla och styra underentreprenörer
 • Erfarenhet av ÄTA
 • Erfarenhet av kalkylarbete
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Prestigelös
 • Strukturerad

Meriterande:

 • Gärna många goda beställarkontakter i Stockholms området

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Kommersiell förvaltare och uthyrare till Bonnier Fastigheter, Uppsala

juni 10th, 2020 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Bonnier Fastigheters affärsidé är att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt i Stockholm- och Uppsalaregionen. Upparbetade värden kan realiseras vid rätt tillfälle. Detta gör man genom utveckling, uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter i attraktiva och centrala lägen i Storstockholms-området samt genom att ställa höga krav på sina fastigheter och på de tjänster som levereras till kunderna.

Bonnier-koncernen består av ett stort antal bolag i flera länder, men förenas i gemensamma värderingar. I de lokala företagen finns påtaglig familjekänsla, långsiktighet och humanitet. Atmosfären i koncernen uppfattas som mycket trevlig och man arbetar ofta under många år i koncernen.

Bonnier fastigheter har efter sitt intåg i Uppsala expanderat kraftigt under de senaste åren. Under 2018 så förvärvades både Stationsgallerian och Muninhuset. I år så har vi fortsatt expansionen och förvärvat Cykelfabriken vilket gör att vi nu är bland de fem största kommersiella fastighetsägarna i innerstaden med ca 60 000 kvm. Bonnier fastigheter är en långsiktig och samhällsbyggande aktör i Uppsala och har ambitionen att bli ett förstahandsval för den kommersiella kontorsmarknaden. Vi har etablerat ett Uppsalakontor och anställt egen driftpersonal och genom vår lokala kännedom och närvaro så bygger vi långsiktiga relationer med både kunder och andra intressenter.

Företagen satsar mycket på personalvänliga aktiviteter, kompetensutveckling och på att skapa team som har roligt tillsammans.

Bonnier Fastigheters finns sedan en tid i Uppsala och till det nya lokalkontoret söker vi nu en Fastighetsförvaltare som vill vara en del av den expansion och utveckling som företaget planerar i staden.

Tjänsten
Som kommersiell förvaltare och uthyrare på Bonnier Fastigheter har du det affärsmässiga ansvaret för flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt arbeta för att kundernas förväntningar överträffas varje dag. Det är också ditt ansvar att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt fastställda mål och planer. Fastighetsförvaltaren har det övergripande ansvaret och leder- och fördelar arbetet för sina tekniska förvaltare och fastighetstekniker.
I rollen ingår dessutom allt från uthyrning av vakanta lokaler, visningar, förhandlingar, kvalitetssäkring, genomförande av beslutande hyresgästanpassningar och delaktighet i områdets utveckling.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
• Kontinuerlig kontakt med kunder-och hyresgäster avseende löpande fastighetsärenden
• Upprätta budget- och prognoser för fastigheterna
• Aktiv marknadsbevakning
• Nyckeltalsanalyser
• Ansvarig för omförhandling och uthyrning samt framtagande av hyreskontrakt på marknadsmässiga villkor för kommersiella lokaler
• Ansvarig för framtagande av drift- och underhållsplaner i samarbete med fastighetstekniker samt uppföljning av dessa
• Utvecklar samt genomför marknads- och aktivitetsplaner för fastigheterna, självständigt och tillsammans med marknadsansvarig
• Kontakter med myndigheter, andra hyresvärdar samt andra aktörer inom branschen
• Bedriva aktivt uthyrningsarbete och ha löpande kontakt med uthyrningskonsulter och mäklare
• Ansvara för att en optimerad energiförbrukning upprätthålls och att bolagets hållbarhetsarbete 
genomförs i fastigheterna
• Upphandling av entreprenörer samt delaktighet i hyresgästanpassningar
• Upphandla samt koordinera de leverantörer, entreprenörer, konsulter som genomför uppdrag i 
fastigheterna

Krav:
Intressanta kandidater har förmodligen någon form av akademisk utbildning

Övriga krav:
Minst tre års erfarenhet av liknande arbete inom fastighetsbranschen
God kunskap inom hyresjuridik
God kunskap kring uthyrningsprocessen
Kunskap om fastighetsrelaterad teknik
Erfarenhet från kommersiella fastigheter
Intresse av fastighetsvärdering och analys
Affärsmässig och serviceinriktad
God vana av att upprätta budgetar och prognoser samt följa upp och analysera fastighetsekonomin
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Körkort för bil

Meriterande kunskaper:
Kunskap om Uppsalas fastighetsmarknad
Utbildning i fastighetsekonomi

Personliga egenskaper:
Självgående
Affärsmässig
Målinriktad
Lösningsorienterad
Strukturerad
Prestigelös
God samarbetsförmåga
Analytisk

 

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Ekonomiansvarig till Malmqvist & Co Byggnads AB, Stockholm

mars 4th, 2020 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Malmqvist Byggnads & Co AB grundades 2013 av Samir Gerdtsson och Åsa Malmqvist. Bolaget utför total-entreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. Man arbetar med en mängd olika uppdrag, inom till exempel lokalanpassning, renovering och ombyggnation av kontor och industrier.

I dagsläget arbetar 9 tjänstemän på Malmqvist Byggnads & Co AB och för att förstärka bolagets fortsatta utveckling förstärker man nu organisationen med en ekonomiansvarig.

Tjänsten

Ekonomiansvariga har det övergripande ansvaret för ekonomin inom bolaget. Rollen är bred och erbjuder stor variation med allt ifrån fakturering, reskontra och den löpande bokföring till avstämningar och bokslut. Du ansvarar också för löner och kommer att vara drivande i utvärdering av systembyten och implementation. På ekonomiavdelningen arbetar ytterligare en projektcontroller.

Tjänsten i korta drag:

 • Leverantörsfakturor (stor mängd)
 • In- och utbetalningar samt bevakning
 • Fakturering
 • Rapportering och statistik
 • Moms, skatt och deklarationer
 • Månadsbokslut och årsbokslut
 • Löpande kontakt med bank, revisorer och Skatteverket
 • Löner och pensioner

Tjänsten rapporterar till ägare Åsa Malmqvist och VD Samir Gerdtsson

 

Kravprofil

Utbildning

Relevant ekonomisk utbildning

Övriga krav:

 • Några års erfarenhet från en liknande roll  
 • Goda kunskaper i Office-paketet
 • Affärsmässig
 • Bred erfarenhet av IT och ekonomistyrningsprocesser
 • Erfarenhet av att arbeta i ekonomiprogram såsom Visma, Fortnox eller liknande
 • Mycket god kunskap i svenska i såväl tal som skrift

Personliga egenskaper:

 • Enkel
 • Prestigelös
 • God samarbetsförmåga

 Meriterande:

 • Tidigare arbetserfarenhet från byggbolag

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Projektledare till Malmqvist & Co Byggnads, Stockholm

mars 4th, 2020 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Malmqvist Byggnads & Co AB grundades 2013 av Samir Gerdtsson och Åsa Malmqvist. Bolaget utför total-entreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. Man arbetar med en mängd olika uppdrag, inom till exempel lokalanpassning, renovering och ombyggnation av kontor och industrier.

I dagsläget arbetar 9 tjänstemän på Malmqvist Byggnads & Co AB och för att förstärka bolagets fortsatta utveckling förstärker man nu organisationen med ytterligare en projektledare.

Tjänsten

Som projektledare på Malmqvist Byggnads arbetar man med att sälja in och genomföra projekt som förverkligar fastighetsägarnas idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora om- och tillbyggnationer till mindre renoveringar. Beställarna är primärt större privata fastighetsägare och som projektledare arbetar man med flertalet projekt parallellt.

I tjänsten ingår:

 • Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
 • Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
 • Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
 • Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom extern samarbetspartners
 • Upprätta drift och underhållspärm

Tjänsten rapporterar till VD.

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:

 • Gedigen erfarenhet från roller som byggledare, arbetsledare, platschef, projektledare, entreprenadingenjör, projektingenjör från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
 • Gott ekonomiskt sinne
 • Erfarenhet av att upphandla och styra underentreprenörer
 • Erfarenhet av ÄTA
 • Erfarenhet av kalkylarbete
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Prestigelös
 • Strukturerad

Meriterande:

 • Gärna många goda beställarkontakter i Stockholms området

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Innesäljare till Leasia Group, Stockholm

februari 18th, 2020 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Leasia Group är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i Norden. Medarbetarna har lång erfarenhet inom finansiering, ekonomi, administration, försäljning, banking, riskkapital och entreprenörskap. Leasia har stor erfarenhet av att hjälpa företag som är i behov av finansieringslösningar samt att utveckla attraktiva produkter till sina kunder.

De idag två största affärsområdena inom Leasia Group är Restaurangfinansiering där man erbjuder sina kunder finansieringslösningar med fördelaktiga leasingavtal och trygga villkor för restaurang och caféinredning, köksutrustning samt Maskinfinansiering där man riktar sig till bolag som har behov av finansiering av entreprenadmaskiner. Leasia arbetar inte enbart med restaurangfinansiering och maskinfinansiering utan erbjuder även andra branscher finansieringslösningar.

Sedan starten 2018 har Leasia Group genomfört många lyckade affärer och under första räkneskapsåret omsatte bolaget drygt 50 miljoner svenska kronor och 2019 uppgick omsättningen till 150 miljoner.

På kontoret i Stockholm arbetar idag fyra personer. Gruppen som arbetar med försäljning består i dagsläget två säljare. Nu söker Leasia en innesäljare som vill vara med och forma företagets fortsatta expansion och byggandet av försäljningsorganisationen.

Tjänsten

Som innesäljare på Leasia Group arbetar man med att bygga upp bolagets kundbas. Du kontaktar potentiella kunder över telefonen och lämnar sedan över affären till ansvarig säljare. Rollen ställer höga krav på aktivitet utan att vara påträngande och kontakt sker med höga beslutsfattare som ägare, operativachefer, ekonomichefer m fl. Bolaget kännetecknas av entreprenörskap och för rätt person kommer det finnas stor möjlighet att vara med och påverka företagets fortsatta expansion.

Mer detaljerat omfattar ansvaret:

 • Driva försäljningsarbetet över telefon
 • Delta på mässor och events

Tjänsten rapporterar till VD, Marcus Boberg

Kravprofil

Övriga krav:

 • Några års erfarenhet inom uppsökande försäljning
 • God förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
 • God kommunikativ förmåga
 • God datavana
 • Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Personliga egenskaper:

 • Ödmjuk och flexibel
 • Prestigelös
 • Driven och självgående

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Projektledare till Malmqvist & Co Byggnads, Stockholm

februari 13th, 2020 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Malmqvist Byggnads & Co AB grundades 2013 av Samir Gerdtsson och Åsa Malmqvist. Bolaget utför total-entreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. Man arbetar med en mängd olika uppdrag, inom till exempel lokalanpassning, renovering och ombyggnation av kontor och industrier.

I dagsläget arbetar 8 tjänstemän på Malmqvist Byggnads & Co AB och för att förstärka bolagets fortsatta utveckling förstärker man nu organisationen med ytterligare en projektledare.

Tjänsten

Som projektledare på Malmqvist Byggnads arbetar man med att sälja in och genomföra projekt som förverkligar fastighetsägarnas idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora om- och tillbyggnationer till mindre renoveringar. Beställarna är primärt större privata fastighetsägare och som projektledare arbetar man med flertalet projekt parallellt.

 

I tjänsten ingår:

 • Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
 • Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
 • Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
 • Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom extern samarbetspartners

Tjänsten rapporterar till VD.

Krav, 

Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:

 • Gedigen erfarenhet från roller som byggledare, arbetsledare, platschef, projektledare, entreprenadingenjör, projektingenjör från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
 • Gott ekonomiskt sinne
 • Erfarenhet av att upphandla och styra underentreprenörer
 • Erfarenhet av kalkylarbete
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Prestigelös
 • Strukturerad

Meriterande:

Gärna många goda beställarkontakter i Stockholms området

 

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Projektledare till WSP Management, Södra Mälardalen

november 28th, 2019 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

WSP är ett ledande analys- och teknikkonsultföretag vars tjänster bidrar till ett hållbart samhällsbyggande som värnar naturen. Företagets kompetens omfattar allt från marksanering till stadsplanering, från konstruktion av byggnadsverk till projektering av hållbara transportsystem och från utveckling av framtidens energikällor till nya möjligheter att utvinna viktiga mineraler.

WSP sammanför experter som har helt olika kompetens och bakgrund men som delar stoltheten inför sitt arbete och en vilja att lösa kundernas problem.

Företagets unika kombination av specialistkompetens och global spridning gör att man kan erbjuda den senaste kunskapen och bästa servicen för alla typer av utmaningar. Tillsammans har man en tydlig strategi för tillväxt som stöder sig på ett globalt tänkande, en gemensam vision och gemensamma värderingar. Företags samlade styrka gynnar kunderna och erbjuder nya möjligheter för sina medarbetare.

WSP är indelat i 8 affärsområden: Analys & Strategi, Byggprojektering, Bro och vattenbyggnad, Environmental, International, Management, Samhällsbyggnad samt Systems.

WSP Management levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Man är verksam i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt – genom hela projektgenomförandet – till tjänster i förvaltningsfasen. Den samlade erfarenheten täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, industri och infrastruktur.

Varje projekt är unikt och har sina speciella förutsättningar, mål och prioriteringar. Därför är WSP Management komfortabla med alla genomförandeformer utifrån det som gäller i det enskilda fallet för att på bästa sätt uppnå projektets mål.

I dag är WSP Management drygt 450 medarbetare över hela landet. På den aktuella avdelningen är man idag 36 personer varav 25 personer i Södertälje och 11 personer i Eskilstuna.

 

Tjänsten

Som byggprojektledare på WSP Management arbetar man med att sälja in och genomföra projekt som förverkligar byggherrars idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora stadsutvecklingsprojekt till mindre renoveringar. Beställarna är både privata och kommunala bolag.

I tjänsten ingår:

 • Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
 • Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
 • Samarbete med andra projektledare vid större projekt
 • Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
 • Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom både intern och extern experthjälp

Resor inom regionen förkommer.

Tjänsten rapporterar till en av avdelningens två gruppchefer.

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:

 • Gedigen erfarenhet från roller som byggprojektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare, projektchef, entreprenadingenjör, projektingenjör från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Erfarenhet från hus eller anläggning
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Prestigelös
 • Strukturerad

Meriterande:

 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Besiktningsman enligt SBR
 • God kännedom om marknadsområdet ”Mälardalen Söder”
 • Gärna många goda beställarkontakter i Södertälje området

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Senior Rekryterare till Wise IT, Stockholm

november 4th, 2019 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Wise IT är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom IT, främst inom kompetensområdena IT Support & Operations, Business IT och Software & Development. Bolagets jobb är att hitta rätt person till rätt IT-jobb och utmanar gärna traditionell rekrytering om det finns det bättre sätt att göra saker på. En stor del i arbete består av att skapa och utveckla relationer med IT-profiler över tid – långt innan det är aktuellt att se sig om efter nya utmaningar. Framgångsrik IT-rekrytering handlar nämligen om att förstå IT och vilka kompetenser och egenskaper som krävs för att säkra er framtida affär.

Eftersom Wise IT utför över 500 rekryteringsprocesser och håller mer än 3 000 kandidat- och konsultintervjuer varje år, har bolaget byggt upp ett gediget nätverk med rätt kompetens som redan finns tillgänglig i uppstart av rekryteringsprocessen.

Affärsområdet Dev Search är ledande på marknaden när det kommer till nya innovativa sätt att rekrytera utvecklare. Våra metoder (T.ex InReflect och Self Recruit) utmanar marknaden och tillåter kandidaterna att ta kontroll över sina karriärer.

För att stärka företagets fortsatta utveckling rekryterar man nu en senior rekryterare.

 

Tjänsten

Som senior rekryteringskonsult hos Dev Search har du helhetsansvar för rekryteringsprocessen från start till mål. Bolaget samarbetar idag med många av Sveriges stora och välkända företag, men även nya och spännande varumärken. Ditt fokus blir att utveckla en egen portfölj av kunder och uppdrag som du trivs med. Dev Search är helt fokuserade på tekniska roller inom systemutveckling och arkitektur men gör även en hel del roller inom BI samt även chefsroller såsom CTO’s.

Dev Search (ett varumärke som ingår i Wise IT) och Wise IT har en fin kundbas, och du kommer ha kundansvar samt bidra till att hitta nya spännande kunder. Dev Search arbetar med hela rekryteringsåtaganden inklusive search, annonsering, urval, intervjuer, personlighetstester och uppföljning.

För att lyckas i rollen skall du vara van vid att med eget ansvar driva hela rekryteringsprocessen, från att hantera förfrågningar från kunder, till att ta fram och presentera offerter. Du förväntas kunna kommunicera med kundens IT-organisation kring kundbehov samtidigt som du kan driva kommersiella förhandlingar med inköpsavdelningen och/eller företagsledningen.

Då bolaget ingår i Wise Group som är en väletablerad koncern inom rekrytering och HR, får du även tillgång till ett omfattande och relevant kontaktnät av såväl kunder som kandidater genom våra systerbolag – såsom K2 Search, Wise Professionals, SalesOnly och Wise Consulting – med vilka man även delar fina lokaler med.

Tjänsten rapporterar till Teamchef Alexandra Örnhall

Krav

 • God förståelse och intresse för IT/Systemutveckling
 • Mångårig erfarenhet av att framgångsrikt drivit rekryteringsuppdrag inom IT
 • Affärsorienterad
 • Du är förtroendeingivande i kund- och kandidatrelationen
 • God förmåga att skapa en balanserad arbetsmiljö
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Personliga egenskaper

 • Entreprenöriell
 • Handlingskraftig
 • Affärsinriktad
 • Innovativ
 • Prestigelös
 • Flexibel

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se