Posts by karin

Senior Rekryterare till Wise IT, Stockholm

november 4th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Wise IT är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom IT, främst inom kompetensområdena IT Support & Operations, Business IT och Software & Development. Bolagets jobb är att hitta rätt person till rätt IT-jobb och utmanar gärna traditionell rekrytering om det finns det bättre sätt att göra saker på. En stor del i arbete består av att skapa och utveckla relationer med IT-profiler över tid – långt innan det är aktuellt att se sig om efter nya utmaningar. Framgångsrik IT-rekrytering handlar nämligen om att förstå IT och vilka kompetenser och egenskaper som krävs för att säkra er framtida affär.

Eftersom Wise IT utför över 500 rekryteringsprocesser och håller mer än 3 000 kandidat- och konsultintervjuer varje år, har bolaget byggt upp ett gediget nätverk med rätt kompetens som redan finns tillgänglig i uppstart av rekryteringsprocessen.

Affärsområdet Dev Search är ledande på marknaden när det kommer till nya innovativa sätt att rekrytera utvecklare. Våra metoder (T.ex InReflect och Self Recruit) utmanar marknaden och tillåter kandidaterna att ta kontroll över sina karriärer.

För att stärka företagets fortsatta utveckling rekryterar man nu en senior rekryterare.

 

Tjänsten

Som senior rekryteringskonsult hos Dev Search har du helhetsansvar för rekryteringsprocessen från start till mål. Bolaget samarbetar idag med många av Sveriges stora och välkända företag, men även nya och spännande varumärken. Ditt fokus blir att utveckla en egen portfölj av kunder och uppdrag som du trivs med. Dev Search är helt fokuserade på tekniska roller inom systemutveckling och arkitektur men gör även en hel del roller inom BI samt även chefsroller såsom CTO’s.

Dev Search (ett varumärke som ingår i Wise IT) och Wise IT har en fin kundbas, och du kommer ha kundansvar samt bidra till att hitta nya spännande kunder. Dev Search arbetar med hela rekryteringsåtaganden inklusive search, annonsering, urval, intervjuer, personlighetstester och uppföljning.

För att lyckas i rollen skall du vara van vid att med eget ansvar driva hela rekryteringsprocessen, från att hantera förfrågningar från kunder, till att ta fram och presentera offerter. Du förväntas kunna kommunicera med kundens IT-organisation kring kundbehov samtidigt som du kan driva kommersiella förhandlingar med inköpsavdelningen och/eller företagsledningen.

Då bolaget ingår i Wise Group som är en väletablerad koncern inom rekrytering och HR, får du även tillgång till ett omfattande och relevant kontaktnät av såväl kunder som kandidater genom våra systerbolag – såsom K2 Search, Wise Professionals, SalesOnly och Wise Consulting – med vilka man även delar fina lokaler med.

Tjänsten rapporterar till Teamchef Alexandra Örnhall

Krav

 • God förståelse och intresse för IT/Systemutveckling
 • Mångårig erfarenhet av att framgångsrikt drivit rekryteringsuppdrag inom IT
 • Affärsorienterad
 • Du är förtroendeingivande i kund- och kandidatrelationen
 • God förmåga att skapa en balanserad arbetsmiljö
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Personliga egenskaper

 • Entreprenöriell
 • Handlingskraftig
 • Affärsinriktad
 • Innovativ
 • Prestigelös
 • Flexibel

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

 

Fastighetstekniker till Bonnier Fastigheter, Stockholm City

oktober 7th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Bonnier Fastigheters affärsidé är att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt i Stockholm- och Uppsalaregionen. Upparbetade värden kan realiseras vid rätt tillfälle. Detta gör man genom utveckling, uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter i attraktiva och centrala lägen i Storstockholms-området samt genom att ställa höga krav på sina fastigheter och på de tjänster som levereras till kunderna.

Bonnier-koncernen består av ett stort antal bolag i flera länder, men förenas i gemensamma värderingar. I de lokala företagen finns påtaglig familjekänsla, långsiktighet och humanitet. Atmosfären i koncernen uppfattas som mycket trevlig och man arbetar ofta under många år i koncernen.

Företagen satsar mycket på personalvänliga aktiviteter, kompetensutveckling och på att skapa team som har roligt tillsammans.

 

Tjänsten

Rollen som fastighetstekniker innefattar drift och skötselansvar för fastigheter med kommersiellt innehåll. Man ingår i ett av företagets marknadsområden och har inom sitt geografiska område ansvar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande underhåll av tekniska installationer och viktiga funktioner inom fastigheterna. För att lyckas i rollen behövs social förmåga. Du är självständig, målmedveten och drivs av att skapa mervärde för såväl kunder som medarbetare. Rollen kräver att du har goda kommunikativa egenskaper, ett brinnande intresse för teknik och känsla för service med kundens bästa i fokus.

 Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Helhetsansvar för den dagliga driften i sina fastigheter
 • Ansvar för samtliga tekniska försörjningssystem i de egna fastigheterna
 • Direktkontakt med hyresgäster samt ansvar för åtgärd och återkoppling vid felanmälan
 • Felsökning och åtgärd
 • Ansvar för mindre upphandlingar
 • Ansvar vid in- och utflyttningsbesiktningar, hantering av taggar etc.
 • Medverkan vid myndighetsbesiktningar och energideklarationer. I dialog med förvaltare svara för att åtgärder vidtas till följd av besiktningar
 • Delaktighet vid byggmöten och hyresgästanpassningar
 • Rondering av både yttre och inre gemensamma utrymmen samt vakanta lokaler – att upprätthålla god ordning i fastigheten och tillse att alla utrymmen är fria från främmande föremål
 • Kontakt med samt samordning av leverantörer/entreprenörer som utför arbeten i fastigheten
 • Att aktivt föreslå förbättringsarbeten inom fastigheterna samt vara delaktig i underhållsplanering och budget-/prognosarbete
 • Sammanställa och mata in mätaravställningar samt följa upp medieförbrukning av värme, el, vatten och kyla i dialog med Driftansvarig. Man är även ansvarig för att initiera åtgärder för att minska förbrukningen
 • Planering av skötselåtgärder enligt avtal på års-, månads- och veckobasis
 • Att aktivt bedriva arbetsmiljöarbete och omgående rapportera avvikelser
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Rapportering sker till Chef fastighetsförvaltning Rikard Bäckman

 

Kravprofil

Intressanta kandidater har förmodligen någon form av teknisk utbildning samt:

Övriga krav:

 • Minst cirka 3 års meriterande arbetslivserfarenhet
 • Kvalificerad erfarenhet av datorbaserade styr- och övervakningssystem
 • Mycket goda kunskaper inom drift- och fastighetsteknik
 • Goda kunskaper inom ventilation, styr och VVS.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Körkort för bil
 • Brinnande intresse för teknik
 • Goda datorkunskaper

Meriterande kunskaper:

 • El behörighet

Personliga egenskaper:

 • Relationsskapande
 • Hög socialkompetens
 • Kvalitetsmedveten
 • Affärsmässig
 • Stresstålig
 • Självgående
 • Eftertänksam
 • Ödmjuk
 • Serviceminded

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Teknisk Förvaltare, Stockholm till Bonnier Fastigheter

september 17th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Tjänsten

Som Teknisk Förvaltare på Bonnier Fastigheter är du stöd år förvaltningsorganisationen med tekniskt ansvar för flera av bolagets fastigheter. I rollen ingår ansvar för budget och prognos, att planera och utveckla fastigheternas drift, skötsel och underhåll samt att följa upp underhåll, felanmälningar och hållbarhetsmål. Dessutom arbetar du med projekt av teknisk karaktär såsom ombyggnader, renoveringar och energieffektivisering. Arbetet sker i samarbete med fastighetsförvaltningens övriga tekniska förvaltare, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker, driftentreprenörer och övriga medarbetare. Rollen innebär kontakt med både hyresgäster och leverantörer.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Upphandling och kontroll av löpande och planerat underhåll samt att verka för att aktuella fastigheter har de mest miljövänliga och kostnadseffektiva avtalen
 • Upprättande av Drift- och underhållsbudget samt prognos och uppföljning
 • Upprätta underhållsplaner och följa upp planerat underhåll
 • Säkerställa en optimerad energiförbrukning för fastigheterna
 • Upphandling, kvalitetssäkring och utvärdering av service- och driftsavtal
 • Delaktig i framtagande av beslutsunderlag för hyresgästanpassningar i samband med uthyrningsarbete samt projektansvar för genomförande av mindre anpassningar
 • Nyckeltalsanalyser
 • Planera och genomföra energibesparingsåtgärder samt uppföljning av dessa
 • Medverka vid framtagande av projekterings- och förfrågningsunderlag vid
 • Ombyggnadsprojekt och samordning av mindre entreprenader
 • Underhåll- och myndighetsbesiktningar
 • Utvärdering av ramavtal
 • Administration av skadereglering vid försäkringsskador
 • Upprätthållande av fastighetens tekniska standard

Rapportering sker till Chef fastighetsförvaltning Rikard Bäckman

 

Kravprofil

Intressanta kandidater har förmodligen eftergymnasial utbildning med inriktning på bygg/fastighet eller motsvarande.

Övriga krav:

 • Minst fem års kvalificerad erfarenhet av teknisk förvaltning
 • Mycket goda kunskaper inom fastighetsteknik
 • Aktuella kunskaper inom underhållsplanering och projektstyrning
 • God erfarenhet av upphandling och projektledning
 • God kunskap inom entreprenadjuridik samt ekonomi
 • Mycket goda kunskaper inom styr- och regler samt klimatsystem
 • Erfarenhet från kommersiella fastigheter
 • Affärsmässig och serviceinriktad
 • Brinnande intresse för teknik
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Körkort för bil
 • Goda kunskaper inom MS Office

Meriterande kunskaper:

 • God erfarenhet av projektledning

Personliga egenskaper:

 • Självgående
 • Affärsmässig
 • Lösningsorienterad och vill bidra till bolagets utveckling- och förbättringsarbete
 • Strukturerad
 • God samarbetsförmåga

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Fastighetstekniker, Kista till Bonnier Fastigheter

september 17th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Tjänsten

Rollen som fastighetstekniker innefattar drift och skötselansvar för fastigheter med kommersiellt innehåll. Man ingår i ett av företagets marknadsområden och har inom sitt geografiska område ansvar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande underhåll av tekniska installationer och viktiga funktioner inom fastigheterna. För att lyckas i rollen behövs social förmåga. Du är självständig, målmedveten och drivs av att skapa mervärde för såväl kunder som medarbetare. Rollen kräver att du har god kommunikativa egenskaper, ett brinnande intresse för teknik och känsla för service med kundens bästa i fokus.

 Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Helhetsansvar för den dagliga driften i sina fastigheter
 • Ansvar för samtliga tekniska försörjningssystem i de egna fastigheterna
 • Direktkontakt med hyresgäster samt ansvar för åtgärd och återkoppling vid felanmälan
 • Felsökning och åtgärd
 • Ansvar för mindre upphandlingar
 • Ansvar vid in- och utflyttningsbesiktningar, hantering av taggar etc.
 • Medverkan vid myndighetsbesiktningar och energideklarationer. I dialog med förvaltare svara för att åtgärder vidtas till följd av besiktningar
 • Delaktighet vid byggmöten och hyresgästanpassningar
 • Rondering av både yttre och inre gemensamma utrymmen samt vakanta lokaler – att upprätthålla god ordning i fastigheten och tillse att alla utrymmen är fria från främmande föremål
 • Kontakt med samt samordning av leverantörer/entreprenörer som utför arbeten i fastigheten
 • Att aktivt föreslå förbättringsarbeten inom fastigheterna samt vara delaktig i underhållsplanering och budget-/prognosarbete
 • Sammanställa och mata in mätaravställningar samt följa upp medieförbrukning av värme, el, vatten och kyla i dialog med Driftansvarig. Man är även ansvarig för att initiera åtgärder för att minska förbrukningen
 • Planering av skötselåtgärder enligt avtal på års-, månads- och veckobasis
 • Att aktivt bedriva arbetsmiljöarbete och omgående rapportera avvikelser
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Rapportering sker till Chef fastighetsförvaltning Rikard Bäckman

Krav

Intressanta kandidater har förmodligen någon form av teknisk utbildning samt:

Övriga krav:

 • Minst cirka 3 års meriterande arbetslivserfarenhet
 • Kvalificerad erfarenhet av datorbaserade styr- och övervakningssystem
 • Mycket goda kunskaper inom drift- och fastighetsteknik
 • Goda kunskaper inom ventilation, styr och VVS.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Körkort för bil
 • Brinnande intresse för teknik
 • Goda datorkunskaper

Meriterande kunskaper:

 • El behörighet

Personliga egenskaper:

 • Relationsskapande
 • Hög socialkompetens
 • Kvalitetsmedveten
 • Affärsmässig
 • Stresstålig
 • Självgående
 • Eftertänksam
 • Ödmjuk
 • Serviceminded

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Fastighetsförvaltare, Stockholm till Bonnier Fastigheter

september 17th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Tjänsten

 Som fastighetsförvaltare på Bonnier Fastigheter har du det affärsmässiga ansvaret för flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt arbeta för att kundernas förväntningar överträffas varje dag. Det är också ditt ansvar att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt fastställda mål och planer. Fastighetsförvaltaren har det övergripande ansvaret och leder- och fördelar arbetet för sina tekniska förvaltare och fastighetstekniker.

I rollen ingår dessutom allt från visningar, förhandlingar, kvalitetssäkring, genomförande av beslutande hyresgästanpassningar och delaktighet i områdets utveckling.

 Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Kontinuerlig kontakt med kunder-och hyresgäster avseende löpande fastighetsärenden
 • Upprätta budget- och prognoser för fastigheterna
 • Aktiv marknadsbevakning
 • Nyckeltalsanalyser
 • Ansvarig för omförhandling och uthyrning samt framtagande av hyreskontrakt på marknadsmässiga villkor för kommersiella lokaler
 • Ansvarig för framtagande av drift- och underhållsplaner i samarbete med fastighetstekniker samt uppföljning av dessa
 • Utvecklar samt genomför marknads- och aktivitetsplaner för fastigheterna, självständigt och tillsammans med marknadsansvarig
 • Kontakter med myndigheter, andra hyresvärdar samt andra aktörer inom branschen
 • Löpande kontakt med uthyrningskonsulter och mäklare angående fastigheternas uthyrning
 • Ansvara för att en optimerad energiförbrukning upprätthålls och att bolagets hållbarhetsarbete genomförs i fastigheterna
 • Upphandling av entreprenörer samt delaktighet i hyresgästanpassningar
 • Upphandla samt koordinera de leverantörer, entreprenörer, konsulter som genomför uppdrag i fastigheterna

Rapportering sker till Chef fastighetsförvaltning Rikard Bäckman

Krav

Intressanta kandidater har förmodligen någon form av akademisk utbildning

Övriga krav:

 • Minst fem års kvalificerad erfarenhet av liknande arbete inom fastighetsbranschen
 • Mycket god kunskap inom hyresjuridik
 • God kunskap kring uthyrningsprocessen
 • Kunskap om fastighetsrelaterad teknik
 • Erfarenhet från kommersiella fastigheter
 • Affärsmässig och serviceinriktad
 • God vana av att upprätta budgetar och prognoser samt följa upp och analysera fastighetsekonomin
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Körkort för bil

Meriterande kunskaper:

 • Kunskap om Stockholms fastighetsmarknad

Personliga egenskaper:

 • Självgående
 • Affärsmässig
 • Lösningsorienterad
 • Strukturerad
 • God samarbetsförmåga
 • Analytisk

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Barnläkare till PR Vård Barnmottagning, Stockholm

juni 5th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

PR Vård är ett familjeägt vårdföretag som grundades 2001 av Rickard och Patricia Ljunggren som båda arbetade som sjuksköterskor och upplevde att vården under perioder hade ett behov av att utöka och komplettera sin personalstyrka. Till en början var PR Vård ett bemanningsföretag inriktat på uthyrning av sjuksköterskor. Genom åren har fler verksamhetsområden tillkommit och utvecklats till entreprenader och tjänster, vilka även innefattar ett ansvar som vårdgivare.

I dag är PR Vård verksamt inom två områden:

 • Barnmottagning
 • Hemsjukvård kvällar och helger

På PR Vårdbarnmottagning arbetar idag sju mycket erfarna barnläkare, 4 barnsjuksköterskor och 2 anställda psykologer. Därtill har verksamheten ca 15 psykologer tillknutna på konsultbasis som arbetar med utredningar, samt ett par konsultläkare. Mottagningen startade verksamheten april 2015 och har fått många nöjda patienter och behöver därför rekrytera ytterligare barnläkare.

Mottagningen välkomnar barn och ungdomar upp till 17 år boende i Stockholms län. Mottagningens läkare tar han om frågor som tillväxt, astma och allergi, problem med magen, huvudvärk eller något annat som bekymrar. Mottagningen arbetar även med att utreda och behandla barn och ungdomar med misstänkta neuropsykologiska sjukdomar samt behandlar barn och ungdom med överviktsproblematik. Mottagningen drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting vilket innebär att all vård är kostnadsfri.

Verksamheten bedrivs i fräscha och ändamålsenliga lokaler på Krukmakargatan 37, på Södermalm i Stockholm.

 

Tjänsten – Barnläkare

På mottagningen utförs sedvanligt arbete inom ramen för barn och ungdomsmedicinskmottagning dvs bedömning och behandling av barn och ungdomar mellan 0 -17 år. PR Vård barnmottagning är även godkända för tilläggsuppdragen: obesitasbehandling, utredning av misstänkt ADHD & ADD samt första linjens psykiatri.

Som barnläkare arbetar du brett med olika besvär och patienter som kan tänkas uppstå på en barnmottagning. En del av de ärenden som kommer till verksamheten är remisser kopplade till neuropsykiatriska utredningar. I de fall utredningar genomförs, sker arbetet i team med psykolog, där denna driver utredningen framåt och kommunicerar vidare till läkaren. PR Vård Barnmottagning har även avtal med andra landsting gällande neuropsykiatriska utredningar.

Vi söker en barnläkare gärna med tidigare erfarenhet av arbete på barn- och ungdoms medicinsk mottagning. Det finns stor möjlighet att påverka och styra din egen arbetstid och ingen jourtid ingår i tjänsten.

Kravprofil

Utbildning

Leg läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

 Övriga krav:

 • Stort och genuint intresse av lyhörda möten med barn och deras familjer.
 • God samarbetsförmåga.
 • Ha intresse av att delta i utvecklingen av en verksamhet.
 • Ska trivas i en mindre organisation med korta beslutsvägar.
 • Prestigelöshet och viss entreprenörsanda.
 • Intresse av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och medicineringar.

 Meriterande:

 • Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar samt medicininsättning efter utredning.

Fördelar med tjänsten och företaget.

 • Arbeta på ett tillväxtföretag med många utvecklingsmöjligheter
 • Etablerade processer och välfungerande ledningsgrupp
 • Ingen jour och som barnläkare har du god möjlighet att styra din egen tid.
 • Ett företag med trevlig atmosfär och där man får uppskattning och stöttning.
 • En arbetsmiljö med erfarna läkare och gedigen kompetens
 • Korta beslutsvägar samt möjligheter att påverka.
 • Stabil arbetsgivare med god ekonomi
 • Centralt beläget
 • Familjär stämning på företag.
 • Gott rykte som arbetsgivare

Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till linda.hempel@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Hempel Gustafson 0760-173800.

Uthyrningschef kommersiella lokaler, Huge Bostäder AB

april 9th, 2019 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Huge Bostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun som 2017 blev utsedd till årets tillväxtkommun. Huge äger, utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler och har cirka 1600 bostäder och 6 handelscentrum i sitt bestånd (totalt cirka 156 000 kvadratmeter kommersiell yta). Bolaget har 160 anställda med fyra distriktskontor i Huddinge kommun. Med människa och miljö i fokus äger, utvecklar och förvaltar Huge bostäder och lokaler som skapar livskraft i Huddinge. Visionen är att skapa attraktiva platser för människor att bo och verka i.

Inom affärsområdet kommersiella lokaler ingår fyra handelscentrum samt två mindre delägda centrum:

Huddinge Centrum är ett omtyckt utomhuscentrum som kännetecknas av gågator och mysiga torg. Här finns en stark dagligvaruhandel och ett brett utbud av service och restauranger. Huddinge Centrum har en bra mix av stora kedjor och små lokala handlare som tillsammans skapar trevliga kvarter att känna sig hemma i.

Flemingsberg Centrum är ett välbesökt närcentrum med en blandning av livsmedelsbutiker, restauranger och caféer, gym och service. Centrumet är en naturlig mötesplats för dem som bor, arbetar och studerar i området.

Skogås Centrum besöker de som bor och arbetar i området. Här finns mataffärer, restauranger, café, apotek, gym, blomsterhandel, bibliotek och annat som får vardagen att fungera. Service för närområdet helt enkelt.

Trångsunds Centrum som är mindre centrum med service för närområdet.

Visättra Centrum och Stuvsta Centrum som är mindre delägda centrum med service för närområdet.

Inom affärsområdet kommersiella lokaler arbetar idag fyra medarbetare, tre kundförvaltare och en centrumledare. Huges centrala distrikt är inne i en stark utvecklingsfas och för att stärka affärsområdes fortsatta utveckling rekryterar man nu en uthyrningschef.

Tjänsten

Som uthyrningschef kommersiella lokaler ansvarar du för att Huges centrumanläggningar och kommersiella lokaler förvaltas på ett affärsmässigt och optimalt sätt. I rollen ingår personalansvar för fyra medarbetare och du förväntas coacha och inspirera medarbetare i sina uppdrag och säkerhetsställa att de utvecklas i sina yrkesroller och expertis på bästa sätt. Tillsammans med gruppen skapar och utvecklar du relationer i organisationen och med Huges kunder.

I din roll har du det övergripande ansvar för att hyresavtalen har marknadsmässiga villkor och ansvar för strategiska planer till exempel marknadsplaner, verksamhetsmix och utveckling av bolagets kommersiella fastigheter. Rollen är delvis operativ där du sköter uthyrning och omförhandlingar med hyresgästerna i din egen portfölj. Utöver detta ska du leda arbetet med omvärldsanalyser och kundundersökningar för Huges kommersiella lokaler och handelsplatser.

Du tillhör organisatoriskt distriktet centrala Huddinge och rapporterar till distriktschefen.

Arbetsuppgifter i korta drag:

 • Övergripande ansvar för Huges kommersiella lokaler och handelsplatsers marknadsutveckling
 • Ansvar för hyresintäkter, intäktsbudget, vakansgrad och prognos
 • Ansvar för uthyrning och omförhandlingar
 • Ansvar för varumärkesbygganade arbete av bolagets handelsplatser och centrumanläggningar
 • Aktivt arbete för att bibehålla och utveckla goda relationer med hyresgäster och uppdragsgivare
 • Ägaransvar för projekt inom hyresgästanpassningar
 • Resultat och personalansvar för 4 medarbetare innefattande lönesättning medarbetarsamtal och medarbetarutveckling
 • Ansvar för affärsplan och budget utifrån ägardirektiv
 • Självständigt leda och organisera det dagliga operativa arbetet och ta fram relevanta rutiner och processer samt beslutstöd och uppföljning i verksamheten

 Placering: Huddinge 

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form av högskoleutbildning företrädesvis inom fastighetsförvaltning, juridik eller ekonomi.

Övriga krav:

 • Arbetat minst 5 år med fastighets/uthyrningsfrågor inom detaljhandeln
 • Dokumenterat god erfarenhet av framgångsrik etablering och införsäljning av koncept
 • Är en driven och skicklig förhandlare
 • God analytisk förmåga och kan göra lönsamhetsbedömningar
 • God vana av att läsa, utvärdera och skriva avtal
 • Kunskap om hyreslagstiftning med särskilt fokus på lokaler
 • Stor förhandlingsvana och är en skicklig hyresförhandlare
 • Har ett mycket väl uppbyggt nätverk inom detaljhandeln
 • God kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift i både svenska och engelska
 • Goda kunskaper i Microsoft office

Personliga egenskaper:

 • Affärsmässig
 • Utvecklingsorienterad
 • Trygg och ansvarstagande
 • Strukturerad
 • Lugnt förhållningssätt
 • God känsla för service
 • Coachande ledarstil
 • Strukturerad

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet av personalansvar

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka din CV till karin.welander@puresearch.se

Ombildningskonsult till Svensk Borätt, Malmö

april 4th, 2019 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Svensk Borätt är södra Sveriges ledande aktör inom bostadsrättsombildningar, och erbjuder dessutom heltäckande ekonomisk och juridisk rådgivning för bostadsrättsföreningar, byggbolag och fastighetsägare.

För Svensk Borätt handlar en lyckad affär inte bara om ett lyckat resultat. Lika viktigt är att alla människor som deltar i processen känner sig trygga och får all den information de behöver på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Därför ser man alltid till att ha en nära och personlig kontakt med alla uppdragsgivare, och vid ombildningar stannar Svensk Borätt kvar minst ett år efter det att köpet gått igenom för att garantera att den nybildade bostadsrättföreningen får en riktigt bra start.

 Svensk Borätt ingår i Restate–koncernen som har sitt huvudkontor i Stockholm och är störst i Sverige på ombildningar och att har genomfört var tredje ombildning i landet. De främsta verksamhetsområdena utöver ombildningar är rådgivning vid nyproduktion av bostadsrätter, fastighetsförvaltning, förmedling av hyresfastigheter och bostadsrätter samt juridiska tjänster inom fastighetsområdet. Bland medarbetarna finns en bredd och tyngd inom områden som värdering, analys, juridik och ekonomi. Det är också ett skäl till att verksamheten är utsedd av Boverket att utfärda intyg gällande tillförlitligheten av ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Restate har det lilla bolagets kultur och det stora bolagets kompetens. Bredden gör det möjligt att arbeta med helhetslösningar och därmed möjlighet att ge kunderna vägledning från start till mål, oavsett process. Restate fokuserar på flexibilitet, kvalitet och långsiktighet där du som kunden alltid kan räkna med ett bra resultat.

Totalt arbetar omkring 35 medarbetare på bolaget varav tio med ombildning och på kontoret i Malmö arbetar fyra medarbetare.

Tjänsten

I rollen som Ombildningskonsult arbetar du med att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Du driver ombildningar från uppstartsmöte med hyresgästerna till avslutat projekt. Det vill säga, då bostadsrättsföreningen köper fastigheten. Vidare innebär tjänsten att driva fastighetstransaktionen, hålla informationsmöten för de boende, upprätta kalkyler och ekonomiska planer, leda styrelsemöten i bostadsrättsföreningar och inte minst att upprätta protokoll, samt administrera kontakten med hyresgäster och fastighetsägare. Du kommer också att upphandla fastighetstjänster såsom bank, försäkring, förvaltning etc.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Projektleda fastighetstransaktioner i ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter
 • Hålla informationsmöten för de boende
 • Upprätta kalkyler och ekonomiska planer
 • Leda styrelsemöten i bostadsrättsföreningar samt upprätta protokoll för dessa
 • Upphandla fastighetstjänster såsom bank, försäkring, förvaltning etc
 • Driva kontakten med hyresgäster och fastighetsägare
 • Delta vid besiktningar av fastigheterna

Tjänsten rapporterar till kontorschef Linn Bjerkborn.

Placering: Malmö

Vissa resor i Sverige kan förekomma men inte i någon stor utsträckning.

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form av högskoleutbildning troligtvis som mäklare, ekonom eller jurist

Övriga krav:

 • Grundkunskaper inom fastighetsområdet
 • Minst fem års arbetslivserfarenhet
 • Gott ekonomiskt sinne och ha lätt för siffror
 • Förmågan att kunna driva flera projekt parallellt
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • Mycket god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift i Svenska

Personliga egenskaper:

 • God förmåga att se samband och tänka logistik
 • Förtroendeingivande och ansvarstagande
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • Driven personlighet
 • Prestigelös
 • Diplomatisk problemlösare
 • Tålmodig
 • Social och ha förmågan att hantera alla olika typer av människor

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka din CV till karin.welander@puresearch.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicative Team Lead to Dev Search, Stockholm

mars 20th, 2019 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Would you like to develop and coach a team that shapes the future of tech recruitment? We’re looking for a communicative team lead to Dev Search that wants to make an impact. So, if you’re interested in joining a rapidly growing business area within Wise IT, where you can have influence and at the same time further develop your business- and leadership skills, keep reading!

Your day:

As team lead at Dev Search, you would be inspiring and motivating a team of six to eight co-workers towards jointly set business goals. In this role, you’ll be working closely with the business area manager. During a normal day at work, you could do everything from coaching and developing your co-workers to business developing and budgeting. A large part of your time would be dedicated to building and developing relationships with new and existing customers. Furthermore, you would also function as the engine in sales and recruitment processes, being flexible and ready to step in if anyone of your co-workers needs additional support.

Who are you?

We believe that you’re appreciated for your leadership qualities and have an ability to identify and develop potential in people. You have a business-oriented mind and have probably already worked with IT recruitment in a leader position for a while. It’s sure to say that you really know IT as a branch and have a keen interest in software development and architecture. Also, you thrive in environments where you can act and turn your own ideas into reality.

Are we a good match?

At Wise IT, we premier self-leadership and work in a fast-paced environment that is characterized by short decision paths. This means that we’re confident in letting you do your own thing – with the support you need, of course. We’re also not afraid to challenge existing beliefs and industry standards, which is one of the main reasons that we’ve become industry leaders today. When working at Wise IT, your work will have a true impact and you would be everything else but a cog in the machine. Together, we have fun at work and collaborate closely between teams and across regions. In addition to this, you’ll become a part of Wise Group, from which you would have access to a substantial benefit package and great career opportunities.

 

Interested in learning more about the position? Contact Karin Welander on 0735-449449 or send your resumé directly to karin.welander@puresearch.se.

Innovative Business Area Manager to Dev Search, Stockholm

mars 20th, 2019 Posted by Tidigare uppdrag No Comment yet

Are you a true visionary that would like to put your imprint on the future of tech recruitment? We’re looking for a dedicated software and development enthusiast that would like to take the lead on Wise IT’s rapidly growing business area Dev Search. A role in which you would be creating the future’s way of recruiting developers, steering us toward long-term business objectives and lead a talented team of tech recruiters and researchers.

Your day:

As business area manager within Wise IT, you will plan and oversee daily operations, and help your co-workers reach their highest potential. You’ll be the driving force in sales processes and actively work with segmentation and management of customers’ requests. During the normal course of your week you’ll also be allocating a fair amount of your time to developing and strengthening relationships with customers and strategical partners. Naturally, you would become an essential part of the management team and take responsibility for Dev Search’s budget, results and employees. In your role as business area manager, you will have a large impact on Wise IT’s overall journey and aspiration to become the go-to competence solution partner within IT and Tech.

Who are you?

We believe that you’re passionate about people and have a natural talent for motivating and inspiring your co-workers. You already have a profound understanding of IT as a branch of industry and a special interest for software development and architecture. It’s likely that you up until now have excelled at selling services and been in a leading position of some sort in a recruitment setting focusing on IT. As a person, you appreciate the opportunity to come up with and implement new ideas that develops and takes the business to the next level.

Are we a good match?

At Wise IT, we premier self-leadership and work in a fast-paced environment that is characterized by short decision paths. This means that we’re confident in letting you do your own thing – with the support you need, of course. We’re also not afraid to challenge existing beliefs and industry standards, which is one of the main reasons that we’ve become industry leaders today. When working at Wise IT, your work will have a true impact and you would be everything else but a cog in the machine. Together, we have fun at work and collaborate closely between teams and across regions. In addition to this, you’ll become a part of Wise Group, from which you would have access to a substantial benefit package and great career opportunities.

 

Interested in learning more about the position? Contact Karin Welander on 0735-449449 or send your resumé directly to karin.welander@puresearch.se.