Posts in Aktuella uppdrag

Fastighetstekniker till Bonnier Fastigheter, Stockholm City

oktober 7th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Bonnier Fastigheters affärsidé är att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt i Stockholm- och Uppsalaregionen. Upparbetade värden kan realiseras vid rätt tillfälle. Detta gör man genom utveckling, uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter i attraktiva och centrala lägen i Storstockholms-området samt genom att ställa höga krav på sina fastigheter och på de tjänster som levereras till kunderna.

Bonnier-koncernen består av ett stort antal bolag i flera länder, men förenas i gemensamma värderingar. I de lokala företagen finns påtaglig familjekänsla, långsiktighet och humanitet. Atmosfären i koncernen uppfattas som mycket trevlig och man arbetar ofta under många år i koncernen.

Företagen satsar mycket på personalvänliga aktiviteter, kompetensutveckling och på att skapa team som har roligt tillsammans.

 

Tjänsten

Rollen som fastighetstekniker innefattar drift och skötselansvar för fastigheter med kommersiellt innehåll. Man ingår i ett av företagets marknadsområden och har inom sitt geografiska område ansvar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande underhåll av tekniska installationer och viktiga funktioner inom fastigheterna. För att lyckas i rollen behövs social förmåga. Du är självständig, målmedveten och drivs av att skapa mervärde för såväl kunder som medarbetare. Rollen kräver att du har goda kommunikativa egenskaper, ett brinnande intresse för teknik och känsla för service med kundens bästa i fokus.

 Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Helhetsansvar för den dagliga driften i sina fastigheter
 • Ansvar för samtliga tekniska försörjningssystem i de egna fastigheterna
 • Direktkontakt med hyresgäster samt ansvar för åtgärd och återkoppling vid felanmälan
 • Felsökning och åtgärd
 • Ansvar för mindre upphandlingar
 • Ansvar vid in- och utflyttningsbesiktningar, hantering av taggar etc.
 • Medverkan vid myndighetsbesiktningar och energideklarationer. I dialog med förvaltare svara för att åtgärder vidtas till följd av besiktningar
 • Delaktighet vid byggmöten och hyresgästanpassningar
 • Rondering av både yttre och inre gemensamma utrymmen samt vakanta lokaler – att upprätthålla god ordning i fastigheten och tillse att alla utrymmen är fria från främmande föremål
 • Kontakt med samt samordning av leverantörer/entreprenörer som utför arbeten i fastigheten
 • Att aktivt föreslå förbättringsarbeten inom fastigheterna samt vara delaktig i underhållsplanering och budget-/prognosarbete
 • Sammanställa och mata in mätaravställningar samt följa upp medieförbrukning av värme, el, vatten och kyla i dialog med Driftansvarig. Man är även ansvarig för att initiera åtgärder för att minska förbrukningen
 • Planering av skötselåtgärder enligt avtal på års-, månads- och veckobasis
 • Att aktivt bedriva arbetsmiljöarbete och omgående rapportera avvikelser
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Rapportering sker till Chef fastighetsförvaltning Rikard Bäckman

 

Kravprofil

Intressanta kandidater har förmodligen någon form av teknisk utbildning samt:

Övriga krav:

 • Minst cirka 3 års meriterande arbetslivserfarenhet
 • Kvalificerad erfarenhet av datorbaserade styr- och övervakningssystem
 • Mycket goda kunskaper inom drift- och fastighetsteknik
 • Goda kunskaper inom ventilation, styr och VVS.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Körkort för bil
 • Brinnande intresse för teknik
 • Goda datorkunskaper

Meriterande kunskaper:

 • El behörighet

Personliga egenskaper:

 • Relationsskapande
 • Hög socialkompetens
 • Kvalitetsmedveten
 • Affärsmässig
 • Stresstålig
 • Självgående
 • Eftertänksam
 • Ödmjuk
 • Serviceminded

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Teknisk Förvaltare, Stockholm till Bonnier Fastigheter

september 17th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Tjänsten

Som Teknisk Förvaltare på Bonnier Fastigheter är du stöd år förvaltningsorganisationen med tekniskt ansvar för flera av bolagets fastigheter. I rollen ingår ansvar för budget och prognos, att planera och utveckla fastigheternas drift, skötsel och underhåll samt att följa upp underhåll, felanmälningar och hållbarhetsmål. Dessutom arbetar du med projekt av teknisk karaktär såsom ombyggnader, renoveringar och energieffektivisering. Arbetet sker i samarbete med fastighetsförvaltningens övriga tekniska förvaltare, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker, driftentreprenörer och övriga medarbetare. Rollen innebär kontakt med både hyresgäster och leverantörer.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Upphandling och kontroll av löpande och planerat underhåll samt att verka för att aktuella fastigheter har de mest miljövänliga och kostnadseffektiva avtalen
 • Upprättande av Drift- och underhållsbudget samt prognos och uppföljning
 • Upprätta underhållsplaner och följa upp planerat underhåll
 • Säkerställa en optimerad energiförbrukning för fastigheterna
 • Upphandling, kvalitetssäkring och utvärdering av service- och driftsavtal
 • Delaktig i framtagande av beslutsunderlag för hyresgästanpassningar i samband med uthyrningsarbete samt projektansvar för genomförande av mindre anpassningar
 • Nyckeltalsanalyser
 • Planera och genomföra energibesparingsåtgärder samt uppföljning av dessa
 • Medverka vid framtagande av projekterings- och förfrågningsunderlag vid
 • Ombyggnadsprojekt och samordning av mindre entreprenader
 • Underhåll- och myndighetsbesiktningar
 • Utvärdering av ramavtal
 • Administration av skadereglering vid försäkringsskador
 • Upprätthållande av fastighetens tekniska standard

Rapportering sker till Chef fastighetsförvaltning Rikard Bäckman

 

Kravprofil

Intressanta kandidater har förmodligen eftergymnasial utbildning med inriktning på bygg/fastighet eller motsvarande.

Övriga krav:

 • Minst fem års kvalificerad erfarenhet av teknisk förvaltning
 • Mycket goda kunskaper inom fastighetsteknik
 • Aktuella kunskaper inom underhållsplanering och projektstyrning
 • God erfarenhet av upphandling och projektledning
 • God kunskap inom entreprenadjuridik samt ekonomi
 • Mycket goda kunskaper inom styr- och regler samt klimatsystem
 • Erfarenhet från kommersiella fastigheter
 • Affärsmässig och serviceinriktad
 • Brinnande intresse för teknik
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Körkort för bil
 • Goda kunskaper inom MS Office

Meriterande kunskaper:

 • God erfarenhet av projektledning

Personliga egenskaper:

 • Självgående
 • Affärsmässig
 • Lösningsorienterad och vill bidra till bolagets utveckling- och förbättringsarbete
 • Strukturerad
 • God samarbetsförmåga

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Fastighetstekniker, Kista till Bonnier Fastigheter

september 17th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Tjänsten

Rollen som fastighetstekniker innefattar drift och skötselansvar för fastigheter med kommersiellt innehåll. Man ingår i ett av företagets marknadsområden och har inom sitt geografiska område ansvar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande underhåll av tekniska installationer och viktiga funktioner inom fastigheterna. För att lyckas i rollen behövs social förmåga. Du är självständig, målmedveten och drivs av att skapa mervärde för såväl kunder som medarbetare. Rollen kräver att du har god kommunikativa egenskaper, ett brinnande intresse för teknik och känsla för service med kundens bästa i fokus.

 Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Helhetsansvar för den dagliga driften i sina fastigheter
 • Ansvar för samtliga tekniska försörjningssystem i de egna fastigheterna
 • Direktkontakt med hyresgäster samt ansvar för åtgärd och återkoppling vid felanmälan
 • Felsökning och åtgärd
 • Ansvar för mindre upphandlingar
 • Ansvar vid in- och utflyttningsbesiktningar, hantering av taggar etc.
 • Medverkan vid myndighetsbesiktningar och energideklarationer. I dialog med förvaltare svara för att åtgärder vidtas till följd av besiktningar
 • Delaktighet vid byggmöten och hyresgästanpassningar
 • Rondering av både yttre och inre gemensamma utrymmen samt vakanta lokaler – att upprätthålla god ordning i fastigheten och tillse att alla utrymmen är fria från främmande föremål
 • Kontakt med samt samordning av leverantörer/entreprenörer som utför arbeten i fastigheten
 • Att aktivt föreslå förbättringsarbeten inom fastigheterna samt vara delaktig i underhållsplanering och budget-/prognosarbete
 • Sammanställa och mata in mätaravställningar samt följa upp medieförbrukning av värme, el, vatten och kyla i dialog med Driftansvarig. Man är även ansvarig för att initiera åtgärder för att minska förbrukningen
 • Planering av skötselåtgärder enligt avtal på års-, månads- och veckobasis
 • Att aktivt bedriva arbetsmiljöarbete och omgående rapportera avvikelser
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Rapportering sker till Chef fastighetsförvaltning Rikard Bäckman

Krav

Intressanta kandidater har förmodligen någon form av teknisk utbildning samt:

Övriga krav:

 • Minst cirka 3 års meriterande arbetslivserfarenhet
 • Kvalificerad erfarenhet av datorbaserade styr- och övervakningssystem
 • Mycket goda kunskaper inom drift- och fastighetsteknik
 • Goda kunskaper inom ventilation, styr och VVS.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Körkort för bil
 • Brinnande intresse för teknik
 • Goda datorkunskaper

Meriterande kunskaper:

 • El behörighet

Personliga egenskaper:

 • Relationsskapande
 • Hög socialkompetens
 • Kvalitetsmedveten
 • Affärsmässig
 • Stresstålig
 • Självgående
 • Eftertänksam
 • Ödmjuk
 • Serviceminded

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Fastighetsförvaltare, Stockholm till Bonnier Fastigheter

september 17th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.

Tjänsten

 Som fastighetsförvaltare på Bonnier Fastigheter har du det affärsmässiga ansvaret för flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt arbeta för att kundernas förväntningar överträffas varje dag. Det är också ditt ansvar att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt fastställda mål och planer. Fastighetsförvaltaren har det övergripande ansvaret och leder- och fördelar arbetet för sina tekniska förvaltare och fastighetstekniker.

I rollen ingår dessutom allt från visningar, förhandlingar, kvalitetssäkring, genomförande av beslutande hyresgästanpassningar och delaktighet i områdets utveckling.

 Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Kontinuerlig kontakt med kunder-och hyresgäster avseende löpande fastighetsärenden
 • Upprätta budget- och prognoser för fastigheterna
 • Aktiv marknadsbevakning
 • Nyckeltalsanalyser
 • Ansvarig för omförhandling och uthyrning samt framtagande av hyreskontrakt på marknadsmässiga villkor för kommersiella lokaler
 • Ansvarig för framtagande av drift- och underhållsplaner i samarbete med fastighetstekniker samt uppföljning av dessa
 • Utvecklar samt genomför marknads- och aktivitetsplaner för fastigheterna, självständigt och tillsammans med marknadsansvarig
 • Kontakter med myndigheter, andra hyresvärdar samt andra aktörer inom branschen
 • Löpande kontakt med uthyrningskonsulter och mäklare angående fastigheternas uthyrning
 • Ansvara för att en optimerad energiförbrukning upprätthålls och att bolagets hållbarhetsarbete genomförs i fastigheterna
 • Upphandling av entreprenörer samt delaktighet i hyresgästanpassningar
 • Upphandla samt koordinera de leverantörer, entreprenörer, konsulter som genomför uppdrag i fastigheterna

Rapportering sker till Chef fastighetsförvaltning Rikard Bäckman

Krav

Intressanta kandidater har förmodligen någon form av akademisk utbildning

Övriga krav:

 • Minst fem års kvalificerad erfarenhet av liknande arbete inom fastighetsbranschen
 • Mycket god kunskap inom hyresjuridik
 • God kunskap kring uthyrningsprocessen
 • Kunskap om fastighetsrelaterad teknik
 • Erfarenhet från kommersiella fastigheter
 • Affärsmässig och serviceinriktad
 • God vana av att upprätta budgetar och prognoser samt följa upp och analysera fastighetsekonomin
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Körkort för bil

Meriterande kunskaper:

 • Kunskap om Stockholms fastighetsmarknad

Personliga egenskaper:

 • Självgående
 • Affärsmässig
 • Lösningsorienterad
 • Strukturerad
 • God samarbetsförmåga
 • Analytisk

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Fastighetstekniker till Bonnier Fastigheter i Uppsala

september 16th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm med en uthyrbar yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Värtahamnen, Hornstull, Kista, Kungens Kurva och Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har Bonnier Fastigheter och Bonnier Service 55 medarbetare anställda.

Bonnier Fastigheters affärsidé är att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt. Upparbetade värden kan realiseras vid rätt tillfälle. Detta gör man genom utveckling, uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter i attraktiva och centrala lägen samt genom att ställa höga krav på sina fastigheter och på de tjänster som levereras till kunderna.

Bonnier Fastigheters finns sedan en tid även i Uppsala och till det nya lokalkontoret så söker vi nu en erfaren fastighetstekniker som vill vara en del av den expansion och utveckling som företaget planerar i staden.

 

Tjänsten

Rollen som fastighetstekniker innefattar drift och skötselansvar för fastigheter med kommersiellt innehåll. Fastighetsbeståndet i Uppsala består i dagslägen av två fastigheter (Muninhuset ca 25 000 kvm och Stationsgallerian ca 12 000 kvm) samt ett garage där man som fastighetstekniker ansvarar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande underhåll av tekniska installationer och viktiga funktioner inom fastigheterna. För att lyckas i rollen behövs social och kommunikativ förmåga. Du är självständig, målmedveten och drivs av att skapa mervärde för såväl kunder som medarbetare. Rollen kräver att du har god kommunikativa egenskaper och känsla för service med kundens bästa i fokus.

 

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Helhetsansvar för den dagliga driften i sina fastigheter
 • Ansvar för samtliga tekniska försörjningssystem i de egna fastigheterna
 • Direktkontakt med hyresgäster samt ansvar för åtgärd och återkoppling vid felanmälan
 • Felsökning och åtgärd
 • Ansvar för mindre upphandlingar
 • Ansvar vid in- och utflyttningsbesiktningar, hantering av taggar etc.
 • Medverkan vid myndighetsbesiktningar och energideklarationer. I dialog med förvaltare svara för att åtgärder vidtas till följd av besiktningar
 • Delaktighet vid byggmöten och hyresgästanpassningar
 • Rondering av både yttre och inre gemensamma utrymmen samt vakanta lokaler – att upprätthålla god ordning i fastigheten och tillse att alla utrymmen är fria från främmande föremål
 • Kontakt med samt samordning av leverantörer/entreprenörer som utför arbeten i fastigheten
 • Att aktivt föreslå förbättringsarbeten inom fastigheterna samt vara delaktig i underhållsplanering och budget-/prognosarbete
 • Sammanställa och mata in mätaravställningar samt följa upp mediaförbrukning av värme, el, vatten och kyla i dialog med Driftansvarig. Man är även ansvarig för att initiera åtgärder för att minska förbrukningen
 • Planering av skötselåtgärder enligt avtal på års-, månads- och veckobasis
 • Att aktivt bedriva arbetsmiljöarbete och omgående rapportera avvikelser
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Vad kan företaget erbjuda rätt kandidat?

 • Trevlig arbetsplats med familjär känsla, långsiktighet, humanitet och frihet under ansvar
 • Stabil arbetsgivare
 • Generösa förmåner och en arbetsgivare som satsar mycket på kompetensutveckling och utbildning för sina anställda
 • Spännande roll med stora inslag av flexibilitet och möjlighet att självständigt lägga upp sitt arbete
 • Delaktig i en expansion på uppsalamarknaden med flera intressant projekt på gång i fastighetsbeståndet.

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka din CV till linda.hempel@puresearch.se

 

 

Barnläkare till PR Vård Barnmottagning, Stockholm

juni 5th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

PR Vård är ett familjeägt vårdföretag som grundades 2001 av Rickard och Patricia Ljunggren som båda arbetade som sjuksköterskor och upplevde att vården under perioder hade ett behov av att utöka och komplettera sin personalstyrka. Till en början var PR Vård ett bemanningsföretag inriktat på uthyrning av sjuksköterskor. Genom åren har fler verksamhetsområden tillkommit och utvecklats till entreprenader och tjänster, vilka även innefattar ett ansvar som vårdgivare.

I dag är PR Vård verksamt inom två områden:

 • Barnmottagning
 • Hemsjukvård kvällar och helger

På PR Vårdbarnmottagning arbetar idag sju mycket erfarna barnläkare, 4 barnsjuksköterskor och 2 anställda psykologer. Därtill har verksamheten ca 15 psykologer tillknutna på konsultbasis som arbetar med utredningar, samt ett par konsultläkare. Mottagningen startade verksamheten april 2015 och har fått många nöjda patienter och behöver därför rekrytera ytterligare barnläkare.

Mottagningen välkomnar barn och ungdomar upp till 17 år boende i Stockholms län. Mottagningens läkare tar han om frågor som tillväxt, astma och allergi, problem med magen, huvudvärk eller något annat som bekymrar. Mottagningen arbetar även med att utreda och behandla barn och ungdomar med misstänkta neuropsykologiska sjukdomar samt behandlar barn och ungdom med överviktsproblematik. Mottagningen drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting vilket innebär att all vård är kostnadsfri.

Verksamheten bedrivs i fräscha och ändamålsenliga lokaler på Krukmakargatan 37, på Södermalm i Stockholm.

 

Tjänsten – Barnläkare

På mottagningen utförs sedvanligt arbete inom ramen för barn och ungdomsmedicinskmottagning dvs bedömning och behandling av barn och ungdomar mellan 0 -17 år. PR Vård barnmottagning är även godkända för tilläggsuppdragen: obesitasbehandling, utredning av misstänkt ADHD & ADD samt första linjens psykiatri.

Som barnläkare arbetar du brett med olika besvär och patienter som kan tänkas uppstå på en barnmottagning. En del av de ärenden som kommer till verksamheten är remisser kopplade till neuropsykiatriska utredningar. I de fall utredningar genomförs, sker arbetet i team med psykolog, där denna driver utredningen framåt och kommunicerar vidare till läkaren. PR Vård Barnmottagning har även avtal med andra landsting gällande neuropsykiatriska utredningar.

Vi söker en barnläkare gärna med tidigare erfarenhet av arbete på barn- och ungdoms medicinsk mottagning. Det finns stor möjlighet att påverka och styra din egen arbetstid och ingen jourtid ingår i tjänsten.

Kravprofil

Utbildning

Leg läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

 Övriga krav:

 • Stort och genuint intresse av lyhörda möten med barn och deras familjer.
 • God samarbetsförmåga.
 • Ha intresse av att delta i utvecklingen av en verksamhet.
 • Ska trivas i en mindre organisation med korta beslutsvägar.
 • Prestigelöshet och viss entreprenörsanda.
 • Intresse av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och medicineringar.

 Meriterande:

 • Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar samt medicininsättning efter utredning.

Fördelar med tjänsten och företaget.

 • Arbeta på ett tillväxtföretag med många utvecklingsmöjligheter
 • Etablerade processer och välfungerande ledningsgrupp
 • Ingen jour och som barnläkare har du god möjlighet att styra din egen tid.
 • Ett företag med trevlig atmosfär och där man får uppskattning och stöttning.
 • En arbetsmiljö med erfarna läkare och gedigen kompetens
 • Korta beslutsvägar samt möjligheter att påverka.
 • Stabil arbetsgivare med god ekonomi
 • Centralt beläget
 • Familjär stämning på företag.
 • Gott rykte som arbetsgivare

Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till linda.hempel@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Hempel Gustafson 0760-173800.

Senior Backend-utvecklare till Symbrio

mars 15th, 2019 Posted by Aktuella uppdrag No Comment yet

Symbrio är Skandinaviens ledande leverantör av elektroniska inköps- och fakturahanteringssystem. Företaget grundades 1999 och Initiativtagarna till företaget är bland annat Carl Bennet och Kjell Nilsson som har en lång industribakgrund.

Symbrios lösningar riktar sig mot såväl små som stora företag och kunderna återfinns i många olika branscher, men framförallt inom teknikintensiva servicebranscher (exempelvis bygg, installation och energi). Man anpassar inköps- och fakturahanteringssystemet utifrån kundernas behov och företaget samarbetar med de flesta etablerade affärssystemen på marknaden.

 

Tjänsten – Backend-utvecklare

Symbrio söker en utvecklare med gedigen erfarenhet och starkt driv att fortsätta utvecklas. Du kommer att vara en del av ett av Symbrios agila team och ha ett starkt fokus på lyft till en framväxande microservicearkitektur på en hybrid infrastruktur mellan on-premise och Azure. Teknikplattformen består av Angular för front-end och Net Framework och Net Core som back-end.

Symbrio tillämpar ett tätt samarbete mellan produktägare, utvecklare och test. Styrkan med alla kompetenser i samma öppna lokaler med minimala hand-off´s kan inte underskattas. Hos Symbrio är utvecklare även applikationsarkitekter och det förutsätts att du uppskattar parprogrammering med teamkollegor. Större lösnings- och applikationsarkitekturfrågor bollas ofta på teamnivå och tillsammans med CTO. Skalbarhet, säkerhet och förvaltningsbarhet är viktiga ledord

Teknikutvecklingen står inte stilla och vi tror att du har ett starkt intresse till ständig utveckling. Din långa erfarenhet har lärt dig att filtrera ut tekniska dagsländor från viktiga teknikskiften som måste följas.

 

Kravprofil

Goda kunskaper

 • SQL Server
 • Net, C#
 • Webben som applikationsplattform

Erfarenhet av

 • Erfarenhet av SaaS och multitenant arkitektur som leveransmodell
 • Nyfiken och intresserad att lära sig Azure
 • Erfarenhet av icke relationsdatabaser

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka din CV till linda.hempel@puresearch.se