Projektchef till Malmqvist & Co Byggnads AB, Stockholm 

Malmqvist & Co Byggnads AB grundades 2013 av Samir Gerdtsson och Åsa Malmqvist. Bolaget utför total-entreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. Man arbetar med en mängd olika uppdrag, inom till exempel lokalanpassning, renovering och ombyggnation av kontor och industrier.

Bolaget växer stadigt med bibehållen vinst och man ser en fortsatt expansion under de närmsta åren.

I dagsläget arbetar 14 tjänstemän på Malmqvist & Co Byggnads AB och i och med att den nuvarande projektchefen går vidare inom bolaget så rekryterar man nu en ersättare.

Tjänsten

Som projektchef på Malmqvist Byggnads har du det övergripande ansvaret för att leda, planera och genomföra entreprenadprojekt som förverkligar fastighetsägarnas idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora om- och tillbyggnationer till mindre renoveringar.
Du har resultat och budgetansvar för affären och är involverad i hela processen, från anbudsarbete till färdigställande av projekt. Som projektchef har du personalansvar för ett tiotal tjänstemän vilka du leder och fördelar arbetet till. Vidare är du en del av ledningsgruppen och förväntas att bidra till bolagets fortsatta utveckling och generera nya affärer.

I tjänsten ingår:

  • Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
  • Ansvara för produktionens utveckling med budgetansvar
  • Ansvara för att klara kalkyl avseende ekonomi, tid för projektgenomförandet samt mål och kvalitet och kundnöjdhet
  • Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
  • Ansvar för personal och arbetsmiljö
  • Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
  • Hålla medarbetarsamtal och vara nära personalen samt säkerställa att alla medarbetare strävar mot företagets mål och trivs på jobbet
  • Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom extern samarbetspartners

Tjänsten rapporterar till VD Simon Becker

Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:
• Gedigen erfarenhet från roller som platschef, projektchef eller projektledare från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
• Dokumenterad god erfarenhet av att leda medarbetare och byggproduktion
• Gott ekonomiskt sinne
• Erfarenhet av att upphandla och styra underentreprenörer
• Erfarenhet av kalkylarbete
• Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Prestigelös
• Strukturerad

Meriterande:
• Gärna många goda beställarkontakter i Stockholms området

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se