Vår uppdragsgivare är en av Nordens ledande samhällsbyggare med 13 000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 43 miljarder kronor. Företaget består av fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling.
Till affärsområde Bygg i Södra Storstockholm söker vi nu en ny arbetschef till en av grupperna som i huvudsak bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, industrilokaler, köpcentra, skolor och sjukhus åt både privata, interna, kommunala och statliga beställare. Projekten omfattar allt från renoveringar, om- och tillbyggnadsarbeten till nyproduktion.
Tjänsten
Rollen som arbetschef innebär i huvudsak att man leder och utvecklar den egna arbetschefsgruppen utifrån regionens gemensamma mål och arbetssätt. Arbetschefen har även ansvaret för kund, marknad, ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Totalt ingår i dag 16 tjänstemän och 35 yrkesarbetare fördelat på en projektchef och tre platschefsgrupper. Det är en stabil grupp med låg personalomsättning och rollen innebär stort fokus på affären och ledarskapet.
Som Arbetschef rapporterar du till regionchefen. I regionledningen ingår förutom övriga arbetschefer även funktionerna personalchef, inköpschef, kalkylchef och produktionsstödschef. Man kommer att vara stationerad på kontoret i Södertälje men verksamheten bedrivs i hela södra Storstockholm.
 
Kravprofil

Teknisk utbildning, i första hand högskoleutbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:

  • Minst 5 års erfarenhet av kvalificerad projektledning/styrning av bygg- eller anläggningsprojekt.
  • God förmåga att skapa relationer till nya och befintliga kunder
  • Goda ledaregenskaper

 
Intresserad av tjänsten? Kontakta Pure Search och Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt cv direkt till linda.hempel@puresearch.se