Affärsmässig kalkylator och inköpare
Einar Mattsson koncernen är ett familjeföretag som varit verksamt på Storstockholms bostadsmarknad sedan 1935. Koncernens verksamhet är indelad i fyra områden: Egna fastigheter, Bostadsprojekt, Övriga investeringar samt Bygg- och fastighetsförvaltning. Einar Mattsson har 330 anställda och omsätter ca 1,8 miljarder. Bygg- och förvaltningsverksamheten bedrivs av dotterbolaget Einar Mattsson Byggnads AB och organiseras i två affärsområden: Byggproduktion och fastighetsförvaltning. Einar Mattsson koncernen värnar om god kvalité i såväl relationer som produkter, företagskulturen präglas av omtanke, engagemang och framåtanda.
Tjänsten
Som kalkylator på Einar Mattsson ansvarar man för framtagandet av anbudskalkyler samt kostnadsbedömningar och kostnadskalkyler i tidiga skeden. Förutom att kalkylatorn har en central roll i kalkylarbetet så kommer personen även till ca 50% att arbeta med projektinköp. Det är en kombinerade och utvecklande tjänst då personen vi söker kommer få arbeta vidare med inköpen för de projekt som man kalkylerat på. Personen kommer också bidra med att utveckla kalkylprocessen internt och fungerar som handledare åt de mer juniora kalkylatorerna på Einar Mattsson.
Einar Mattsson är ett företag med familjär atmosfär, korta beslutsvägar och bra samarbeten mellan avdelningarna och affärsområden.
 Kravprofil
Utbildning
Rätt person har troligtvis någon form av teknisk utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet
Övriga krav:

  • Flera års erfarenhet av kalkylarbete
  • Några års erfarenhet från inköpsarbete
  • Goda kunskaper inom produktionsteknik och byggprocessen
  • Öppen och kommunikativ
  • Affärsmässighet

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Pure Search AB och Karin Welander på karin.welander@puresearch.se eller 073-544 94 49.