Vår uppdragsgivare är en av Nordens ledande samhällsbyggare med 13 000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 43 miljarder kronor. Företaget består av fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri och projektutveckling. Till affärsområdet Bygg i Uppsala söker vi nu en ny arbetschef till gruppen som i huvudsak sysslar med nyproduktion av bostäder då nuvarande chef har gått vidare i organisationen. Projekten kommer både internt från bostadsutvecklingsorganisation och från externa kunder.
Tjänsten
Rollen som arbetschef innebär i huvudsak att man leder och utvecklar den egna arbetschefsgruppen utifrån regionens gemensamma mål och arbetssätt. Arbetschefen har även ansvaret för kund, marknad, ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Totalt ingår 20 tjänstemän och 26 yrkesarbetare fördelat på 3 platschefsgrupper. Den aktuella arbetsgruppen har en väl påfylld orderstock och har levererat gott ekonomiskt resultat under flera år. Det är en stabil grupp med låg personalomsättning och välbalanserad succession.
Som Arbetschef rapporterar du till regionchefen. I regionledningen ingår förutom övriga arbetschefer
även funktionerna personalchef, inköpschef, kalkylchef och produktionsstödschef. Man kommer att vara stationerad i Uppsala men verksamheten bedrivs både i Uppsala och Enköping.
Kravprofil
Teknisk utbildning, i första hand högskoleutbildning
Övriga krav:
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerad projektledning/styrning av bygg- eller anläggningsprojekt
God förmåga att skapa relationer till nya och befintliga kunder
Goda ledaregenskaper
 
Intresserad av tjänsten? Kontakta Pure Search och Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt cv direkt till linda.hempel@puresearch.se