Vår uppdragsgivare är en ledande Samhällsbyggare med 13 000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 43 miljarder SEK. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland och huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ OMX Stockholm.
Vi söker nu en arbetschef till region som bedriver verksamhet inom nybyggnation samt om- och tillbyggnad av kommersiella fastigheter och förvaltningsbyggnader i Stockholm, Uppsala och på Gotland. Inom regionen finns det 8 arbetschefsgrupper, varav 4 i Stockholm, 1 på Gotland och 3 i Uppsala med ca 400 medarbetare. I den aktuella gruppen arbetar idag 23 tjänstemän och 29 hantverkare.
Tjänsten
Rollen som arbetschef innebär i huvudsak att man leder och utvecklar ett eget affärsområde utifrån regionens mål. Arbetschefen har även ansvaret för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Totalt ingår 23 tjänstemän och 29 yrkesarbetare fördelat på 3 platschefsgrupper och man har ett budgetansvar på mellan 250 – 300 miljoner kronor. Till sin hjälp finns även en biträdande arbetschef som stöttar arbetschefen i gränssnittet mellan affären och produktionen.
 Vidare innebär tjänsten:

  • Affärsutveckling
  • Ingå affärsuppgörelser
  • Marknadsbevakning
  • Kundkommunikation
  • Genomföra marknadsåtgärder
  • Anbud och kontraktsskrivning
  • Ingå och delta i regionledningens arbete

Som Arbetschef rapporterar du till regionchefen. I regionledningen ingår förutom övriga arbetschefer även funktionerna personalchef, inköpschef, kalkylchef och produktionsstödschef.
Är du intresserad av tjänsten kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-17 38 00 eller skicka ditt cv direkt till linda.hempel@puresearch.se