Vår uppdragsgivare är en av Nordens ledande samhällsbyggare med 13 000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 43 miljarder kronor. Företaget består av fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Till affärsområde Bygg i Stockholm söker vi nu arbetschefer till grupperna som i huvudsak bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, industrilokaler, köpcentra, skolor och sjukhus åt både privata, interna, kommunala och statliga beställare. Projekten omfattar allt från renoveringar, om- och tillbyggnadsarbeten till nyproduktion.
Tjänsten
Rollen som arbetschef innebär i huvudsak att man leder och utvecklar den egna arbetschefsgruppen utifrån regionens gemensamma mål och arbetssätt. Arbetschefen har även ansvaret för kund, marknad, ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Rollen ställer höga krav på både ledarskap och affärsmässighet.
Som Arbetschef rapporterar du till regionchefen. I regionledningen ingår förutom övriga arbetschefer även funktionerna personalchef, inköpschef, kalkylchef och produktionsstödschef. Man kommer att vara stationerad på kontoret i Solna men verksamheten bedrivs i hela Storstockholm.
Kravprofil
Teknisk utbildning, i första hand högskoleutbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerad projektledning/styrning av bygg- eller anläggningsprojekt.
God förmåga att skapa relationer till nya och befintliga kunder
Goda ledaregenskaper
Intresserad av tjänsten? Kontakta Pure Search och Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt cv direkt till linda.hempel@puresearch.se