Vår uppdragsgivare är ett ledande analys- och teknikkonsultbolag vars tjänster bidrar till ett hållbart samhällsbyggande som värnar naturen. Företagets kompetens omfattar allt från marksanering till stadsplanering, från konstruktion av byggnadsverk till projektering av hållbara transportsystem och från utveckling av framtidens energikällor till nya möjligheter att utvinna viktiga mineraler.
Inom affärsområdet Management är man är verksam i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt – genom hela projektgenomförandet – till tjänster i förvaltningsfasen. Den samlade erfarenheten täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, industri och infrastruktur. Till affärsområdet och till avdelningen i Östergötland söker vi nu en ny avdelningschef med placering i Linköping.
Tjänsten
Avdelningschefen ansvarar för enhetens hela verksamhet från planering till uppföljning och rapportering vad det gäller medarbetare, ekonomi, kund/marknad och verksamhetsutveckling. Avdelningen består av totalt 27 konsulter/projektledare fördelade på kontoren i Linköping och Norrköping. Till sin hjälp har avdelningschefen även två gruppchefer som är stationerade i Norrköping. Rollen ställer höga krav på ledarskap och affärsmässighet då avdelningen har många spännande kunder och intressanta uppdrag att arbeta med de kommande åren. Avdelningschefen ingår i regionens ledningsgrupp tillsammans med tre övriga avdelningschefer och regionchefen.
Rätt kandidat har troligtvis någon from av byggteknisk utbildning samt erfarenhet från ledande roll i företag som erbjuder rådgivning eller utför bygg- och/eller anläggningstjänster. Viktigt är också att man har lokal kännedom om marknaden.
Intresserad av tjänsten? Kontakta Pure Search och Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 alternativt skicka ditt cv direkt till linda.hempel@puresearch.se