Vår kund är ett ledande analys- och teknikkonsultföretag vars tjänster bidrar till ett hållbart samhällsbyggande som värnar naturen. Företagets kompetens omfattar allt från marksanering till stadsplanering, från konstruktion av byggnadsverk till projektering av hållbara transportsystem och från utveckling av framtidens energikällor till nya möjligheter att utvinna viktiga mineraler.
Företagetsammanför experter som har helt olika kompetens och bakgrund men som delar stoltheten inför sitt arbete och en vilja att lösa kundernas problem.
Företagets unika kombination av specialistkompetens och global spridning gör att man kan erbjuda den senaste kunskapen och bästa servicen för alla typer av utmaningar. Tillsammans har man en tydlig strategi för tillväxt som stöder sig på ett globalt tänkande, en gemensam vision och gemensamma värderingar. Företags samlade styrka gynnar kunderna och erbjuder nya möjligheter för sina medarbetare.
Företaget är indelat i 8 affärsområden: Analys & Strategi, Byggprojektering, Bro och vattenbyggnad, Environmental, International, Management, Samhällsbyggnad samt Systems.
Företaget levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Man är verksam i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt – genom hela projektgenomförandet – till tjänster i förvaltningsfasen. Den samlade erfarenheten täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, industri och infrastruktur.
Varje projekt är unikt och har sina speciella förutsättningar, mål och prioriteringar. Därför är företaget komfortabla med alla genomförandeformer utifrån det som gäller i det enskilda fallet för att på bästa sätt uppnå projektets mål.
I dag är företaget drygt 270 medarbetare över hela landet. På den aktuella avdelningen är man idag 20 personer varav 14 personer i Södertälje och 6 personer i Eskilstuna.
Tjänsten
En avdelningschef ansvarar för enhetens hela verksamhet från planering till uppföljning och rapportering. Detta inom fokusområdena Medarbetare, Ekonomi, Kund/Marknad och Effektiv verksamhetsutveckling.
Mer detaljerat omfattar ansvaret:
– Att upprätta och följa upp handlings- och marknadsplaner
– Ekonomisk planering, uppföljning, analys, rapportering och åtgärder för att nå avdelningens Ekonomiska mål
– Att förädla befintliga eller utveckla nya tjänster
– Uppföljning och säkerställande av kvalitet i uppdragsarbete
– Att rekrytera för tillväxt och kompetensförstärkning
– Kunduppföljning, anbud och försäljning
– Personalutveckling
– Beläggnings- och bemanningsplanering i uppdrag
– Kontorsrelaterade frågor.
Samverkan sker primärt med chefskollegor inom regionen som består av avdelningen Mälardalen Norr med kontor i Västerås, Uppsala, Gävle och Borlänge, samt med avdelningen i Stockholm. Totalt finns ca 125 medarbetare i regionen. Samverkan sker också med kollegor inom affärsområet i Sverige samt andra affärsområden. Inom avdelningen Mälardalen Söder finns gruppchefer för Eskilstuna samt för del av Södertäljegruppen. Avdelningschefen ingår i företagets ledningsgrupp.
Kravprofil
Rätt kandidat har byggtekniskutbildning eller motsvarande alternativt gedigen arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:
• Erfarenhet från roll som gruppchef, arbetschef, verksamhetschef eller motsvarande
• Erfarenhet av ekonomiplanering och styrning på enhetsnivå i företag
• Förståelse av bygg- och fastighetsrelaterade genomförandeprocesser
• Affärsmässig person med stort kontaktnät
• Erfarenhet av formellt personalansvar
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som konsult
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV till karin.welander@puresearch.se. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Hempel Gustafson på PURE Search på telefon 0735-449449.