Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 75 anställda och 9 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
Företagets djupa kunskaper i berg-, spräng- och vibrationsteknik grundar sig i den tradition och historia som funnits sedan Alfred Nobels dagar. Nitro Consult bildades genom Nitro Nobel, numera Orica, med insikten att bergsprängning skall utföras försiktigt och skonsamt både för omgivning och kvarstående berg. Kriterier som tillåtna vibrationer, luftstötvågor, buller, grundvattennivåer mm ställer krav på hög kompetens på byggherrens handlingar, på den utförande entreprenören och inte minst på den kontrollerande konsulten.
Nitro Consult har lång tradition och erfarenhet befäster och förstärker den kunskap som krävs i dagens projekt. När det gäller krav på försiktig sprängning blir därför företagets konsulter kontrakterade då stora krav på spräng- och vibrationstekniska kunskaper krävs och där hänsyn skall tas till påverkan av vibrationer och buller mot omgivningen. På projekt som Södra länken, Norrortsleden, Norra länken, Citybanan, Botniabanan och Götatunneln har Nitro Consult uppdrag som byggledare och spräng- och vibrationsexperter då spräng- och vibrationsfrågorna ofta är mycket högt prioriterade.
I takt med att företaget expanderar förstärker man nu organisationen med en bergsakkunnig ingenjör.
 
Tjänsten
Rollen som bergsakkunnig är bred och varierande och man arbetar i huvudsak med ingenjörsgeologi så som bergkvalitetsbedömning, statusbedömning av tunnlar och bergrum, bergsförstärkning, stabilitetsanalyser, bergkatering, klassificering, besiktning och tunnelbeskitning. I gruppen arbetar idag fem bergsakkunniga och man har nära samarbete med övriga medarbetare runt om i landet. Arbetet sker i projektform vilket innebär många externa kontakter med såväl beställare som entreprenörer. Nitro är ett personligt företag med högt i tak och det är även viktigt i att vara  social och att ha en vilja att utbyta kunskaper med både kollegor, entreprenörer, byggherrar, beställare och andra inblandade i projekten. I rollen som bergsakkunnig är du mycket ute i projekten vilket gör att alla medarbetare har en god förankring i verkligheten och att man har en mycket gedigen erfarenhet i hela sprängningsmomentet.
Företaget satsar mycket på utbildningar vilket resulterar i att nya medarbetare snabbt  får en god kunskap i sprängningens alla moment.
Rapportering sker till gruppchef
 
Kravprofil
Som lägst högskoleutbildning med relevant inriktning mot berg
Övriga krav:

  • Kvalificerad erfarenhet från byggande i berg, minst fem år men gärna omkring 10 års erfarenhet
  • Affärsmässig, kvalitetsmedveten och strukturerad
  • God kommunikativ förmåga
  • Svenska och engelska flytande i tal och skrift
  • Körkort
  • Mycket goda kunskaper i Officepaketet

Meriterande:

  • Erfarenhet från projekt- och/eller uppdragsledarroll för ”stora projekt”
  • Tidigare arbetslivserfarenhet från konsultbolag
  • Projektering av anläggningar i berg och 3D-CAD
  • AMA anläggning och AF

 
Frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Karin Welander på Pure Search på telefon 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se.