Vår uppdragsgivare är Nordens Samhällsbyggare med 13 000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 43 miljarder SEK. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland och huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ OMX Stockholm.
Region Bygg Öst 1 hus bedriver verksamhet inom nybyggnation samt om- och tillbyggnad av kommersiella fastigheter och förvaltningsbyggnader i Stockholm, Uppsala och på Gotland.
Inom region Bygg Öst 1 finns det 8 arbetschefsgrupper, varav 4 i Stockholm, 1 på Gotland och 3 i Uppsala med ca 400 medarbetare. I den aktuella gruppen arbetar idag 29 tjänstemän och 32 hantverkare.
Den biträdande arbetschefen kommer att vara kundansvarig i produktionsfrågor, vilket innebär att informera och vägleda kunden i affärsgränssnittet under pågående projekt. Arbetschefen får genom denna lösning möjlighet att fokusera mer på strategiskt kundarbete och affärsutveckling av befintliga och potentiella kunder.
Tjänsten
Rollen som biträdande arbetschef innebär i huvudsak att bistå arbetscheferna i affärsgränssnittet och ansvara för kontraktadministration och produktleverans mot sina kunder. Från den traditionella projektchefsollen delas ansvaret mellan produktion och affär. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för det ekonomiska resultatet i affärer och projekt. Man är också kundansvarig inom ramen för sina projekt och arbetar för att skapa och upprätthålla goda kundrelationer.
Vidare innebär tjänsten:
– Att utifrån fastställd affärsplan driva affärer och projekt
– Huvudansvar för respektive kunduppdrag
– Säkerställa företagets processer och överlämningar i projekten
– Driva projektering
– Ekonomisk rapportering mot kund
– Övergripande miljö- och kvalitetsansvar i projekten
– Bas-P
– Säkerställa att tillämpning av fastställda krav och handlingsprogram efterlevs
Tjänsten rapporterar till arbetschef
Kravprofil
Teknisk utbildning, i första hand högskoleutbildning
Övriga krav:
• Minst 5 års erfarenhet av en liknande roll, exempelvis projektledare, byggledare eller projektchef. Man kan ha sin bakgrund inom antingen kommersiella projekt och/eller bostadsprojekt
• Erfarenhet av att arbeta i en kundfokuserad roll nära affären
• Trivs med att få nya utmaningar
• God förmåga att skapa relationer till nya och befintliga kunder
• Gott ekonomiskt sinne
• Goda ledaregenskaper