Verksamhetsbeskrivning
Företaget startade 1981 och ägs idag av 7 delägare. Samtliga ägare är aktivt verksamma inom företaget.Med specialistkompetens och hög servicegrad, förser företaget byggbranschens aktörer med konsulttjänster inom tre huvudområden: Kalkyl, mängdförteckningar och beskrivningar
Sedan starten har företaget stadigt vuxit och företaget har nu ca 45 anställda i moderbolag och dotterbolag. Man har kontor i Stockholm, Örebro och Göteborg samt dotterbolag i Sandviken och Sundsvall.
I Stockholm arbetar 24 personer – 6 personer inom beskrivning, 5 inom mängdberäkning, 8 personer inom kalkyl. Övriga anställda arbetar inom administration/reception/ekonomi.
Tjänsten
Som byggnadsbeskrivare arbetar man som konsult i de uppdrag som kommer in till företaget. Kunderna är huvudsakligen fastighetsägare, arkitekter och beställare. Projekten varierar i åtagande, men omfattar vanligtvis mellan 8 och 80 timmar. Man arbetar alltid med flera uppdrag parallellt.
Byggnadsbeskrivaren arbetar mot arkitekter och byggare med att ta fram skrivna handlingar, som exempelvis utförande och materialbeskrivningar enligt AMA. Som byggnadsbeskrivare är du ute och träffat mycket kunder och även ute på byggplatsen i den ån det behövs.
Företaget arbetar brett med uppdrag inom såväl sjukhus och skolor som köpcentrum, arenor och bostad. De flesta projekt är geografiskt belägna inom Stockholmsområdet och resor i tjänsten förekommer inte i någon större omfattning.
Byggbeskrivningsgruppen är relativt ung, de flesta är mellan30 och 50år. Tjänsten rapporterar till Chef för Byggnadsbeskrivningar .
Kravprofil
Rätt profil har någon form av tekniskutbildning alternativt gedigen arbetslivserfarenhet
Övriga krav
• Några års erfarenhet inom byggbranschen
• God byggteknisk förståelse
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• Trivs med kundkontakt och att delta i möten, både fysiska och via telefon
• Erfarenhet av att läsa ritningar och byggnadsbeskrivningar
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Datorvana
Meriterande:
• Bakgrund från byggnadsbeskrivningar