Apoteket AB har drygt 370 apotek över hela landet, 700 apoteksombud och en välfungerande e-handelsverksamhet för både receptbelagd medicin och egenvårdsprodukter. Apoteket har även en business-to-business verksamhet som erbjuder tjänster, försörjning och tillverkning inom vård och omsorg till landsting, kommuner och företag.
Genom noggranna förberedelser inför omregleringen, framgångsrika sortimentssatsningar och duktiga medarbetare har Apoteket lyckats behålla sin ledande position trots hård konkurrens. Apotekets lösningar och rådgivning ska inspirera till Apotekets vision – Ett liv i hälsa – och göra det enklare för människor att må bra.
Under 2012 uppgick Apotekets nettoomsättning till 21 miljarder, rörelseresultat blev 141 MSEK och antalet anställda är idag ca 4.500 personer. Apoteket är ett av Sveriges starkaste varumärken och säljer ett välutvecklat sortiment av läkemedel, hälsoprodukter och tjänster och är den ledande apoteksaktören och utvecklas i nära samarbete med sina kunder. Bred och djup kompetens inom läkemedel och hälsa, kvalitet och hållbart företagande samt gott ledarskap är nyckeln till fortsatt framgång.
Apotekets affärsidé: Med djup kunskap om läkemedel och hälsa säljer företaget produkter och tjänster som gör det enklare att må bra. Apoteken ska vara den ledande och mest omtyckta apoteksaktören med en långsiktigt god lönsamhet.
Etableringsavdelningen ligger inom affärsområdet Konsument. Inom avdelningen finns idag nio personer där flera är nära att gå i pension och därför söker man nu efter flertalet byggprojektledare och etablerare.
Etableringsavdelningen ansvar för etableringsfrågor, ett centralt område för Apotekets fortsatta utveckling. Uppdraget för etableringsavdelningen är att säkerställa att Apoteket har de i särklass bästa affärslägena och lokalerna där vi verkar samt att vi har butiker med en hög kvalitet, effektiv yta och konkurrenskraftiga lokalkostnader.
Tjänsten
Uppdraget för Apotekets byggprojektledare är att säkerställa att Apoteket har de i särklass funktionsmässigt bästa butikerna och lokalerna på marknaden och att de håller en god konceptuell standard. Som projektledare/bygg innebär att man är ansvarig för alla ny- och ombyggnader av Apotekets butikslokaler och övriga lokaler. Arbetet kan även innefatta viss förvaltning av egna fastigheter.
Som projektledare är man väl förtrogen med Apotekets lokalkrav, butikskoncept och arbetar utifrån de i branschen befintliga regelverken (PBL, BBR, AMA AB och ABK). I arbetet ingår att bedöma lokalers skick, identifiera och kostnadsuppskatta åtgärder, upphandla entreprenader och genomföra byggprojekt.
Projektledningen omfattar både planering, genomförande samt uppföljning av både kostnader, tid och kvalitet och projektledaren har ett totalansvar för sina projekt. I befattningen ingår också att uppdatera och utveckla rumsbeskrivningar, hålla ordning på ritningsarkiv, tidplaner och utveckla dessa. Då Apoteket är ett företag i stark förändring är rätt person en utvecklingsorienterad person.
Han/hon motiveras av att medverka till att skapa en positiv kultur där affärsmässighet och goda resultat premieras. Personen är nytänkande arbetar efter ständig förbättring i sitt dagliga arbete.
Arbetsuppgifter i korta drag:
• Nybyggnad och ombyggnation
• Projekt- och byggledning
• Projektering och projektsamordning
• Besiktning av lokaler
• Upprättande av kalkyler, tidplaner etc.
• Ekonomisk uppföljning och rapportering
• Förhandling och upphandling
• Byggmöten
• Myndighetskontakter och ansökningar av nödvändiga tillstånd
• Planering och genomförande av underhållsåtgärder i butiker och lokaler
Tjänsten rapporterar till Etableringschef Maria Ahlestål.
Placering: Solna
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av högskoleutbildning byggnadsingenjör eller motsvarande
Övriga krav:
• Minst 5 års erfarenhet av byggprojektledning och retail
• Har god kunskap om byggbranschens lagar och bestämmelser
• Har förmåga att arbeta med flera projekt på samma gång och bra på att hålla tighta tidplaner.
• Stor vana av entreprenadupphandlingar
• Är strukturerad och kostnadsmedveten
• God kommunikativförmåga i såväl tal som skrift i både svenska och engelska
• Behärskar Auto CAD
• Är beredd att resa mycket och innehar körkort
• Goda kunskaper i Microsoft office
Meriterande
• Erfarenhet av byggprojekt i landstingsmiljö
• Erfarenhet av fastighetsekonomi och entreprenadjuridik
• Utbildning med inriktning mot ventilation eller el