Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi utgår från kundernas behov och erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården. Vi möter människor i olika situationer och på fler än 1.000 platser, såväl i städer som på landsbygd. Vi delar även med oss av vår kunskap dygnet runt på apoteket.se och i sociala medier.
 Läs mer på apoteket.se
Avdelningen för Apoteksnät skapar förutsättningar för fler och bättre kundmöten genom att:

 • Säkerställa att Apoteket har de bästa apotekslägena till marknadens bästa hyresvillkor
 • Utveckla moderna och säljande apotek som är anpassade efter kundernas behov och förväntningar
 • Anpassa apotek för bättre och effektivare drift samt säkerställa att Apoteket lever upp till lagar och avtal

Detta görs tillsammans med motiverade och engagerade medarbetare som tar ansvar, vill, kan, vågar och får.
Apoteksnät består av tre avdelningar – analys & format, etablering och projektledning, totalt 15 personer. Avdelningen för projektledning ansvarar för genomförandet av om- och nybyggnad av butik, vilket är ett centralt område för Apotekets fortsatta utveckling. Uppdraget för projektledning är att säkerställa genomförandet av Apotekets apoteksnätsplan på ett effektivt sätt. Inom avdelningen finns fyra tjänster som byggprojektledare samt en tjänst som projektkoordinator. Två av tjänsterna som byggprojektledare är vakanta. Ansvarig för rekryteringarna är chef projektledning.
Tjänsten
Uppdraget som byggprojektledare är att säkerställa genomförandet av Apotekets Apoteksnätsplan på ett effektivt sätt, vilket innebär att Apoteket ska ha de i särklass funktionsmässigt bästa butikerna på marknaden och att de håller en god konceptuell standard. Arbetet som byggprojektledare innebär att man är ansvarig för ny- och ombyggnader av Apotekets butikslokaler. Arbetet kan även innefatta ny- och ombyggnader av övriga lokaler.
Som projektledare är man väl förtrogen med Apotekets lokalkrav, butikskoncept och arbetar utifrån de i branschen befintliga regelverken (PBL, BBR, AMA AB och ABK). I arbetet ingår att bedöma lokalers skick, identifiera och kostnadsuppskatta åtgärder, avropa entreprenader och genomföra byggprojekt.
Projektledningen omfattar både planering, genomförande samt uppföljning av både kostnader, tid och kvalitet. Projektledaren har ett totalansvar för sina projekt, vilket innebär ett tätt samarbete med framför allt Apotekets försäljnings- och driftsorganisation. I befattningen ingår också att från tid till annan medverka i att utveckla och uppdatera arbetsrutiner och verktyg.
Då Apoteket är ett företag i stark förändring är rätt person en utvecklingsorienterad person. Han eller hon motiveras av att medverka till att skapa en positiv kultur där affärsmässighet och goda resultat premieras. Personen är nytänkande och arbetar efter ständig förbättring i sitt dagliga arbete. Det är av stor vikt att byggprojektledaren har en god förmåga att leda- och driva alla inblandade i projektet samt att ha en god kommunikativ förmåga.
Arbetsuppgifter i korta drag:

 • Nybyggnad och ombyggnation
 • Projekt- och byggledning
 • Projektering och projektsamordning
 • Besiktning av lokaler
 • Upprättande av ritningar, kalkyler, tidplaner etc.
 • Ekonomisk uppföljning och rapportering
 • Avrop och beställningar
 • Byggmöten
 • Uppföljning av projekt
 • Myndighetskontakter och ansökningar av nödvändiga tillstånd
 • Planering och genomförande av underhållsåtgärder i butiker och lokaler
 • Bas P

Tjänsten rapporterar till Chef Projektledning Annika Johansson
Placering: Solna
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av högskoleutbildning byggnadsingenjör eller motsvarande.
Övriga krav:

 • 3-5 års erfarenhet av byggprojektledning och detaljhandel
 • Har god kunskap om byggbranschens lagar, regler och bestämmelser
 • Har förmåga att parallellt arbeta med flera projekt
 • Bra på att hålla tighta tidplaner
 • Är strukturerad och kostnadsmedveten
 • Har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift i både svenska och engelska
 • Är beredd att resa mycket och innehar körkort
 • Goda kunskaper i Microsoft office

Meriterande

 • Utbildning i Bas P och U
 • Ledarerfarenhet
 • Ledarutbildning eller projektledarutbildning
 • Erfarenhet av inköp och entreprenadupphandlingar
 • Behärskar Auto CAD
 • Erfarenhet av fastighetsekonomi och entreprenadjuridik
 • Utbildning med inriktning mot ventilation eller el
 • Erfarenhet av byggprojekt i landstingsmiljö

Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till karin.welander@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Welander 0735-449449.