Verksamhetsbeskrivning
Apoteket AB har drygt 370 apotek över hela landet, 700 apoteksombud och en välfungerande e-handelsverksamhet för både receptbelagd medicin och egenvårdsprodukter. Apoteket har även en business-to-business verksamhet som erbjuder tjänster, försörjning och tillverkning inom vård och omsorg till landsting, kommuner och företag.
Genom noggranna förberedelser inför omregleringen, framgångsrika sortimentssatsningar och duktiga medarbetare har Apoteket lyckats behålla sin ledande position trots hård konkurrens. Apotekets lösningar och rådgivning ska inspirera till Apotekets vision – Ett liv i hälsa – och göra det enklare för människor att må bra.
Under 2014 uppgick Apotekets nettoomsättning till 18.5 miljarder, och antalet anställda är idag ca 3.500 personer. Apoteket är ett av Sveriges starkaste varumärken och säljer ett välutvecklat sortiment av läkemedel, hälsoprodukter och tjänster och är den ledande apoteksaktören och utvecklas i nära samarbete med sina kunder. Bred och djup kompetens inom läkemedel och hälsa, kvalitet och hållbart företagande samt gott ledarskap är nyckeln till fortsatt framgång.
Apotekets affärsidé: Med djup kunskap om läkemedel och hälsa säljer företaget produkter och tjänster som gör det enklare att må bra. Apoteken ska vara den ledande och mest omtyckta apoteksaktören med en långsiktigt god lönsamhet.
Avdelningen för Projektledning ligger inom det, från årsskiftet 2016 nya, affärsområdet Butiksnät. Inom avdelningen finns idag fyra tjänster som byggprojektledare samt en tjänst som projektkoordinator. Tre av tjänsterna som byggprojektledare är tillsatta. Parallellt med den här rekrytering av den fjärde byggprojektledaren rekryteras även en projektkoordinator vars arbete kommer att vara att stötta byggprojektledarna i det dagliga arbetet.
Avdelningen för Projektledning ansvarar för om- och nybyggnad av butik, vilket är ett centralt område för Apotekets fortsatta utveckling. Uppdraget för Projektledning är att säkerställa genomförandet av Apotekets Butiksnätsplan på ett effektivt sätt.
 
 Tjänsten
Uppdraget som byggprojektledare är att säkerställa genomförandet av Apotekets Butiksnätsplan på ett effektivt sätt, vilket innebär att Apoteket ska ha i särklass funktionsmässigt bästa butikerna på marknaden och att de håller en god konceptuell standard. Arbetet som byggprojektledare innebär att man är ansvarig för ny- och ombyggnader av Apotekets butikslokaler. Arbetet kan även innefatta ny- och ombyggnader av övriga lokaler samt viss förvaltning av egna fastigheter.
Som projektledare är man väl förtrogen med Apotekets lokalkrav, butikskoncept och arbetar utifrån de i branschen befintliga regelverken (PBL, BBR, AMA AB och ABK). I arbetet ingår att bedöma lokalers skick, identifiera och kostnadsuppskatta åtgärder, upphandla entreprenader och genomföra byggprojekt.
Projektledningen omfattar både planering, genomförande samt uppföljning av både kostnader, tid och kvalitet. Projektledaren har ett totalansvar för sina projekt, vilket innebär ett tätt samarbete med framför allt Apotekets driftorganisation. I befattningen ingår också att från tid till annan medverka i att utveckla och uppdatera arbetsrutiner och verktyg.
Då Apoteket är ett företag i stark förändring är rätt person en utvecklingsorienterad person. Han eller hon motiveras av att medverka till att skapa en positiv kultur där affärsmässighet och goda resultat premieras. Personen är nytänkande och arbetar efter ständig förbättring i sitt dagliga arbete. Det är av stor vikt att byggprojektledaren har en god förmåga att leda- och driva alla inblandade i projektet samt att ha en god kommunikativ förmåga.
 
Arbetsuppgifter i korta drag:

 • Nybyggnad och ombyggnation
 • Projekt- och byggledning
 • Projektering och projektsamordning
 • Besiktning av lokaler
 • Upprättande av ritningar, kalkyler, tidplaner etc.
 • Ekonomisk uppföljning och rapportering
 • Förhandling och upphandling
 • Byggmöten
 • Uppföljning av projekt
 • Myndighetskontakter och ansökningar av nödvändiga tillstånd
 • Planering och genomförande av underhållsåtgärder i butiker och lokaler

Tjänsten rapporterar till Chef Projektledning Annika Johansson
Placering: Solna
 
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av högskoleutbildning byggnadsingenjör eller motsvarande.
Övriga krav:

 • Minst 5 års erfarenhet av byggprojektledning och detaljhandel
 • Har god kunskap om byggbranschens lagar och bestämmelser
 • Har förmåga att parallellt arbeta med flera projekt
 • Bra på att hålla tighta tidplaner.
 • Stor vana av entreprenadupphandlingar
 • Är strukturerad och kostnadsmedveten
 • God kommunikativförmåga i såväl tal som skrift i både svenska och engelska
 • Är beredd att resa mycket och innehar körkort
 • Goda kunskaper i Microsoft office

Meriterande

 • Erfarenhet av byggprojekt i landstingsmiljö
 • Behärskar Auto CAD
 • Erfarenhet av fastighetsekonomi och entreprenadjuridik
 • Utbildning med inriktning mot ventilation eller el
 • Ledarutbildning eller projektledarutbildning

Intresserad av tjänsten? Kontakta Pure Search och Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt cv direkt till karin.welander@puresearch.se