Vår kund är ett ledande analys- och teknikkonsultbolag vars tjänster bidrar till ett hållbart samhällsbyggande som värnar naturen. Företagets kompetens omfattar allt från marksanering till stadsplanering, från konstruktion av byggnadsverk till projektering av hållbara transportsystem och från utveckling av framtidens energikällor till nya möjligheter att utvinna viktiga mineraler. Bolaget sammanför experter som har helt olika kompetens och bakgrund men som delar stoltheten inför sitt arbete och en vilja att lösa kundernas problem.
Företagets unika kombination av specialistkompetens och global spridning gör att man kan erbjuda den senaste kunskapen och bästa servicen för alla typer av utmaningar. Tillsammans har man en tydlig strategi för tillväxt som stöder sig på ett globalt tänkande, en gemensam vision och gemensamma värderingar. Företags samlade styrka gynnar kunderna och erbjuder nya möjligheter för sina medarbetare.
Inomområdet Management, levererar man projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Man är verksam i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt – genom hela projektgenomförandet – till tjänster i förvaltningsfasen. Den samlade erfarenheten täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, industri och infrastruktur.
Tjänsten
Som byggprojektledare arbetar du med att sälja in och genomföra projekt som förverkligar byggherrars idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora industriprojekt till mindre renoveringar. Då Västerås är en industrität region, kommer du till stor del att arbeta med industrikunder i närområdet.
I tjänsten ingår:
– Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
– Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
– Samarbete med andra projektledare vid större projekt
– Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
– Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom både intern och extern experthjälp
Resor i tjänsten kan förekomma, men oftast inte i någon större utsträckning.
Din profil
Troligtvis har du byggteknisk utbildning (eller motsvarande) alternativt gedigen arbetslivserfarenhet samt:
• Minst 5-års erfarenhet från roller som byggprojektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare, projektchef från konsult eller beställarsidan
• Erfarenhet av ekonomi
• Affärsmässig person med stort kontaktnät
• Erfarenhet från hus eller anläggning
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Kontrollansvarig enligt PBL
• Besiktningsman enligt SBR
 
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till karin.welander@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Welander 0735-449449.