Projektledare till Malmqvist Byggnads, Stockholm

Malmqvist  & Co Byggnads AB grundades 2013 av Samir Gerdtsson och Åsa Malmqvist. Bolaget utför total-entreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. Man arbetar med en mängd olika uppdrag, inom till exempel lokalanpassning, renovering och ombyggnation av kontor och industrier.
I dagsläget arbetar 14 tjänstemän på Malmqvist & Co Byggnads AB och för att förstärka bolagets fortsatta utveckling förstärker man nu organisationen med ytterligare en projektledare.
Tjänsten
Som projektledare på Malmqvist Byggnads arbetar man med att sälja in och genomföra projekt som förverkligar fastighetsägarnas idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora om- och tillbyggnationer till mindre renoveringar. Beställarna är primärt större privata fastighetsägare och som projektledare arbetar man med flertalet projekt parallellt.
I tjänsten ingår:

 • Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
 • Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
 • Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
 • Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom extern samarbetspartners
 • Upprätta drift och underhållspärm

Tjänsten rapporterar till VD.
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:

 • Gedigen erfarenhet från roller som byggledare, arbetsledare, platschef, projektledare, entreprenadingenjör, projektingenjör från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
 • Gott ekonomiskt sinne
 • Erfarenhet av att upphandla och styra underentreprenörer
 • Erfarenhet av ÄTA
 • Erfarenhet av kalkylarbete
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Prestigelös
 • Strukturerad

Meriterande:

 • Gärna många goda beställarkontakter i Stockholms området

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@karin

Projektchef till Malmqvist & Co Byggnads AB, Stockholm 

Malmqvist & Co Byggnads AB grundades 2013 av Samir Gerdtsson och Åsa Malmqvist. Bolaget utför total-entreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. Man arbetar med en mängd olika uppdrag, inom till exempel lokalanpassning, renovering och ombyggnation av kontor och industrier.

Bolaget växer stadigt med bibehållen vinst och man ser en fortsatt expansion under de närmsta åren.

I dagsläget arbetar 14 tjänstemän på Malmqvist & Co Byggnads AB och i och med att den nuvarande projektchefen går vidare inom bolaget så rekryterar man nu en ersättare.

Tjänsten

Som projektchef på Malmqvist Byggnads har du det övergripande ansvaret för att leda, planera och genomföra entreprenadprojekt som förverkligar fastighetsägarnas idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora om- och tillbyggnationer till mindre renoveringar.
Du har resultat och budgetansvar för affären och är involverad i hela processen, från anbudsarbete till färdigställande av projekt. Som projektchef har du personalansvar för ett tiotal tjänstemän vilka du leder och fördelar arbetet till. Vidare är du en del av ledningsgruppen och förväntas att bidra till bolagets fortsatta utveckling och generera nya affärer.

I tjänsten ingår:

 • Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
 • Ansvara för produktionens utveckling med budgetansvar
 • Ansvara för att klara kalkyl avseende ekonomi, tid för projektgenomförandet samt mål och kvalitet och kundnöjdhet
 • Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
 • Ansvar för personal och arbetsmiljö
 • Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
 • Hålla medarbetarsamtal och vara nära personalen samt säkerställa att alla medarbetare strävar mot företagets mål och trivs på jobbet
 • Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom extern samarbetspartners

Tjänsten rapporterar till VD Simon Becker

Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:
• Gedigen erfarenhet från roller som platschef, projektchef eller projektledare från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
• Dokumenterad god erfarenhet av att leda medarbetare och byggproduktion
• Gott ekonomiskt sinne
• Erfarenhet av att upphandla och styra underentreprenörer
• Erfarenhet av kalkylarbete
• Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Prestigelös
• Strukturerad

Meriterande:
• Gärna många goda beställarkontakter i Stockholms området

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Produktionschef till Modus Sverige, Stockholm

På Modus tror vi på en bättre, klimatsmart värld – precis som våra kunder. Vi hjälper våra kunder att skapa marknadens mest hållbara arbetsplatser. Genom innovativa lösningar med våra systeminredningar utmanar vi det traditionella.

Eftersom Modus har en egen fabrik samt egna montörer, så har vi kontroll på hela kedjan från försäljning till färdigt kontor. Det gör att vi kan säkerställa hög kvalitet och hög kundnöjdhet. Vi är speciellt stolta över att ha en unik svensk tillverkning i vår fabrik och att kunna erbjuda återbrukbara rum.

Modus brinner för att skapa rumslösningar och moderna kontor för dagens och morgondagens företag. Vi är marknadsledande med en lång historik, där kvalitet, estetik, pålitlighet och hög servicegrad präglar vår verksamhet. Vi vill att våra rumslösningar ska bidra positivt till kundernas lönsamhet genom mätbara fördelar avseende Tid, Miljö och Ekonomi.

I höstas fick vi nya ägare och är nu mitt inne i en spännande resa för att utveckla företaget och erbjudanden till marknaden med ett ännu större hållbarhetsfokus.

På företaget arbetar ca 140 personer fördelat på sex lokala kontor och en fabrik. I och med att den nuvarande produktionschefen går vidare internt söker man nu en ersättare som vill utvecklas tillsammans med oss. Inom projektorganisationen i Region Nord arbetar idag ca 20 tjänstemän och ca 50 montörer.  

Tjänsten

Som produktionschef ansvar du för produktionen och därmed kundleveransen i kontorsprojekt i Region Nords geografiska område (från Mellansverige och norrut). Projekten avser ny- om- eller tillbyggnad av kontorsrum från 2-3 kontorsrum till hela kontorsfastigheter.

Du har övergripande ansvar för att resurssätta projekt med tjänstemän och montörer för att skapa ett effektivt genomförande av projekten. I din roll leder du försörjningen av såväl material, logistik samt montering och ansvarar för att ge dina medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas. 

Genom dina medarbetare ansvarar du för att Modus som företag i varje givet projekt följer överenskommen tidplan, håller budget samt lever upp till kvalitets- och säkerhetskrav. Du arbetar tillsammans med ditt team med projektledare, montageledare och projektingenjörer som finns i Kumla, Uppsala och på vårt huvudkontor i Sickla i Stockholm. Du drivs av att uppnå hög kundnöjdhet och hög medarbetarnöjdhet. 

Du fyller en viktig roll som ledare där coachning och uppföljning av dina medarbetare är helt avgörande. Tjänsten kommer att ställa höga krav på Dig och dina kollegor att samarbeta och tillsammans utveckla och forma verksamheten utifrån kundens behov och bolagets målsättningar. Du är en del av styrgrupp för projektverksamheten tillsammans med COO, ekonomichef, försäljningschefer och produktionschef Region Syd. 

Tjänsten rapporterar till VD: Malin Gangnor  

Resor i tjänsten förekommer

Tjänsten i korta drag: 

 • Ansvara för produktionsavdelningens utveckling med budgetansvar
 • Genomföra och utveckla produktionen enligt Leanprincipen tillsammans med projektingenjörer, projektledare, montageledare och montörer
 • Ansvarig för att klara kalkyl avseende ekonomi, tid för projektgenomförande, samt mål för kvalitet, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samt HMS
 • Ansvar för bemanning och resurssättning inom produktion. Övergripande ansvara för personal och arbetsmiljö för alla inom produktionsavdelningen
 • Strukturerat arbeta med utgångspunkt från strategisk handlingsplan i samråd med din närmsta chef
 • Leda montörsmöten tillsammans med montageledare där avdelningens ekonomi och handlingsplaner strukturerat följs upp
 • Hantera lokal samverkan i fackliga frågor och centralt tillsammans med HR-chef 
 • Bryta ned mål och utforma aktivitetsplaner i samförstånd med din personal
 • Ansvara för att dina medarbetare har tydliga roller för att uppnå avdelningens och företagets mål
 • Hålla medarbetarsamtal och vara nära personalen samt säkerställa att alla på din avdelning strävar mot företagets mål och trivs på jobbet
 • Ständigt förmedla viktig information till och från din närmsta chef (COO / VD)

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:

 • Flerårig erfarenhet från att leda produktion av entreprenader 
 • Flerårig ledarerfarenhet från att systematiskt arbeta med personal- och arbetsmiljöarbete 
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Goda ledaregenskaper samt förmåga att leda på distans och skapa väl fungerande team
 • God förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt på ett affärsmässigt sätt
 • God förmåga att hantera flera saker samtidigt 
 • Utbildning inom alternativt erfarenhet av att arbeta enligt Lean
 • Uppskatta att arbeta såväl strategiskt som operativt 
 • God kommunikativ förmåga 
 • Gott ekonomiskt sinne 
 • Erfarenhet av kalkylarbete
 • B Körkort 
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: 

 • Erfarenhet av logistik 
 • Meriterande om man hanterat större projektorganisationer som är lokaliserat spritt över landet.

Personliga egenskaper:

 • Lösningsorienterad
 • Social- och utåtriktad
 • Självgående 
 • Entreprenöriell
 • Proaktiv 
 • Strukturerad 
 • Prestigelös 
 • Flexibel 

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Ekonomichef till Modus Sverige, Kumla

På Modus tror vi på en bättre, klimatsmart värld – precis som våra kunder. Vi hjälper våra kunder att skapa marknadens mest hållbara arbetsplatser. Genom innovativa lösningar med våra systeminredningar utmanar vi det traditionella.

Eftersom Modus har en egen fabrik samt egna montörer, så har vi kontroll på hela kedjan från försäljning till färdigt kontor. Det gör att vi kan säkerställa hög kvalitet och hög kundnöjdhet. Vi är speciellt stolta över att ha en unik svensk tillverkning i vår fabrik och att kunna erbjuda återbrukbara rum.

Modus brinner för att skapa rumslösningar och moderna kontor för dagens och morgondagens företag. Vi är marknadsledande med en lång historik, där kvalitet, estetik, pålitlighet och hög servicegrad präglar vår verksamhet. Vi vill att våra rumslösningar ska bidra positivt till kundernas lönsamhet genom mätbara fördelar avseende Tid, Miljö och Ekonomi.

I höstas fick vi nya ägare och är nu mitt inne i en spännande resa för att utveckla företaget och erbjudanden till marknaden med ett ännu större hållbarhetsfokus. 

Tjänsten

Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för controlling, ekonomistyrning, budgetering, redovisning, likviditetsplanering och bokslut. Bolaget står inför en stor tillväxt vilket medför att en viktig del i rollen kommer att vara att både strategiskt- och operativt bidra till bolagets fortsatta utveckling. Du kommer också att vara drivande i utvärdering och implementation av systembyten. Ekonomichefen ingår i ledningsgruppen och har ett personalansvar för två medarbetare, en redovisningsansvarig och en ekonomiassistent.

Tjänsten är stationerad i Kumla där ytterligare nio medarbetare arbetar. 

Tjänsten i korta drag:

 • Yttersansvarig för redovisning och upprättande av månads- och årsbokslut (det operativa arbetet utförs av redovisningsansvarig)
 • Ansvarig för budget, prognos samt uppföljning 
 • Övervakning av årsredovisning 
 • Övervakning av legal rapportering såsom skatt- och momsredovisning 
 • Löpande kontakt med revisorer 
 • Ansvar för försäkringsfrågor 
 • Huvudansvar för factoring och kontakten med factoringbolaget 
 • Ledningsgruppsarbete
 • Likviditetsprognos och planering med uppföljning månadsvis
 • Implementering och uppföljning av KPI:er
 • Sakkunnig och rådgivande roll inom ekonomi och finans för VD och övriga organisationen samt ta fram ekonomiskt material till ledningsgrupp och styrelse.
 • Analysera verksamheten och komma med förslag på hur bolaget kan utveckla verksamheten ut ett ekonomiskt/finansiellt perspektiv.
 • Genomgång och uppföljning av större projekts ekonomi  
 • Avstämning AX och QV (bokföring och projektekonomi)
 • Personalansvar för, samt att leda och fördela arbetet för medarbetarna 
 • Projektledning av interna projekt inom området 
 • Systemägare samt implementation av ERP system (Pyramid) 

Tjänsten rapporterar till VD, Malin Gangnor 

Kravprofil

Utbildning

Civilekonom eller motsvarande    

Övriga krav:

 • Tidigare erfarenhet av roller såsom ekonomichef, finansiell controller, redovisningschef, redovisningsansvarig eller business controller 
 • Dokumenterad god erfarenhet av redovisning och succesiv vinsträkning
 • Affärsmässighet 
 • Goda ledaregenskaper
 • Bred erfarenhet av IT och ekonomistyrningsprocesser
 • Viljan att arbeta såväl strategiskt som operativt med frågor kopplat till ekonomi 
 • Positiv, lösningsorienterad och entreprenöriell som person.
 • Mycket god kunskap i såväl engelska som svenska

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet från entreprenadbranschen
 • Erfarenhet av ERP implementering 
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta i affärssystemet Pyramid 
 • Erfarenhet av programvaran Qlick View

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Fastighetsskötare till Gladsheim Fastigheter, Kungsör

Gladsheim Fastigheter grundades 2018 och är ett fastighetsbolag som huvudsakligen förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter. Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” vilket illustrerar bolagets ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för sina hyresgäster.

Bolaget arbetar för en hållbar och långsiktig utveckling genom långsiktigt ägande. Idag har bolaget fastigheter i Arboga, Eskilstuna, Karlskoga, Kungsör, Köping, Norrköping (Skärblacka), Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Fastighetsbeståndet består i dagsläget av ca 1700 lägenheter med ett totalt värde om ca 2,1 Mdr. Ambitionen är att fortsätta förvärva nya fastigheter och löpande förbättra beståndet genom renoveringar och aktiv förvaltning med egen personal. 

I och med att fastighetsbeståndet växer behöver företaget rekrytera en positiv, engagerad, driven och erfaren fastighetsskötare till vårt team i Mälardalen. 
Som fastighetsskötare på Gladsheim ansvarar du för inre och yttre skötsel av hyresfastigheterna. Du kommer även att arbeta självständigt eller i grupp svara för sedvanligt felanhjälpande underhåll och reparationer efter felanmälan. Du ansvarar för att planera och lägga upp ditt arbete i och runt våra fastigheter i form av ronderingar, mottagande och utförande av felanmälan samt återkoppling till kund tillsammans med teamet. Grönyteskötsel av olika slag exempelvis gräsklippning, trimning, häckklippning och snöröjning ingår som en naturlig del av jobbet. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper och man bör ha god social kompetens då arbetet ofta utförs i andras människors hem. Vissa delar av arbetet sker digitalt så det krävs även viss datorvana/användning inom teknisk förvaltning. Det är ett självständigt arbete och man bör vara beredd att arbeta och resa runt till fastigheterna i Eskilstuna, Arboga och Kungsör. Vi ser helst att du är stationerad på kontoret i Kungsör. 
Vi söker dig med relevant utbildning inom VVS eller fastighet och/eller dokumenterad erfarenhet som fastighetsskötare eller liknande. Du talar svenska obehindrat och B-körkort ser vi som ett krav.
Företaget kännetecknas av en familjär stämning med stark entreprenörsanda och vill du vara med på en spännande utvecklingsresa så är detta rätt arbetsplats för dig.


Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 073-544 94 49 eller skicka ditt CV direkt till cv@puresearch.se. Märk ansökan med Fastighetsskötare. 

Analytiker till Gladsheim Fastigheter, Stockholm

Gladsheim Fastigheter grundades 2018 och är ett fastighetsbolag som huvudsakligen förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter. Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” vilket illustrerar bolagets ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för sina hyresgäster.

Bolaget arbetar för en hållbar och långsiktig utveckling genom långsiktigt ägande. Idag har bolaget fastigheter i Arboga, Eskilstuna, Karlskoga, Kungsör, Köping, Norrköping, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Fastighetsbeståndet består i dagsläget av ca 1700 lägenheter med ett totalt värde om ca 2,1 Mdr. Ambitionen är att fortsätta förvärva nya fastigheter och löpande förbättra beståndet genom renoveringar och aktiv förvaltning med egen personal. 

Gladsheim kommer att fortsätta växa kraftigt under de kommande åren tillsammans med sin huvudinvesterare Ares Management. Ares är en global och välrenommerad kapitalförvaltare.  För att stödja tillväxtplanerna rekryterar nu Gladsheim en analytiker med placering i Stockholm.

Som analytiker på Gladsheim kommer du att vara delaktig i att analysera och genomföra fastighetsförvärv. Fokusområde kommer att vara fastighetsvärdering, marknads- och områdesanalys samt ekonomisk analys. Du kommer också arbeta med olika analyser av den befintliga portföljen, lönsamhetsuppföljningar, projektutveckling med mera. Gladsheim är ett litet men växande bolag, vilket innebär att arbetsuppgifterna blir breda och växlande.

I arbetet ingår också att med tydliga deadlines analysera en stor mängd information vilket gör att du ska uppskatta omväxlande arbete i högt tempo och perioder med hög arbetsbelastning. Analytiskt arbete växlas med att medverka vid möten i samband med fastighetsförvärv. Du rapporterar till VD David Dahlgren.

Vi söker dig med relevant universitetsutbildning såsom fastighetsingenjör, civilekonom eller liknande. Vi ser även att du har något eller några års erfarenheterfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter alternativt ett stort intresse för fastighetsbranschen och nyligen avslutade studier. Arbetslivserfarenhet från investmentbank, riskkapitalbolag eller fastighetsrådgivare är meriterande. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. För att lyckas i rollen krävs också att du har ett gott ekonomiskt sinne samt god vana av att arbeta i program som excel och powepoint. Som person är det viktigt att du vill vara med och skapa en bra teamkänsla samt att du är prestigelös. 
Företaget kännetecknas av en familjär stämning med stark entreprenörsanda och vill du vara med på en spännande utvecklingsresa så är detta rätt arbetsplats för dig.

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 073-544 94 49 eller skicka ditt CV direkt till cv@puresearch.se. Märk ansökan med analytiker – Gladsheim 

Projektledare energi till HSB, Stockholm

HSB är en kooperativ bostadsrörelse i Sverige. HSB är landets största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning
HSB, med cirka 554 000 medlemmar, är organiserat i tre led med 26 regionala HSB-föreningar i landet och cirka 3 900 bostadsrättsföreningar. Det finns två kategorier av medlemmar: bosparande medlemmar (cirka 140 000), och boende medlemmar (cirka 445 000). Alla medlemmar tillhör en regional HSB-förening och boende medlemmar tillhör dessutom en bostadsrättsförening. Varje lokal bostadsrättsförening i HSB, det finns cirka 3 900 stycken, är ansluten till en regional HSB-förening. Den första HSB-föreningen bildades den 6 juli 1923 i bostadsnödens Stockholm. De regionala HSB-föreningarna är sammanslutna till HSB Riksförbund.
Affärsområdet Strategisk förvaltning är en organisation till HSB Stockholms alla kunder och medlemmar och erbjuder tjänster inom byggkonsult, drift, energi och utemiljö.
Det kan handla om energi- och driftoptimering, energieffektiv renovering av fasader eller fönster, hållbar dagvattenhantering, utveckling av utemiljön och ekosystemtjänster. Åtgärder som ska utveckla såväl boendemiljö som värdet på fastigheterna.
I och med att en projektledare inom energi går vidare söker HSB nu en ersättare.
Tjänsten
Som projektledare inom energi och installation upphandlar och genomför du energiprojekt åt HSBs kunder (bostadsrättsföreningar). Du bistår med driftövervakning, uppföljning och energioptimering av deras fastigheter för att uppnå en mer kostnadseffektiv drift. Som tekniskt sakkunnig avseende energi- och installationsfrågor är du involverad i HSBs ny – och ombyggnadsprojekt i samarbete med byggprojektledare. Områdeskontoret består av 17 medarbetare vilka utgår från kontoret på Flemminggatan i Stockholm. Medarbetarna består av byggkonsulter och energikonsulter. Du rapporterar till områdeschefen för bygg och energi och ingår i affärsområdet strategisk förvaltning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Självständigt leda och hantera projekt samt upphandla entreprenörer
 • Genomföra förstudier
 • Utforma förfrågningsunderlag
 • Delta vid byggmöten
 • Kontinuerligt arbeta med kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring
 • Resultatansvar för kund samt lönsamhet (budget och resultat)
 • Säkerställa att arbetsmiljöansvar och etiska riktlinjer följs

Tjänsten rapporterar till områdeschef Per Lönnheden
 
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form kvalificerad utbildning inom energi, installation, fastighet eller liknande.

 • God erfarenhet från roller som projektledare, tekniskförvaltare, arbetsledare, energicontroller, energiingenjör, installationssamordnare eller liknande
 • God- och bred tekniskförståelse
 • Erfarenhet av att göra kalkyler
 • God förståelse för försäljning av konsulttjänster till kund
 • Affärsmässig
 • Noggrann och strukturerad
 • Självständig och förmåga att ta egna initiativ
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Social
 • Pragmatisk
 • Prestigelös
 • Strukturerad
 • Serviceinriktad

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av att arbeta mot bostadsrättsföreningar
 • Erfarenhet av att göra energiberäkningar
 • Erfarenhet av att genomföra OVK besiktningar
 • Kunskap inom entreprenadjuridik
 • Erfarenhet av värmepumpar

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@karin

Projektledare till Modus Sverige, Malmö

Modus Sverige AB utvecklar, säljer, producerar och monterar systemväggar. Genom detta skapar Modus flexibla, hållbara, effektiva, funktionella och sist men inte minst snygga rumslösningar för kontor. Eftersom att Modus har sin egen fabrik och egna montörer så har man därmed kontroll på hela kedjan från försäljning till färdigt kontor så kan vi säkerställa hög kvalitet och hög kundnöjdhet. Modus Sverige AB är marknadsledande med en lång historik, där kvalitet, pålitlighet och hög servicegrad alltid har präglat verksamheten. 

På företaget arbetar ca 140 personer fördelat på sex lokala kontor och en fabrik. Nu växer Modus i Göteborg och Malmö, och söker därför en och driven projektledare med intresse för kontor som vill utvecklas tillsammans med oss. I Göteborg och Malmö arbetar idag 5 tjänstemän och ca 15 montörer.  

Tjänsten

Som projektledare ansvarar du för planering och genomförande av ett antal kontorsprojekt i och runt Malmö. Du leder och driver projekten framåt tillsammans med övriga kollegor i ditt projektteam, med fokus på bästa lönsamhet och kvalitet. Du är rådgivande beträffande tekniska lösningar och ansvarar för att beställa material och planera logistik för optimala leveranser av material till projekten. Du ansvarar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att montaget av att Modus rum blir så effektivt och kvalitativt som möjligt. Du upprättar ritningsunderlag för montörer och dokumenterar projektet enligt kundens och Modus kvalitets- och miljöarbete.

Arbetet som Projektledare är flexibelt med en stor portion av frihet under ansvar. Du utför arbetet med en genomtänkt planering och strategi, en god ritningsförståelse, ett genomgående kvalitetstänk samt löpande uppföljning av projektets och teamets arbete. Tjänsten kommer ställa krav på Dig och Dina kollegor att samarbeta och tillsammans utveckla och forma verksamheten utifrån kundens behov, projektets förutsättningar och målsättningar. Detta i samråd med din närmsta chef och kollegor som stöttar dig i ditt arbete. Som projektledare har du även personalansvar för ett tiotal montörer. 

Tjänsten rapporterar till projektchef: Jan-Olof Kanevid  

Resor i tjänsten förekommer, främst i södra Sverige 

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.

Övriga krav:

 • Minst tre års erfarenhet från roller som byggledare, arbetsledare, platschef, projektledare från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
 • Gott ekonomiskt sinne 
 • Erfarenhet av kalkylarbete
 • Erfarenhet av Autocad
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • God förmåga att hantera flera projekt parallellt 
 • Goda ledaregenskaper 
 • B Körkort 
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Personliga egenskaper:

 • Lösningsorienterad
 • Social- och utåtriktad
 • Självgående 
 • Proaktiv 
 • Strukturerad 
 • Prestigelös 
 • Flexibel 

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Projektledare till Malmqvist Byggnads, Stockholm

Malmqvist  & Co Byggnads AB grundades 2013 av Samir Gerdtsson och Åsa Malmqvist. Bolaget utför total-entreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. Man arbetar med en mängd olika uppdrag, inom till exempel lokalanpassning, renovering och ombyggnation av kontor och industrier.
I dagsläget arbetar 14 tjänstemän på Malmqvist & Co Byggnads AB och för att förstärka bolagets fortsatta utveckling förstärker man nu organisationen med ytterligare en projektledare.
Tjänsten
Som projektledare på Malmqvist Byggnads arbetar man med att sälja in och genomföra projekt som förverkligar fastighetsägarnas idéer. Uppdragens omfattning och vilka projektskeden man deltar i varierar från stora om- och tillbyggnationer till mindre renoveringar. Beställarna är primärt större privata fastighetsägare och som projektledare arbetar man med flertalet projekt parallellt.
I tjänsten ingår:

 • Att leda och driva byggprojekt ur ett beställarperspektiv
 • Ekonomiskt ansvar för både projekt/uppdrag och affär/kund
 • Att hålla sig uppdaterad på marknaden och generera nya affärer
 • Att förse projektet med rätt kompetens, vilket sker genom extern samarbetspartners
 • Upprätta drift och underhållspärm

Tjänsten rapporterar till VD.
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning, allra helst på högskolenivå och/eller gedigen arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:

 • Gedigen erfarenhet från roller som byggledare, arbetsledare, platschef, projektledare, entreprenadingenjör, projektingenjör från konsult, beställarsidan eller entreprenadbolag
 • Gott ekonomiskt sinne
 • Erfarenhet av att upphandla och styra underentreprenörer
 • Erfarenhet av ÄTA
 • Erfarenhet av kalkylarbete
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Prestigelös
 • Strukturerad

Meriterande:

 • Gärna många goda beställarkontakter i Stockholms området

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se

Projektledare till Gladsheim, Mälardalen

Gladsheim Fastigheter grundades 2018 och är ett fastighetsbolag som huvudsakligen förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter. Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” vilket illustrerar bolagets ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för sina hyresgäster.

Bolaget arbetar för en hållbar och långsiktig utveckling genom långsiktigt ägande. Idag har bolaget fastigheter i Arboga, Eskilstuna, Karlskoga, Kungsör, Köping, Norrköping (Skärblacka), Skövde, Skara, Tibro och Töreboda. Fastighetsbeståndet består i dagsläget av ca 1700 lägenheter med ett totalt värde om ca 2,1 Mdr. Ambitionen är att fortsätta förvärva nya fastigheter och löpande förbättra beståndet genom renoveringar och aktiv förvaltning med egen personal. I och med att fastighetsbeståndet växer behöver företaget rekrytera en projektledare till området Arboga, Eskilstuna, Kungsör, Köping, Karlskoga, Skärblacka med placering i Eskilstuna.

Som projektledare på Gladsheim ansvarar du för lägenhetsrenoveringar inom fastighetsbeståndet. Du ansvarar för inköp av material och hela byggprocessen och blir en central del i verksamheten. Du har ett samordnande ansvar för kontakten med underentreprenörer och du leder ett team som i dagsläget bestående av fem snickare och en målare. I ansvaret ligger också ett samordnade med företagets egna resurser. Du arbetar mot förväntad budget och tidplan och rapporterar till Gladsheims projektchef. Det är ett självständigt arbete och man bör vara beredd att arbeta och resa till fastigheterna i hela Mälardalen vilken gör att B-körkort är ett krav. Vi ser helst att du är stationerad på kontoret i Eskilstuna. Visst ekonomiskt och administrativt kontorsarbete förekommer därför är det ett krav att du har jobbat i dataprogram som Excel, Word etc. 
Vi söker dig med relevant utbildning inom bygg och/eller dokumenterad erfarenhet inom bygg och servicesnickeri. Vi ser även att du har erfarenhet av arbetsledande uppgifter. Du talar och skriver svenska obehindrat och ska inte vara främmande för enklare administrativa arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen krävs också att du har ett gott ekonomiskt sinne samt viljan att göra bra affärer med underentreprenörer. Som person är det viktigt att du vill vara med och skapa en bra teamkänsla samt att du är prestigelös. 
Företaget kännetecknas av en familjär stämning med stark entreprenörsanda och vill du vara med på en spännande utvecklingsresa så är detta rätt arbetsplats för dig.
Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 073-544 94 49 eller skicka ditt CV direkt till cv@puresearch.se. Märk ansökan med projektledare – Gladsheim