Menigo är helhetsleverantör för de som arbetar professionellt inom mat och dryck. Kundmixen är ca 55% fristående restauranger samt kedjekunder, 40% offentliga kunder och 5% servicehandel. Menigo levererar allt som förenklar vardagen för dessa kunder, från basvaror och restaurangutrustning till färskvaror såsom frasiga croissanter, hängmörad biff och nyplockade trattkantareller.
Menigos mål är att erbjuda ett attraktiv erbjudande, där de tillsammans med kunderna hittar de lösningar som fungerar bäst. Det kan vara allt från råd om produktval, råvarukunskap, menyplanering till bästa upplägget för leveranser.
Menigo ingår i Sysco Group, en världens största Foodserviceaktör med 66 000 medarbetare. I Sverige har Menigo 1000 anställda och en omsättning på omkring 5.9 (2016) miljarder SEK. Sortimentet innehåller ca 75% sk A-brands (inköpta varumärken) och nästan 25% egna varumärken. Menigo introducerar varje år över 200 nya, unika produkter eller innovationer.
Menigo finns representerade på sju orter i Sverige. Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Helsingborg, Sundsvall och Västerås. Lager finns i Stockholm – Strängnäs (Centrallager) och Årsta (Färskvarulager) samt regionala lager i Sundsvall, Göteborg, Malmö och Helsingborg.
Tjänsten
Som chef  Verksamhetsutveckling inom funktionen Logistik ansvarar du för att utveckla och driva logistikverksamheten inom företaget. Rollen innebär ansvar för samtliga större och mer omfattande logistikprojekt inom bolaget, gällande såväl framtagande som implementering. Projekten kan omfatta teknikorienterad, processorienterad eller kundorienterad verksamhetsutveckling. Vidare ingår du i logistikledningsgruppen och har personalansvar för två medarbetare, en transportlogistiker och en logistiker. Utöver dina närmsta medarbetare innebär rollen stora kontaktytor internt och externt. Internt är kontaktytorna framförallt med de fyra logistikcheferna och IT men kan även omfatta dialog och utbyte inom koncernen med europeiska och amerikanska kollegor. Externa kontaktytor omfattas främst av leverantörssamarbeten i olika typer av utvecklingsprojekt. Ditt ansvar är att driva ett omfattande arbete med att ta verksamheten från en traditionell till en värdeskapande logistikaktör.
Mer detaljerat omfattar ansvaret:

 • Ansvara för att driva analys och framtagande av beslutsunderlag för framtida logistiklösningar.
 • Säkerställa att omvärldsbevakning sker med syfte att utveckla funktionen Logistik.
 • Ansvara för att driva samt projektstyra implementering av teknisk utveckling inom Logistik.
 • Vara en samordnande funktion för pågående projekt inom logistiken och ansvara för att projekten sker på ett strukturerat sätt. Därtill, och vid behov driva övergripande projekt såsom Voice picking eller Lean.
 • Genomföra- och driva benchmarking av arbetssätt inom Logistik i syfte att nå bästa arbetssätt.
 • Driva utvecklingsfrågor inom arbetsgruppen och ansvara för leverans av IT-projekt som rör Logistik.
 • Medverka i framtagande av Logistiks affärsplaner och visioner.
 • Att tillsammans med logistikledningsgruppen ta fram budget samt säkerhetsställa att funktioner lever upp till budget och KPIer.
 • Medverka i leverantörs- och kundträffar.

Tjänsten rapporterar till logistikdirektör Martin Sagne.
Kravprofil 
Rätt kandidat har högre eftergymnasial utbildning.
Övriga krav:

 • Gedigen teknisk erfarenhet och kompetens inom logistikverksamhet
 • Erfarenhet av att ha drivit teknikutvecklingsprojekt (med fördel runt automation inom lager och transport.)
 • Goda ledaregenskaper och stort intresse för människor
 • En driven personlighet som inte är rädd att ta i frågor, högt som lågt.
 • God kommunikatör och duktig på att förankra ditt arbete.
 • Mycket goda kunskaper i både engelska och svenska i såväl tal som skrift och bekväm med att kommunicera i internationell miljö.

Meriterande:

 • Erfarenhet komplexa logistikupplägg
 • Erfarenhet från konsultledet
 • Erfarenhet av förändringsarbete
 • Erfarenhet av att arbeta med LEAN

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se