Agila är ett av Nordens största företag för bemanning och rekrytering inom hälsa, sjukvård och social omsorg. Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge. Agila samarbetar idag med i stort sett alla Sveriges och Norges kommuner och landsting samt ett stort antal privata vårdgivare i båda länderna. Totalt arbetar ett 50-tal personer inom Agilakoncernen.
Agila har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och står inför en fortsatt stark tillväxt. Som ett led av detta söker nu Agila en Controller som vill vara med på bolagets fortsatta utvecklingsresa. Företaget kännetecknas av en platt organisation med en hög trivselfaktor hos personalen.
Tjänsten
Controllern kommer att arbeta med analys av bokslut och utarbetande av budgetar och prognoser för alla koncernens alla bolag. Controllern rapporterar direkt till ekonomichefen och arbetar nära både kollegorna i ekonomiteamet och övrig företagsledning.
Mera specifikt innebär tjänsten:

  • Sammanställa operativt gruppbokslut och resultatanalyser månadsvis.
  • Vissa mer analytiska bokslutsavstämningar för enskilda bolag.
  • Kassaflödesanalyser månadsvis.
  • Fördelning av koncerngemensamma kostnader månadsvis.
  • Viss extern statistikrapportering.
  • Likviditetsprognoser: daglig kortfristig och månadsvis medelfristig.
  • Rullande resultatprognoser månadsvis.
  • Medverka i årsbudgetarbetet.
  • Ansvara för att budget och prognoser är korrekt inlagda i ekonomisystemet.
  • Delta i processutveckling för ekonomifunktionen med fokus på fortsatt digitalisering. 

Vi söker dig som har ekonomisk examen och har några års erfarenhet som controller och/eller redovisningsarbete. Rollen ställer höga krav på noggrannhet och analytiskt förmåga.
Intresserad av tjänsten? Kontakta Aylin Bargabriel på Pure Search på 073-540 53 22 eller skicka ditt CV direkt till aylin.bargabriel@puresearch.se