Drifttekniker till byggmästarföretag verksamt på Storstockholms bostadsmarknad. Bolaget är en familjekoncern verksam på Storstockholms bostadsmarknad och grundades 1935. I dag är företaget en koncern med ca 350 anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK.
Moderbolaget bistår övriga bolag med koncerngemensamma resurser och funktioner för ekonomi, finans, analys, transaktion, personal, information, IT samt stödfunktioner. Koncernens övriga verksamhet fördelas på fyra bolag:
Byggnads AB: Erbjuder tjänster inom nyproduktion av bostäder, renovering av bostäder och lokaler, fastighetsservice samt drift och förvaltning. Byggnads AB består av 320 personer och är indelat i affärsområdena Byggproduktion respektive Fastighetsförvaltning.
Fastighets AB: Äger fastigheter med ett långsiktigt innehavsperspektiv. Med sin starka balansräkning utgör bolaget koncernens finansiella muskel.
Projekt AB: Producerar bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter för försäljning. Bolaget förvärvar exploateringsmark och projektfastigheter, utarbetar affärsplaner för fastigheterna, driver stadsplaneärenden och utformar ramhandlingar för upphandling av totalentreprenader samt marknadsför och säljer bostäder.
Asset Management AB: Investerar i och förvaltar andra tillgångar än den egna koncernverksamheten, exempelvis börsnoterade aktier, fonder och bolag i andra branscher.
Tjänsten
Som drifttekniker arbetar man med att driftoptimera och utreda driftstörningar i kundernas bostadsfastigheter.
Vidare innebär rollen:
Att underhålla och utföra service på ventilationsanläggningar och VVS-tekniska anläggningar
Arbete med styr/regler-, energi- och klimatfrågor
Uppföljning och analys av statistik för energi och vatten
Framtagning av kundrapporter och andra dokument (av exempelvis utförda arbeten och fakturaunderlag) samt att agera stöd till förvaltare vid upphandlingar
Stöd för fastighetsskötarna
Stort fokus läggs på proaktivt arbete
Kontakter med förvaltare och fastighetsägare, främst inom den egna organisationen
Kravprofil
Högre VVS-utbildning eller motsvarande kunskaper.
Övriga krav:
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med driftteknik, med inriktning på värmesystem
Goda kunskaper inom styr/regler
Körkort för bil
Erfarenhet av att arbeta med energioptimering
Meriterande:
Elkompetens
Praktisk erfarenhet av värmepumpar
Fler språk än svenska/engelska
I tjänsten ingår cirka 50 procent löpande arbete med exempelvis felanmälningar och 50 procent proaktivt arbete. De proaktiva insatserna består till omkring hälften av arbete med systematiskt underhåll och till hälften av projektarbete.
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till cv@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Welander på 073-544 94 49.