Apoteket AB har drygt 370 apotek över hela landet, 700 apoteksombud och en välfungerande e-handelsverksamhet för både receptbelagd medicin och egenvårdsprodukter. Apoteket har även en business-to-business verksamhet som erbjuder tjänster, försörjning och tillverkning inom vård och omsorg till landsting, kommuner och företag.
Genom noggranna förberedelser inför omregleringen, framgångsrika sortimentssatsningar och duktiga medarbetare har Apoteket lyckats behålla sin ledande position trots hård konkurrens. Apotekets lösningar och rådgivning ska inspirera till Apotekets vision – Ett liv i hälsa – och göra det enklare för människor att må bra.
Under 2012 uppgick Apotekets nettoomsättning till 21 miljarder, rörelseresultat blev 141 MSEK och antalet anställda är idag ca 4.500 personer. Apoteket är ett av Sveriges starkaste varumärken och säljer ett välutvecklat sortiment av läkemedel, hälsoprodukter och tjänster och är den ledande apoteksaktören och utvecklas i nära samarbete med sina kunder. Bred och djup kompetens inom läkemedel och hälsa, kvalitet och hållbart företagande samt gott ledarskap är nyckeln till fortsatt framgång.
Apotekets affärsidé: Med djup kunskap om läkemedel och hälsa säljer företaget produkter och tjänster som gör det enklare att må bra. Apoteken ska vara den ledande och mest omtyckta apoteksaktören med en långsiktigt god lönsamhet.
Etableringsavdelningen ligger inom affärsområdet Konsument. Inom avdelningen finns idag nio personer där flera är nära att gå i pension och därför söker man nu efter flertalet byggprojektledare och etablerare.
Etableringsavdelningen ansvar för etableringsfrågor, ett centralt område för Apotekets fortsatta utveckling. Uppdraget för etableringsavdelningen är att säkerställa att Apoteket har de i särklass bästa affärslägena och lokalerna där vi verkar samt att vi har butiker med en hög kvalitet, effektiv yta och konkurrenskraftiga lokalkostnader.
Tjänsten
För att platsa inom avdelningen är det viktigt att man vill vara med och arbeta för en god lönsamhet och utveckling av Apotekets hela affär. Etableringsavdelningen ansvarar för Apotekets samlade lokalbestånd. Utöver kontakter och förhandlingar med hyresvärdar drivs även optimering samt fortlöpandeanpassning och förädling av lokaler.
Arbetet innebär ett stort antal kontakter både internt och extern med ledande befattningshavare. I rollen ingår omvärldsbevakning inom handels-, vård- och befolkningsutveckling. För att kunna utföra arbetet krävs att man reser motsvarande 100 resdagar per år. I befattningen ingår även att utarbeta beslutsunderlag för investeringar och förändringar i butiksnätet.
Då Apoteket är ett företag i stark förändring är rätt person en utvecklingsorienterad person. Han/hon motiveras av att medverka till att skapa en positiv kultur där affärsmässighet och goda resultat premieras. Personen är nytänkande arbetar efter ständig förbättring i sitt dagliga arbete.
Arbetsuppgifter i korta drag:
• Nyetableringar av apotek och lokaler, inkl. marknadsbedömningar av lägen.
• Förhandlingar vid exempelvis flyttar och ombyggnader.
• Omförhandlingar av befintliga hyreskontrakt.
• Framtagande av beslutsunderlag inför nyetablering och ombyggnad.
• Förvaltning av befintlig avtalsstock
Tjänsten rapporterar till Etableringschef Maria Ahlestål.
Placering: Solna
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av högskoleutbildning företrädesvis civilekonom eller motsvarande.
Övriga krav:
• Arbetat minst 5 år med fastighets/etableringsfrågor inom detaljhandeln
• Dokumenterat god erfarenhet av framgångsrik etablering och införsäljning av koncept.
• Är en driven och skicklig förhandlare.
• God analytisk förmåga och kan göra lönsamhetsbedömningar.
• God vana av att läsa, utvärdera och skriva avtal.
• Kunskap om hyreslagstiftning med särskilt fokus på lokaler.
• Stor förhandlingsvana och är en skicklig hyresförhandlare
• Har ett mycket väl uppbyggt nätverk inom fastighetsbranschen och detaljhandeln.
• God kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift i både svenska och engelska.
• Är beredd att resa mycket och innehar körkort.
• Goda kunskaper i Microsoft office
Meriterande
• Erfarenhet från kedjeverksamhet i detaljhandeln.