På Modus tror vi på en bättre, klimatsmart värld – precis som våra kunder. Vi hjälper våra kunder att skapa marknadens mest hållbara arbetsplatser. Genom innovativa lösningar med våra systeminredningar utmanar vi det traditionella.

Eftersom Modus har en egen fabrik samt egna montörer, så har vi kontroll på hela kedjan från försäljning till färdigt kontor. Det gör att vi kan säkerställa hög kvalitet och hög kundnöjdhet. Vi är speciellt stolta över att ha en unik svensk tillverkning i vår fabrik och att kunna erbjuda återbrukbara rum.

Modus brinner för att skapa rumslösningar och moderna kontor för dagens och morgondagens företag. Vi är marknadsledande med en lång historik, där kvalitet, estetik, pålitlighet och hög servicegrad präglar vår verksamhet. Vi vill att våra rumslösningar ska bidra positivt till kundernas lönsamhet genom mätbara fördelar avseende Tid, Miljö och Ekonomi.

I höstas fick vi nya ägare och är nu mitt inne i en spännande resa för att utveckla företaget och erbjudanden till marknaden med ett ännu större hållbarhetsfokus. 

Tjänsten

Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för controlling, ekonomistyrning, budgetering, redovisning, likviditetsplanering och bokslut. Bolaget står inför en stor tillväxt vilket medför att en viktig del i rollen kommer att vara att både strategiskt- och operativt bidra till bolagets fortsatta utveckling. Du kommer också att vara drivande i utvärdering och implementation av systembyten. Ekonomichefen ingår i ledningsgruppen och har ett personalansvar för två medarbetare, en redovisningsansvarig och en ekonomiassistent.

Tjänsten är stationerad i Kumla där ytterligare nio medarbetare arbetar. 

Tjänsten i korta drag:

 • Yttersansvarig för redovisning och upprättande av månads- och årsbokslut (det operativa arbetet utförs av redovisningsansvarig)
 • Ansvarig för budget, prognos samt uppföljning 
 • Övervakning av årsredovisning 
 • Övervakning av legal rapportering såsom skatt- och momsredovisning 
 • Löpande kontakt med revisorer 
 • Ansvar för försäkringsfrågor 
 • Huvudansvar för factoring och kontakten med factoringbolaget 
 • Ledningsgruppsarbete
 • Likviditetsprognos och planering med uppföljning månadsvis
 • Implementering och uppföljning av KPI:er
 • Sakkunnig och rådgivande roll inom ekonomi och finans för VD och övriga organisationen samt ta fram ekonomiskt material till ledningsgrupp och styrelse.
 • Analysera verksamheten och komma med förslag på hur bolaget kan utveckla verksamheten ut ett ekonomiskt/finansiellt perspektiv.
 • Genomgång och uppföljning av större projekts ekonomi  
 • Avstämning AX och QV (bokföring och projektekonomi)
 • Personalansvar för, samt att leda och fördela arbetet för medarbetarna 
 • Projektledning av interna projekt inom området 
 • Systemägare samt implementation av ERP system (Pyramid) 

Tjänsten rapporterar till VD, Malin Gangnor 

Kravprofil

Utbildning

Civilekonom eller motsvarande    

Övriga krav:

 • Tidigare erfarenhet av roller såsom ekonomichef, finansiell controller, redovisningschef, redovisningsansvarig eller business controller 
 • Dokumenterad god erfarenhet av redovisning och succesiv vinsträkning
 • Affärsmässighet 
 • Goda ledaregenskaper
 • Bred erfarenhet av IT och ekonomistyrningsprocesser
 • Viljan att arbeta såväl strategiskt som operativt med frågor kopplat till ekonomi 
 • Positiv, lösningsorienterad och entreprenöriell som person.
 • Mycket god kunskap i såväl engelska som svenska

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet från entreprenadbranschen
 • Erfarenhet av ERP implementering 
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta i affärssystemet Pyramid 
 • Erfarenhet av programvaran Qlick View

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se