Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 85 anställda och 10 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
Tjänsten
Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för controlling, ekonomistyrning, budgetering, redovisning och bokslut. Bolaget står inför en stor tillväxt såväl i Sverige som internationellt vilket medför att en viktig del i rollen kommer att vara att både strategiskt- och operativt bidra till bolagets fortsatta utveckling. Du kommer också att vara drivande i utvärdering av systembyten och implementation. Ekonomichefen ingår i ledningsgruppen och har ett personalansvar för fem medarbetare.
Tjänsten i korta drag:

 • Yttersansvarig för redovisning och upprättande av månads- och årsbokslut (det löpande arbetet utförs av supportfunktion i Manilla)
 • Övervakning av årsredovisning
 • Övervakning av legal rapportering såsom skatt- och momsredovisning
 • Budget och ekonomistyrning
 • Ledningsgruppsarbete
 • Delaktig i utveckling av affärsplan
 • Ta fram material till ledningsgrupp och styrelse
 • Personalansvar för, samt att leda och fördela arbetet för medarbetarna
 • Projektledning av interna projekt inom området
 • Ansvarar för integration i och med framtida förvärv
 • Rekrytering

Tjänsten rapporterar till VD, Mats Blacker
Kravprofil
Utbildning: Civilekonom eller motsvarade   
Övriga krav:

 • Tidigare erfarenhet av roller såsom Ekonomichef, Finansiell Controller, redovisningschef eller Business Controller
 • Affärsmässighet
 • Goda ledaregenskaper
 • Bred erfarenhet av IT och ekonomistyrningsprocesser
 • Mycket god kunskap i såväl engelska som svenska

Meriterande:

 • Tidigare arbetserfarenhet från konsultverksamhet
 •  Erfarenhet av att arbeta i krossfunktionellt

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka din CV till karin.welander@puresearch.se