Vår uppdragsgivare är en av Nordens ledande samhällsbyggare med 13 000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 43 miljarder kronor. Företaget består av fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Till Västerås och till affärsområdet Bygg söker vi nu en entreprenadingenjör.
Regionen bedriver verksamhet inom nybyggnation samt om- och tillbyggnad av kommersiella fastigheter och förvaltningsbyggnader samt bostäder i Värmland, Närke, Västmanland och Sörmland. Inom dessa län finns kontor bl.a. på de fyra huvudorterna; Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna
Tjänsten
Som entreprenadingenjör stödjer man arbetschef och platschef i ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter. Entreprenadingenjören är delaktig i entreprenadens olika faser såsom; kalkyl och anbudsskedet, projekteringsskedet och produktionen. Exempel på typiska arbetsuppgifter är att medverka vid beredning och genomförande av inköp, delta på möten såsom projekteringsmöten och byggmöten, ha kontakt med beställarombud och hantera ekonomi-regleringar både mot kund och underentreprenörer samt aktivt delta i ekonomi- uppföljning av projekt. Tjänsten erbjuder många sociala kontakter, utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
Som entreprenadingenjör rapporterar du till arbetschefen och i den aktuella arbetschefsgruppen finns ytterligare fyra entreprenadingenjörer. Gruppen genomför både mindre projekt på 10 miljoner såväl som större projekt på upptill ca 200 miljoner. Den nya entreprenadingenjören ska framförallt arbeta med de större projekten
Kravprofil
I första hand någon form av teknisk utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet
Övriga krav:

  • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter antingen från bygg, anläggning eller installationsprojekt.
  • Erfarenhet från ekonomi- och projektadministration.
  • Kännedom i produktionstekniken.
  • Kännedom i kvalitet och miljö.
  • Kännedom i arbetsmiljöfrågor.
  • Förståelse för kalkyl och inköp.
  • God insyn i Bas U och Bas P
  • Körkort

 
Intresserad av tjänsten? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV till linda.hempel@puresearch.se