Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm med en uthyrbar yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Värtahamnen, Hornstull, Kista, Kungens Kurva och Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har Bonnier Fastigheter och Bonnier Service 55 medarbetare anställda.
Bonnier Fastigheters affärsidé är att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt. Upparbetade värden kan realiseras vid rätt tillfälle. Detta gör man genom utveckling, uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter i attraktiva och centrala lägen samt genom att ställa höga krav på sina fastigheter och på de tjänster som levereras till kunderna.
Bonnier Fastigheters finns sedan en tid även i Uppsala och till det nya lokalkontoret så söker vi nu en erfaren fastighetstekniker som vill vara en del av den expansion och utveckling som företaget planerar i staden.
 
Tjänsten
Rollen som fastighetstekniker innefattar drift och skötselansvar för fastigheter med kommersiellt innehåll. Fastighetsbeståndet i Uppsala består i dagslägen av två fastigheter (Muninhuset ca 25 000 kvm och Stationsgallerian ca 12 000 kvm) samt ett garage där man som fastighetstekniker ansvarar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande underhåll av tekniska installationer och viktiga funktioner inom fastigheterna. För att lyckas i rollen behövs social och kommunikativ förmåga. Du är självständig, målmedveten och drivs av att skapa mervärde för såväl kunder som medarbetare. Rollen kräver att du har god kommunikativa egenskaper och känsla för service med kundens bästa i fokus.
 
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • Helhetsansvar för den dagliga driften i sina fastigheter
 • Ansvar för samtliga tekniska försörjningssystem i de egna fastigheterna
 • Direktkontakt med hyresgäster samt ansvar för åtgärd och återkoppling vid felanmälan
 • Felsökning och åtgärd
 • Ansvar för mindre upphandlingar
 • Ansvar vid in- och utflyttningsbesiktningar, hantering av taggar etc.
 • Medverkan vid myndighetsbesiktningar och energideklarationer. I dialog med förvaltare svara för att åtgärder vidtas till följd av besiktningar
 • Delaktighet vid byggmöten och hyresgästanpassningar
 • Rondering av både yttre och inre gemensamma utrymmen samt vakanta lokaler – att upprätthålla god ordning i fastigheten och tillse att alla utrymmen är fria från främmande föremål
 • Kontakt med samt samordning av leverantörer/entreprenörer som utför arbeten i fastigheten
 • Att aktivt föreslå förbättringsarbeten inom fastigheterna samt vara delaktig i underhållsplanering och budget-/prognosarbete
 • Sammanställa och mata in mätaravställningar samt följa upp mediaförbrukning av värme, el, vatten och kyla i dialog med Driftansvarig. Man är även ansvarig för att initiera åtgärder för att minska förbrukningen
 • Planering av skötselåtgärder enligt avtal på års-, månads- och veckobasis
 • Att aktivt bedriva arbetsmiljöarbete och omgående rapportera avvikelser
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Vad kan företaget erbjuda rätt kandidat?

 • Trevlig arbetsplats med familjär känsla, långsiktighet, humanitet och frihet under ansvar
 • Stabil arbetsgivare
 • Generösa förmåner och en arbetsgivare som satsar mycket på kompetensutveckling och utbildning för sina anställda
 • Spännande roll med stora inslag av flexibilitet och möjlighet att självständigt lägga upp sitt arbete
 • Delaktig i en expansion på uppsalamarknaden med flera intressant projekt på gång i fastighetsbeståndet.

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka din CV till linda.hempel@puresearch.se