Verifiera är Sveriges ledande tjänst avseende onlinebaserade bakgrundskontroller. Företaget grundades i Stockholm i februari 2016. Tjänsten är till sin utformning unik på den svenska marknaden. Bolaget har inhämtat domar från år 2007 och framåt utan begränsning beträffande instans, sak eller måltyp. Utöver domar inhämtas slutliga beslut och dagboksblad vilket ytterligare bidrar till en fullständig och aktuell bild avseende den eftersöktes status.
Oavsett om det är ett börsnoterat storföretag, statlig myndighet, kommunal verksamhet eller en annan organisation erbjuder Verifieras tjänst möjlighet till säkrare affärsbeslut och samarbeten samt minimerar risken för felrekryteringar. Verifieras företagstjänst vänder sig till företag, myndigheter och övriga organisationer med behov av en snabb access till handlingar från svenska domstolar. Verifieras tjänster används varje dag av tusentals personer och företag.
Gruppen som arbetar med försäljning består i dagsläget består av fyra personer och till gruppen söker vi nu en försäljningschef som vill vara med och forma företagets fortsatta expansion och byggandet av försäljningsorganisationen.
Tjänsten
Som försäljningschef på Verifiera arbetar man med att bygga upp och driva utvecklingen av försäljningsarbetet på bolaget. Försäljningschefen ingår i ledningsgruppen och har i dagsläget personalansvar för fyra säljare. Det viktigaste i tjänsten är att leda och utveckla medarbetarna samt att bygga upp struktur och sätta rutiner för försäljningsarbetet. Rollen innebär även att man kommer vara delaktig i att utveckla affären, produkterna och generella utvecklingen på företaget. Bolaget kännetecknas av entreprenörskap och för rätt person kommer det finnas stor möjlighet att vara med och påverka företagets fortsatta expansion.
Mer detaljerat omfattar ansvaret:

  • Driva försäljningsarbetet
  • Ingå i ledningsgruppen
  • Budgetansvar
  • Utveckla rutiner och struktur
  • Utveckla affären och bolaget
  • Stötta medarbetarna i försäljningsarbetet
  • Rekrytering
  • Medarbetar-och lönesamtal

Vi ser gärna att man har några års erfarenhet inom försäljning, har goda ledaregenskaper samt erfarenhet av att leda andra säljare.
Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka din CV till linda.hempel@puresearch.se