Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 85 anställda och 10 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder. Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi
På kontoret i Stockholm, vilket är Nitro Consults största i Sverige, finns idag fyra grupper, Omgivningskontroll Besiktning & Vibrationer, Spräng- & Mätteknik, Riskanalys och Vibrationsutredning och Berg. Till gruppen som arbetar med berg söker vi nu en gruppchef.
Gruppchefen har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och driver arbetet både vad det gäller projekt och personal. I dagsläget har man personalansvar för fem personer och gruppen har i perioder de senaste åren stått utan chef så en stor utmaning kommer vara att ta vara på den kompetens som finns samt utveckla och bygga upp gruppen. En stor del av rollen kommer också att handla om att utveckla befintliga och nya kundrelationer och det ställs därför höga krav på det affärsmässiga. Nitro Consult som företag står inför en tillväxtfas och behöver säkerhetsställa att rätt kompetens finns ur ett långsiktigt perspektiv så rekrytering kommer att vara en naturlig del i arbetet.
 
Tjänsten i korta drag:

 • Personalansvar för, samt att leda och fördela arbetet för gruppen
 • Budgetansvar för gruppen
 • Medverka vid anbud och kundbesök samt bevaka marknaden
 • Samarbeta med kollegor från andra avdelningar och övriga kontor i Sverige
 • Följa upp och utveckla kvalitet och ekonomi
 • Kontakt med entreprenörer, beställare och underkonsulter
 • Rekrytering

 
Gruppchefen rapporterar till regionchefen
 
 
Kravprofil
Utbildning
Teknisk utbildning, i första hand civilingenjör eller högskoleutbildning inriktat mot Bergteknik, geologi eller liknande.
 
Övriga krav:

 • Tidigare erfarenhet av ledande roll som projektledare, uppdragsledare eller gruppchef
 • God erfarenhet från att ha arbetat med Bergrelaterade arbetsuppgifter
 • Affärsmässighet (med fokus på att skapa lönsamma affärer genom kundvärde)
 • Goda ledaregenskaper
 • God branschkunskap
 • Erfarenhet från projektering

 
Intresserad av tjänsten kontakta Linda Hempel Gustafson på Pure Search på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till linda.hempel@puresearch.se