Vår uppdragsgivare är ett av världens ledande ingenjörsföretag med cirka 18 000 medarbetare i 24 länder. I Sverige finns ca 200 medarbetare och företaget har kontor Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Hässleholm, Varberg, Jönköping och Västerås. Verksamheten i Sverige är indelat i två affärsområden, Järnväg samt Samhällsplanering och Miljö
Affärsområdet Samhällsplanering och Miljö erbjuder en stor bredd av kompetenser inom stadsplanering, tillståndsfrågor, miljö och arbetsmiljö, landskap, trafikplanering, gata, väg, VA, dagvatten, geoteknik, förorenade områden samt ledningssamordning. Man arbetar ofta och gärna i stora multidisciplinära projekt, många gånger i samarbete med andra grupper och kontor.
Inom affärsområdet Samhällsplanering och Miljö i Stockholm arbetar ca 30 personer i totalt i tre grupper; Samhällsutredningar, Gata VA samt Geoteknik. Till gruppen som arbetar med Geoteknik söker vi nu en ny gruppchef. I gruppen finns totalt fyra geotekniker och förutom gruppen som sitter i Stockholm finns ytterligare fyra geotekniker på övriga kontor som man har ett nära samarbete med.
Tjänsten
I rollen som gruppchef för Geoteknik kommer man vara aktiv i projekten men framförallt ta ett ansvar för att leda och utveckla gruppen. Gruppchefen för Geoteknik rapportera till regionchef för Samhällsplanering & Miljö i Stockholm.
I rollen ingår följande:

 • Fortsätta utveckla gruppen som idag är en stabil och kvalitetsmedveten grupp där teamarbete är en viktig parameter.
 • Ansvara för utveckling och samordning av geoteknik avseende projekt och kompetens inom Sverige men även i Norge och Danmark.
 • Utveckla och skapa nya affärer.
 • Stärka och bygga vårt varumärke
 • Aktivt och strategiskt anbudsarbete.
 • Bygga relationer med befintliga och nya kunder.
 • Leda och coacha medarbetare i gruppen, aktiv medarbetarutveckling.
 • Vara med och utveckla region och affärsområdet.
 • Resultatansvar, budgetansvar med resursplanering och beläggning.
 • Rekrytering, bygga kompetens och tillväxt.

 
Kravprofil
Utbildning
Teknisk utbildning, i första hand civilingenjörsutbildning med geoteknisk, bergsvetenskaplig eller hydroteknisk inriktning.
Övriga krav:

 • Minst 10 års erfarenhet av konsultarbete och uppdragsledning/projektledning
 • Ett bra nätverk i branschen
 • Erfarenhet av försäljning av konsulttjänster inom geoteknik/mark/anläggning
 • Förmåga att skapa en affärsorienterad organisation

Intresserad av tjänsten? Skicka ditt CV till linda.hempel@puresearch.se eller ring på 0760-173800 så berättar vi mer.