Vår uppdragsgivare är ett av världens ledande ingenjörsföretag med cirka 18 000 medarbetare i 24 länder. I Sverige är visionen att vara landets bästa rådgivare inom trafik och samhällsutveckling.
I Sverige finns ca 210 medarbetare på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Hässleholm, Varberg, Jönköping och Västerås. Verksamheten i Sverige är indelat i två affärsområden, Järnväg samt Samhällsplanering och Miljö. Affärsområdet Samhällsplanering och Miljö erbjuder en stor bredd av kompetenser inom stadsplanering, landskap, geoteknik och Gata/VA.
Inom affärsområdet Samhällsplanering och Miljö i Stockholm arbetar ca 30 personer i totalt i två grupper; Samhällsutveckling och Gata/VA. Till samhällsutvecklingsgruppen söker vi nu en ny gruppchef. I gruppen finns totalt 13 medarbetare som arbetar med stadsplanering, trafikplanering (utredning och analys), landskapsplanering, arbetsmiljö, KMA, MKV/Tillstånd, avfalls-, energi och kemifrågor
Tjänsten
Gruppchefen för samhällsutveckling har framförallt ansvaret för att leda, coacha och utveckla gruppen som redan idag är en etablerad grupp med flera erfarna konsulter. Rollen ställer höga krav på ledarskap, affärsmässighet och ett helikopterperspektiv vad det gäller samhällsutvecklingsprojekt. Förutom att skapa affärer och forma nya projekt så sitter chefen med i regionledningen som består av två gruppchefer samt regionchefen. Företaget står inför en stark tillväxt de kommande åren och målet är att gruppen ska växa från 13 personer till ca 20 personer så rekrytering kommer att vara en del i arbetet. Ambitionsnivån hög och man arbetar tillsammans – tvärs över teknikområden, kontors- och landsgränser och det finns stor möjlighet till personlig utveckling och vara med och påverka företags utveckling.
Tjänsten i korta drag:

 • Leda och coacha medarbetare i gruppen
 • Ha en övergripande förståelse för gruppens samtliga kompetenser
 • Binda samman gruppens kompetensområden
 • Utveckla och skapa nya affärer
 • Resultatansvar
 • Rekrytering
 • Bygga relationer med kunder
 • Vara med och utveckla regionen och affärsområdet

Gruppchefen rapporterar till regionchefen i Stockholm.
 
Kravprofil

 • Erfarenhet från att leda större projektgrupper och/eller erfarenhet från linjechefsroll
 • Bredd som samhällsplanerare och varit involverad i multidisciplinära projekt
 • Erfarenhet från tidiga skeden
 • Helikopterperspektiv och strategiskt tänkande
 • Ett brett nätverk i branschen

Vad kan företaget erbjuda rätt kandidat?

 • Stor internationell organisation och med mycket goda vidareutvecklingsmöjligheter.
 • Stort och nära samarbete mellan avdelningar i Sverige och utomlands.
 • Företaget har möjlighet att hämta in internationell spetskompetens i svenska projekt.
 • Man sätter kvalitet, lönsamhet samt personlig utveckling i en bra balans.
 • Företaget är relativt ungt och ”det sitter inget gammalt i väggarna och det finns stor möjlighet att bidra till företags utveckling”.
 • Stora möjligheter att vara med och påverka både företaget och sin egen utveckling.
 • Nya fina och ändamålsenliga kontorslokaler på Södermalm

 
Intresserad av tjänsten? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt Cv direkt till linda.hempel@puresearch.se