Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 85 anställda och 10 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder. Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi
På kontoret i Stockholm, vilket är Nitro Consults största i Sverige, finns idag fyra grupper, Omgivningskontroll Besiktning & Vibrationer, Spräng- & Mätteknik, Riskanalys och Vibrationsutredning och Berg. Till gruppen som arbetar riskanalys och vibrationsutredningar söker vi nu en gruppchef.
Gruppchefen har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och driver arbetet både vad det gäller projekt och personal. En stor del av rollen kommer också att handla om att utveckla befintliga och nya kundrelationer och det ställs därför höga krav på det affärsmässiga. Nitro Consult som företag står inför en tillväxtfas och behöver säkerhetsställa att rätt kompetens finns ur ett långsiktigt perspektiv så rekrytering kommer att vara en naturlig del i arbetet.
Tjänsten
Gruppchefen har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och driver arbetet både vad det gäller projekt och personal. En stor del av rollen kommer också att handla om att utveckla befintliga och nya kundrelationer och det ställs därför höga krav på det affärsmässiga. Nitro Consult som företag står inför en tillväxtfas och behöver säkerställa att rätt kompetens finns ur ett långsiktigt perspektiv så rekrytering kommer att vara en naturlig del i arbetet.
 
En inledande riskanalys för vibrationsalstrande arbeten skapar förutsättningar för att ett projekt drivs på ett så säkert sätt som möjligt genom bl.a. redovisning av gränsvärden för vibrationer samt kontrollåtgärder såsom besiktning och vibrationsmätning, Arbetet sker i projektform och som gruppchef är man involverad till 50% i projekten. Rollen innebär många interna och externa kontakter med såväl beställare, entreprenörer och andra konsultföretag.
 
Tjänsten i korta drag:

 • Personalansvar för, samt att leda och fördela arbetet för gruppen
 • Utveckling av medarbetare och karriärplanering tillsammans med regionchef och HR
 • Budgetansvar för gruppen
 • Medverka vid anbud och kundbesök samt bevaka marknaden
 • Samarbeta med kollegor från andra avdelningar och övriga kontor i Sverige
 • Följa upp och utveckla kvalitet och ekonomi
 • Kontakt med entreprenörer, beställare och underkonsulter
 • Rekrytering

 
Tjänsten rapporterar till regionchefen,
 
Kravprofil
 
Utbildning
Teknisk utbildning, i första hand civilingenjör eller högskoleutbildning inriktat mot bergteknik, anläggningsteknik, väg och vatten, samhällsbyggnad eller liknande.
 
Övriga krav:

 • Tidigare erfarenhet av ledande roll som projektledare, uppdragsledare eller gruppchef
 • Affärsmässighet (med fokus på att skapa lönsamma affärer genom kundvärde)
 • Goda ledaregenskaper
 • God branschkunskap
 • Flexibel personlighet och öppen för förändringar inom organisationen

 
Meriterande:

 • Erfarenhet från att ha arbetat med riskanalyser och/eller omgivningspåverkan
 • Konsulterfarenhet

 
Intresserad av tjänsten?  Skicka ditt CV till linda.hempel@puresearch.se eller ring på 0760-173800 om du har frågor