Vår uppdragsgivare är ett ledande analys- och teknikkonsultbolag vars tjänster bidrar till ett hållbart samhällsbyggande som värnar naturen. Företagets kompetens omfattar allt från marksanering till stadsplanering, från konstruktion av byggnadsverk till projektering av hållbara transportsystem och från utveckling av framtidens energikällor till nya möjligheter att utvinna viktiga mineraler. Bolaget sammanför experter som har helt olika kompetens och bakgrund men som delar stoltheten inför sitt arbete och en vilja att lösa kundernas problem.
Inom området Management är man är verksam i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt – genom hela projektgenomförandet – till tjänster i förvaltningsfasen. Den samlade erfarenheten täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, industri och infrastruktur.
Tjänsten
Arbetet som gruppchef sker i nära samarbete med avdelningschef och övriga gruppchefer samt den administrativa personalen. Som gruppchef arbetar man uppskattningsvis till femtio procent i uppdrag och resterande femtio procent med att leda och planera arbetet i gruppen. I den aktuella gruppen kommer man att från start att vara omkring sex personer. Ambitionen är att få gruppen att växa vilket ger gruppchefen stora möjligheter att vara med och utveckla och forma gruppen.
Mer detaljerat omfattar ansvaret:

 • Medverka i regionens ledningsgrupp
 • Veckovis planering av beläggning och uppdragsbemanning
 • Anbudsarbete
 • Rekrytering i samarbete med avdelningschef och övriga gruppchefer
 • Personalfrågor såsom lönesamtal och utvecklingssamtal
 • Organisations- och verksamhetsutveckling
 • Projekt- och byggledning
 • Sälj, marknad och kundansvar
 • Medverka i avdelningens utvecklingsarbete

Tjänsten rapporterar till avdelningschef
Kravprofil
Rätt kandidat har byggtekniskutbildning eller motsvarande alternativt gedigen arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:

 • Minst fem års erfarenhet från roll som projektledare inom bygg varav något år som konsult
 • Goda ledaregenskaper
 • God kunskap inom entreprenadjuridik
 • Kunskap inom konsulträtt
 • Prestigelös
 • Stort intresse för människor och av att utveckla sitt ledarskap
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

 
Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Pure Search AB och Karin Welander på karin.welander@puresearch.se eller 073-544 94 49.