Agila är ett av Nordens största företag för bemanning och rekrytering inom hälsa, sjukvård och social omsorg. Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge. Agila samarbetar idag med i stort sett alla Sveriges och Norges kommuner och landsting samt ett stort antal privata vårdgivare i båda länderna. Totalt arbetar ett 50-tal personer inom Agilakoncernen.
Agila har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och står inför en fortsatt stark tillväxt. Som ett led av detta söker nu Agila en HR-chef som vill vara med på bolagets fortsatta utvecklingsresa.
HR–Chefen kommer att ha ett övergripande ansvar för företaget HR-arbete. Rollen innehåller såväl strategiska bitar som utvecklande av processer och policys men också direkt operativt arbete. HR-chefen kommer vara delaktig i bolagets framtida utveckling och inta en nyckelroll i den fortsatta tillväxtresan.
Vidare innebär tjänsten

  • Stötta cheferna inom samtliga HR-relaterade frågor
  • Utveckla rutiner och policys för HR-arbetet
  • Utveckla medarbetarna, som är en relativt ung personalgrupp
  • Delta och bistå cheferna i rekryteringsprocesser
  • Avtal- och anställningsförfarande
  • Genomföra utvecklingssamtal
  • Stötta och delta i chefernas i lönesamtal
  • Säkerhetsställa att verksamheten följer samtliga arbetsrättsliga lagar

Som HR-chef sitter man med i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. Tjänsten är ny och för rätt person så kommer det finns en stor möjlighet att vara med och forma rollen och sätta ramarna för hur HR-arbetet ska se ut på Agila.
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom HR- och personalvetenskap eller annan likvärdig utbildning, flera års erfarenhet av kvalificerad HR–arbete samt goda ledaregenskaper.
Intresserad av tjänsten? Kontakta Pure Search och Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till linda.hempel@puresearch.se