Vår uppdragsgivare är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 75 anställda och 9 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför bolaget tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
Företagets djupa kunskaper i berg-, spräng- och vibrationsteknik grundar sig i den tradition och historia som funnits sedan Alfred Nobels dagar. Med insikten att bergsprängning skall utföras försiktigt och skonsamt både för omgivning och kvarstående berg. Kriterier som tillåtna vibrationer, luftstötvågor, buller, grundvattennivåer mm ställer krav på hög kompetens på byggherrens handlingar, på den utförande entreprenören och inte minst på den kontrollerande konsulten.
I takt med att företaget expanderar förstärker man nu organisationen med en HR-Chef som ska vara med och bidra till företagets framtida utveckling.
Tjänsten
Som HR-chef ingår man i ledningsgruppen och förväntas bidra i ledningsarbetet på ett effektivt och handlingskraftigt sätt. Man arbetar nära VD i de strategiska frågorna och agerar bollplank till hela ledningsgruppen och övriga chefer. Att bidra till ett framgångsrikt samarbete och en positiv teamkänsla med övriga ledningsmedlemmar är viktigt för att bygga förtroendefulla och starka relationer till gruppen.
HR–Chefen har ett övergripande ansvar för företagets Human Resources samt utveckling av denna och man får möjlighet att bidra till företagets utveckling framåt och inta en nyckelroll i den fortsatta tillväxtresan.
Vidare innebär tjänsten:
Övergripande ansvar för HR-frågor inom organisationen
Att säkerhetsställa att HR är en naturlig del i såväl strategiska som operativa frågor och att HR-relaterade processer utvecklas och drivs framåt
Stötta chefer inom samtliga HR-relaterade frågor samt ledarskapsutveckling
Bistå chefer inom samtliga rekryteringsprocesser
Kompetensutveckling generellt inom verksamheten vilket är i ständig process
Kvalitetssäkra utvecklingssamtal
Säkerhetsställa att verksamheten följer samtliga arbetsrättsliga lagar
Medverka vid fackliga förhandlingar
Ansvara för rehabiliteringsprocesser
Utveckling av Employer Branding
Som HR Chef rapporterar du till VD.
Kravprofil
Akademisk utbildning inom HR- och personalvetenskap eller annan likvärdig utbildning
Övriga krav:
Minst 5 års erfarenhet inom HR–området
Driven, energisk och självgående person med tydliga ledaregenskaper
Erfarenhet av att arbeta med rekrytering
God erfarenhet av att driva och fullfölja egna projekt
Ansvarstagande och noggrann samt god förmåga att prioritera rätt
Erfarenhet av att arbeta självständigt med stort initiativtagande
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Körkort
Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom bolag som expanderat internationellt
Tidigare arbetslivserfarenhet inom konsultbolag
Erfarenhet av att arbeta i bolag med hög expansionstakt
Frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Karin Welander på Pure Search på telefon 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se.