Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet.
Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1047 bostäder är under pågående produktion. Bolaget köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor.
Bolaget har idag också egen byggledning för att säkerställa hög kvalitet och ett tidseffektivt projektgenomförande. Denna del består av byggledning, inköp och specialiserade hantverkare. Oscar Properties har i dagsläget 120 medarbetare varav 45 arbetar inom bygg.  Bolaget befinner sig i en expansiv fas och behöver förstärka byggverksamheten med ytterligare en installationssamordnare.

Tjänsten
Som installationssamordnare är du koordinator mellan bygg- och installationsentreprenörerna och leder installationsarbetet i byggprojekt från projektutvecklingsskedet till projektavslut. Du kommer bl.a. att arbeta med installationsupphandlingar, tidsplanering, framtagande av olika tekniska lösningar samt driftsättning och avprovning av projekten. Installationssamordnaren ett stort ansvar i att löpande kontrollera- och ansvara för att den ekonomiska hanteringen från installatörerna är korrekt. Arbetet innebär samverkan med projektteam, myndigheter, konsulter, leverantörer och underentreprenörer. Rollen ställer stora krav på kunskap inom samtliga installationsområden.
 
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
 

 • Installationssamordning av delentreprenader
 • Leda installationsarbeten i produktionen
 • Leda startmöten- och basmöten
 • Kvalitet, miljö och arbetsmiljöansvar för sitt område (KMA)
 • Planering- inköp- produktionsstart- avslut
 • Funktionsprovning och samordnad funktionsprovning
 • Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTA)
 • Säkerställa att installationsarbetet följer lagar och riktlinjer för miljö- och arbetsmiljö
 • Dokumentation, besiktning och överlämnande
 • Utföra leverantörsrevisioner samt kvalitetssäkra leverantörer och underentreprenörer
 • Rondring
 • Korttidsplanering

 
Rapportering sker till Entreprenadchef
 
Kravprofil
Relevant installationsutbildning inom el, VVS eller liknande.
Övriga krav:

 • Minst cirka 3-5 års arbetslivserfarenhet från installationsledning
 • Erfarenhet av byggnadsställningar
 • God erfarenhet av BF9K
 • Genomfört arbetsmiljöansvarigutbildning
 • Certifierad inom heta arbeten
 • Utbildning inom fuktskydd
 • Erfarenhet av att arbeta med tunga lyft
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Körkort för bil
 • Goda datorkunskaper

Personliga egenskaper:

 • Goda ledaregenskaper
 • Engagerad personlighet

 
Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Pure Search AB och Karin Welander på karin.welander@puresearch.se eller 073-544 94 49.