Vår uppdragsgivare förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. Företagsgruppen är ett familjeföretagsom varit verksamt sedan 1935 och är en av de större privata ägarna av hyresbostäder i Stockholmsregionen med ca 350 anställda och omsätter över en miljard kronor. Företagsgruppen är organiserad i fyra områden: Egna fastigheter, Bostadsprojekt, Övriga investeringar samt Bygg- och förvaltningstjänster. Bygg- och förvaltningsverksamheten organiseras i två affärsområden: Byggproduktion och fastighetsförvaltning. Koncernen värnar om god kvalité i såväl relationer som produkter, företagskulturen präglas av omtanke, engagemang och framåtanda.
Tjänsten
Som kalkylchef har man en central roll i produktionsutvecklingsfrågor samt i marknads- och anbudsarbetet. Det finns en mycket nära koppling och samarbete till inköpsavdelningen och kalkylchefen ska även fungera som ett stöd till arbetscheferna. Tanken är att den nya kalkylchefen ska driva produktionsutvecklingsfrågor i form av nya idéer och stödja arbetscheferna i att utveckla produktionen internt vilket ställer krav på både ledarskap och genomförandeförmåga. Förutom produktionsutvecklingsrollen så är det kalkylchefens ansvar att säkra kalkylarbetet internt och man har det formella personalansvaret för två kalkylatorer. I tider av högre belastning på kalkylgruppen krävs också att kalkylchefen själv är beredd att kalkylera. Dessutom är det kalkylchefen som är kravställare gentemot IT-avdelningen, arbetar nära ekonomistyrningsfunktionen och ingår i ledningsgruppen för affärsområdet Byggproduktion tillsammans med affärsområdeschefen, bolagets verksamhetsutvecklingsansvariga och i dagsläget fyra arbetschefer.
Kravprofil
Utbildning
Teknisk utbildning, i första hand högskoleutbildning alternativt likvärdig eftergymnasial utbildning.
Övriga krav:
• Goda ledaregenskaper.
• Operativ erfarenhet från byggproduktion som projektchef, entreprenadingenjör, platschef eller likvärdigt.
• God kalkylkunskap.
• Förståelse för entreprenadjuridiken.
• Förmåga att få gehör för nya idéer.
Meriterande:
• Bakgrund som hantverkare.
Vad kan företaget erbjuda rätt kandidat?
– Korta beslutsvägar och tydlig kommunikation.
– Bra ledarskap och trevlig atmosfär.
– Flexibilitet och bra samarbeten mellan avdelningar och affärsområden.
– Företaget både äger och förvaltar fastigheter vilket gör företaget mindre känsligt vid sämre konjunktur.
Intresserad av tjänsten? Skicka ditt CV till linda.hempel@puresearch.se eller ring på 08-515 100 10