Bonnier Fastigheter bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Idag äger och förvaltar man kommersiella fastigheter inom Storstockholm och Uppsala med en yta på cirka 300 000 kvm. Merparten av fastigheterna finns centralt i Stockholm, men man satsar även på de expansiva områdena Hornstull, Kista, Kungens Kurva, Värtahamnen och sedan våren 2018 även Uppsala. Ambitionen är att på sikt fördubbla nuvarande bestånd. Dessutom har bolaget sedan 2009 utvecklat dotterbolaget Bonnier Service, som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till Bonnierbolag i Stockholm och till Bonnier Fastigheters hyresgäster. I dagsläget har fastighetsbolaget 25 anställda och Service har 25 anställda.
Bonnier Fastigheters affärsidé är att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt i Stockholm- och Uppsalaregionen. Upparbetade värden kan realiseras vid rätt tillfälle. Detta gör man genom utveckling, uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter i attraktiva och centrala lägen i Storstockholms-området samt genom att ställa höga krav på sina fastigheter och på de tjänster som levereras till kunderna.
Bonnier-koncernen består av ett stort antal bolag i flera länder, men förenas i gemensamma värderingar. I de lokala företagen finns påtaglig familjekänsla, långsiktighet och humanitet. Atmosfären i koncernen uppfattas som mycket trevlig och man arbetar ofta under många år i koncernen.
Bonnier fastigheter har efter sitt intåg i Uppsala expanderat kraftigt under de senaste åren. Under 2018 så förvärvades både Stationsgallerian och Muninhuset. I år så har vi fortsatt expansionen och förvärvat Cykelfabriken vilket gör att vi nu är bland de fem största kommersiella fastighetsägarna i innerstaden med ca 60 000 kvm. Bonnier fastigheter är en långsiktig och samhällsbyggande aktör i Uppsala och har ambitionen att bli ett förstahandsval för den kommersiella kontorsmarknaden. Vi har etablerat ett Uppsalakontor och anställt egen driftpersonal och genom vår lokala kännedom och närvaro så bygger vi långsiktiga relationer med både kunder och andra intressenter.
Företagen satsar mycket på personalvänliga aktiviteter, kompetensutveckling och på att skapa team som har roligt tillsammans.
Bonnier Fastigheters finns sedan en tid i Uppsala och till det nya lokalkontoret söker vi nu en Fastighetsförvaltare som vill vara en del av den expansion och utveckling som företaget planerar i staden.
Tjänsten
Som kommersiell förvaltare på Bonnier Fastigheter har du det affärsmässiga ansvaret för flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt arbeta för att kundernas förväntningar överträffas varje dag. Det är också ditt ansvar att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt fastställda mål och planer. Fastighetsförvaltaren har det övergripande ansvaret och leder- och fördelar arbetet för sina tekniska förvaltare och fastighetstekniker.
I rollen ingår dessutom allt från uthyrning av vakanta lokaler, visningar, förhandlingar, kvalitetssäkring, genomförande av beslutande hyresgästanpassningar och delaktighet i områdets utveckling.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
• Kontinuerlig kontakt med kunder-och hyresgäster avseende löpande fastighetsärenden
• Upprätta budget- och prognoser för fastigheterna
• Aktiv marknadsbevakning
• Nyckeltalsanalyser
• Ansvarig för omförhandling och uthyrning samt framtagande av hyreskontrakt på marknadsmässiga villkor för kommersiella lokaler
• Ansvarig för framtagande av drift- och underhållsplaner i samarbete med fastighetstekniker samt uppföljning av dessa
• Utvecklar samt genomför marknads- och aktivitetsplaner för fastigheterna, självständigt och tillsammans med marknadsansvarig
• Kontakter med myndigheter, andra hyresvärdar samt andra aktörer inom branschen
• Ansvara för att en optimerad energiförbrukning upprätthålls och att bolagets hållbarhetsarbete 
genomförs i fastigheterna
• Upphandling av entreprenörer samt delaktighet i hyresgästanpassningar
• Upphandla samt koordinera de leverantörer, entreprenörer, konsulter som genomför uppdrag i 
fastigheterna
Krav:
Intressanta kandidater har förmodligen någon form av akademisk utbildning
Övriga krav:
Minst tre års erfarenhet av liknande arbete inom fastighetsbranschen
God kunskap inom hyresjuridik
God kunskap kring uthyrningsprocessen
Kunskap om fastighetsrelaterad teknik
Erfarenhet från kommersiella fastigheter
Intresse av fastighetsvärdering och analys
Affärsmässig och serviceinriktad
God vana av att upprätta budgetar och prognoser samt följa upp och analysera fastighetsekonomin
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Körkort för bil
Meriterande kunskaper:
Kunskap om Uppsalas fastighetsmarknad
Utbildning i fastighetsekonomi
Personliga egenskaper:
Självgående
Affärsmässig
Målinriktad
Lösningsorienterad
Strukturerad
Prestigelös
God samarbetsförmåga
Analytisk
 
Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se