Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 80 anställda och 10 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder. Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi.
Rollen som konsult inom riskanalys och vibrationsutredningar innebär att du arbetar med och tar det större ansvaret för det inledandande arbetet i projekten. En inledande riskanalys för vibrationsalstrande arbeten skapar förutsättningar för att ett projekt drivs på ett så säkert sätt som möjligt genom bl.a. redovisning av gränsvärden för vibrationer samt kontrollåtgärder såsom besiktning och vibrationsmätning, vilket är till gagn för både entreprenör och beställare. Arbetet kommer även att innebära att du utför vibrationstekniska utredningar och prognoser. Du tar också emot samtal från kunder och skriver offerter. Arbetet sker i projektform och innebär många externa kontakter med såväl beställare, entreprenörer och andra konsultföretag. Till största sker arbetet internt på Nitros kontor men till viss del även externt i olika uppdrag.
 
Totalt arbetar i dagsläget fem personer i gruppen och man arbetar med framförallt projekt som Slussen, Förbifart Stockholm, Tunnelbanan samt med Exploateringskontoret (Stockholms kommun).
 
Du apporterar till Gruppchefen för Riskanalys och Vibrationsutredningar
Kravprofil
Utbildning;
Rätt kandidat är troligtvis civil- eller högskoleingenjör inom bygg, anläggning, berg eller liknande.
Övriga krav:

  • Några års erfarenhet inom bygg, anläggning eller berg, allra helst med projekt kopplat till berg och sprängning
  • God förmåga att kommunicera både skriftlig och muntligt
  • Självständig såväl som en lagspelare

 
Vad kan företaget erbjuda rätt kandidat?

  • Ett företag i expansion med starkt stöd från engagerade ägare
  • Internationell koncern med goda utvecklingsmöjligheter
  • Trevlig arbetsmiljö och sunda värderingar samt låg personalomsättning
  • Ett bolag som satsar mycket på sina anställda och kompetensutveckling
  • Flexibla arbetstider

 
Intresserad av tjänsten? Skicka ditt cv direkt till linda.hempel@puresearch.se eller ring till Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 om du har frågor.