Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 75 anställda och 9 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
Företagets djupa kunskaper i berg-, spräng- och vibrationsteknik grundar sig i den tradition och historia som funnits sedan Alfred Nobels dagar. Nitro Consult bildades genom Nitro Nobel, numera Orica, med insikten att bergsprängning skall utföras försiktigt och skonsamt både för omgivning och kvarstående berg. Kriterier som tillåtna vibrationer, luftstötvågor, buller, grundvattennivåer mm ställer krav på hög kompetens på byggherrens handlingar, på den utförande entreprenören och inte minst på den kontrollerande konsulten.
Nitro Consult har lång tradition och erfarenhet befäster och förstärker den kunskap som krävs i dagens projekt. När det gäller krav på försiktig sprängning blir därför företagets konsulter kontrakterade då stora krav på spräng- och vibrationstekniska kunskaper krävs och där hänsyn skall tas till påverkan av vibrationer och buller mot omgivningen. På projekt som Södra länken, Norrortsleden, Norra länken, Citybanan, Botniabanan och Götatunneln har Nitro Consult uppdrag som byggledare och spräng- och vibrationsexperter då spräng- och vibrationsfrågorna ofta är mycket högt prioriterade.
I takt med att företaget expanderar förstärker man nu gruppen Spräng mätteknik med en konsult.
Tjänsten
Rollen som konsult/handläggare är bred och varierande och man arbetar i huvudsak med konsultation inom avancerad mätteknik, riskanalyser för mark och undermarksarbeten, sprängning, pålning, spontning etc. I gruppen arbetar idag fyra konsulter och man har nära samarbete med övriga medarbetare i Stockholm och runt om i landet. Arbetet sker i projektform vilket innebär många externa kontakter med såväl beställare som entreprenörer. Nitro är ett personligt företag med högt i tak och det är även viktigt i att vara  social och att ha en vilja att utbyta kunskaper med både kollegor, entreprenörer, byggherrar, beställare och andra inblandade i projekten. I rollen som konsult är du mycket ute i projekten vilket gör att alla medarbetare har en god förankring i verkligheten och att man har en mycket gedigen erfarenhet och förståelse för kundens process (i hela sprängningsmomentet).
Företaget satsar mycket på utbildningar vilket resulterar i att nya medarbetare snabbt får en god kunskap i bolagets alla delar.
Rapportering sker till gruppchef Joahim Johnsson
Kravprofil
Rätt kandidat är troligtvis civil- eller högskoleingenjör
Övriga krav:

  • Några års relevant arbetslivserfarenhet
  • Utåtriktad personlighet samt ha god servicekänsla och samarbetsförmåga
  • God kommunikativ förmåga
  • Svenska och engelska flytande i tal och skrift
  • Körkort
  • Mycket goda kunskaper i Officepaketet

Meriterande:

  • Berg- och sprängkunskap
  • Erfarenhet av att arbeta i AutoCad

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Pure Search AB och Karin Welander på karin.welander@puresearch.se eller 073-544 94 49.