Vår uppdragsgivare är ett ledande analys- och teknikkonsultbolag vars tjänster bidrar till ett hållbart samhällsbyggande som värnar naturen. Företagets kompetens omfattar allt från marksanering till stadsplanering, från konstruktion av byggnadsverk till projektering av hållbara transportsystem och från utveckling av framtidens energikällor till nya möjligheter att utvinna viktiga mineraler. Bolaget sammanför experter som har helt olika kompetens och bakgrund men som delar stoltheten inför sitt arbete och en vilja att lösa kundernas problem.
Inom området Management är man är verksam i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt – genom hela projektgenomförandet – till tjänster i förvaltningsfasen. Den samlade erfarenheten täcker in ett brett spektrum av kundkategorier med uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, industri och infrastruktur.
Tjänsten
Marknads- och affärsutvecklingschefen inom Management ska fokusera på att skapa nya uppdrag och affärer samt aktivt bidra till att utveckla verksamheten. Vidare kommer personen ansvara för omvärldsbevakning, bygga relationer med befintliga och nya kunder, proaktivt leda försäljningsarbetet genom att bevaka marknaden samt koordinera affärer från början till slut. Personen kommer att ha en aktiv roll i ledningsgruppen för regionen Stockholm samt samverka med primärt övriga avdelningar i Stockholm och Mälardalen.
Arbetsuppgifter i korta drag:
• Analysera marknadsförändringar och trender, utveckla kundrelationer samt utarbeta och genomföra marknadsplaner.
• Genomföra kundbesök, bygga nätverk, delta i externt anbudsarbete samt anbudssamordning internt med gruppchefer och uppdragsansvariga, delta i event, seminarier och studentsammanhang.
• Konkurrentanalyser
• Affärsutveckling
Tjänsten är ny och för rätt person finns det stor möjlighet att påverka rollen samt hur företaget ska arbeta med marknads- och försäljningsarbetet.
Kravprofil
Utbildning
Rätt kandidat har troligtvis någon form av akademisk utbildning inom teknik, ekonomi eller juridik.
Övriga krav:
– Goda kunskaper av bygg och fastighetsbranschen.
– Förståelse för konsultens roll i byggprocessen.
– Goda ledaregenskaper.
– Gott affärsmannaskap och förståelse för ekonomiska förutsättningar.
– Förmåga att skapa goda kundrelationer.
– Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Intresserad av tjänsten? Skicka ditt CV till linda.hempel@puresearch.se eller ring på 08-515 100 10.