Andy´s lekland startades 2007 och var den första aktören i Sverige som drev större lekland.  Ända sedan starten har målet varit att skapa kvalitativa upplevelser för barn och vuxna och därigenom inspirera till mer lek. Företaget grundades år 2007 av Torsten Jansson och såldes år 2013 till Play in motion Sweden AB som i sin tur ägs av Inter-Ikea AB. Företaget har idag fem lekland och omkring 100 anställda varav fyra personer arbetar på huvudkontoret. Man har som målsättning att bli den ledande aktören inom inomhuslekland i Europa.
Leklanden är lokaliserade i Sickla, Länna, Barkarby, Skärholmen samt Bromma som är det nyaste leklandet. Verksamheten har tre inkomstkällor; entré som står för 47% av intäkterna, restaurang 22.2% och kalas för 30.8%.
Företagen satsar mycket på personalvänliga aktiviteter, kompetensutveckling och på att skapa team som har roligt tillsammans.
I samband med att företaget expanderar rekryterar man nu en operativ chef för att säkerhetsställa att driften sköts på bästa sätt och att arbetsrutinerna efterlevs på samtliga enheter.
 
Tjänsten
I rollen som operativ chef arbetar man tätt tillsammans med VD och övriga i ledningsgruppen. Rollen innebär ett driftansvar för samtliga enheter vilket omfattar entré, restaurang och kalas. Inledningsvis kommer den operativa chefen att ha personalansvar för fem platschefer. Vartefter verksamheten växer kommer personalansvaret att omfatta fler medarbetare. I rollen ingår att coacha- och utbilda personalen på samtliga enheter. En stor del av arbetet kommer att vara att skapa nya rutiner för hur man arbetar på enheterna. Den operativa chefen kommer att ansvara för rekrytering av platschefer och i sin tur stötta platscheferna i rekrytering av personal på leklanden. Företaget står inför en expansiv förändring där den operativa chefen kommer att få vara med och påverka företagets framtida utveckling. För rätt person kommer det finnas stora möjligheter att utvecklas och avancera i företaget.
 
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

  • Helhetsansvar för den operativa verksamheten
  • Ansvara för att ta fram nya rutiner för driften
  • Kontinuerligt utbilda platscheferna
  • Coacha personal på golvet
  • Försäljning- och marknadsansvar
  • Delaktig i företagets fortsatta expansion och utveckling av konceptet
  • Medarbetarsamtal och lönesamtal
  • Leda medarbetare
  • Rekrytering av nya medarbetare
  • Stötta platscheferna i schemaläggning och service

Rapportering sker till VD
 
Intresserad av tjänsten? Kontakta Pure Search och Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt cv direkt till karin.welander@puresearch.se