Vår uppdragsgivare är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 13.000 anställda och en omsättning överstigande 40 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernen består av fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri och projektutveckling.
Affärsområdet Anläggning är en ledande anläggningsaktör i Sverige. Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur. Till affärsområdet Anläggning och till Uppsala söker vi nu ytterligare en platschef som framförallt ska arbeta med projekt i Märsta/Sigtuna då regionen inför en expansion de kommande åren med många nya intressanta projekt.
Tjänsten
Som platschef inom anläggning i Uppsala arbetar man självständigt med att driva stora anläggningsprojekt i storleksordningen ca 20-80 miljoner kronor. Platschefen är en nyckelperson som självständigt ska bedriva sin verksamhet vad det gäller planering och personal. Platschefen ansvarar för den dagliga driften med det ekonomiska ansvaret för projektet samt har även personalansvar och sköter medarbetarsamtal.
Vi söker en person som är duktig i produktionsfrågor och som ska utveckla befintliga kunder och kontakter. Det primära produktionsfokuset kommer att vara i Märsta/Sigtuna och på sikt är målet att sätta upp ett kontor där.
Kravprofil
Byggteknisk utbildning och/eller alternativt relevant arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:
• Erfarenhet från att ha arbetat på ett anläggnings- och entreprenadföretag allra helst som platschef alternativt som arbetsledare med ett större ansvar.
• Erfarenhet från Gata.
• Erfarenhet från VA.
• Erfarenhet från grundläggning.
• Goda ledaregenskaper.
• Driven personlighet.
Intresserad av tjänsten? Skicka ditt CV till linda.hempel@puresearch.se eller ring på 08-515 100 10.