Bolaget är en familjekoncern verksam på Storstockholms bostadsmarknad och grundades 1935. I dag är företaget en koncern med ca 350 anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK.
Moderbolaget bistår övriga bolag med koncerngemensamma resurser och funktioner för ekonomi, finans, analys, transaktion, personal, information, IT samt stödfunktioner. Koncernens övriga verksamhet fördelas på fyra bolag:
Byggnads AB: Erbjuder tjänster inom nyproduktion av bostäder, renovering av bostäder och lokaler, fastighetsservice samt drift och förvaltning. Byggnads AB består av 320 personer och är indelat i affärsområdena Byggproduktion respektive Fastighetsförvaltning.
Fastighets AB: Äger fastigheter med ett långsiktigt innehavsperspektiv. Med sin starka balansräkning utgör bolaget koncernens finansiella muskel.
Projekt AB: Producerar bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter för försäljning. Bolaget förvärvar exploateringsmark och projektfastigheter, utarbetar affärsplaner för fastigheterna, driver stadsplaneärenden och utformar ramhandlingar för upphandling av totalentreprenader samt marknadsför och säljer bostäder.
Asset Management AB: Investerar i och förvaltar andra tillgångar än den egna koncernverksamheten, exempelvis börsnoterade aktier, fonder och bolag i andra branscher.
Tjänsten
Som platschef har man ansvar för att leda och fördela arbetet i projektens utförande. Man leder arbetet från projektets uppstart till överlämnande och till sin hjälp har man arbetsledare, entreprenadingenjörer, yrkesarbetare och eventuella underentreprenörer. Utöver arbetsledning i projektfasen, har man även operativt personalansvar för yrkesarbetarna genom exempelvis utvecklingssamtal.
Aktuella projekt är Kallhäll (bostadsområde), Kvarnseglet i Rinkeby samt Internationalen i Värtahamnen på Stamrenovering. Inom Kommersiella fastigheter arbetar man främst med om- och utbyggnad av fastigheter – ofta kan det handla om kommersiella delar av bostadshus. Inom nyproduktion pågår bostadsprojekt i Annedal, Magasinet på Kvarnholmen samt bostadsprojekt i Mariehäll/Bromma.
Företaget äger fastigheter inom Stockholms län, varför några längre resor i tjänsten sällan förekommer.
Din profil:
Rätt person har någon form av byggnadsutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad genom lång arbetslivserfarenhet samt:

  • Erfarenhet av byggledning som platschef/byggprojektledare eller möjligtvis biträdande platschef.
  • Erfarenhet av att leda yrkesarbetare
  • Erfarenhet av nyproduktion från antingen bostad eller kommersiella projekt

Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till info@puresearch.se Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@puresearch.se alternativt 08-515 100 10.