Företaget är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 13.000 anställda och en omsättning överstigande 40 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm.
Inom affärsområdet Anläggning finns regionen Drift & Underhåll där vi nu söker ytterligare en platschef.
Tjänsten
Rollen som platschef är en ledande och bred roll där man ansvarar för flera projekt i framförallt trafikintensiva miljöer såsom anläggande och underhåll av gång- och cykelvägar, bullerplank, räcken, kanalisation, trängselskattportaler, snöröjning mm. Ett projekt ligger på mellan ett par miljoner kronor upp till 20 miljoner kronor. Det flesta av projekten kommer in efter offentliga upphandlingar och 50% är rena anläggningsprojekt och ca 50% är drift- och underhållsprojekt. Platschefen ansvarar även för ekonomin och har personalansvar för 2 arbetsledare samt 3-4 kollektivanställda. Till sin hjälp finns entreprenadingenjörer samt administrativ personal. Tjänsten är ny och tanken är att den nya platschefen ska få möjlighet att sätta ihop sin egen arbetsgrupp med arbetsledare och kollektivare.
Kravprofil
Byggteknisk utbildning och/eller alternativt relevant arbetslivserfarenhet.
Övriga krav:
• Erfarenhet från att arbetat på ett anläggnings- och entreprenadföretag
• Drivit minst ett par entreprenader mot det offentliga
• Förståelse för att ibland kan det förekomma nattarbete
• Erfarenhet av ekonomi- och kalkylarbete
Vad kan företaget erbjuda rätt kandidat?
– Stor organisation med goda vidareutvecklingsmöjligheter
– Ett företag med modernt ledarskap
– Sund företagskultur där man lyssnar på sina medarbetare
– Flexibel organisation
– Snabba och korta projekt
– Få vara med och sätta ihop sin egen arbetsgrupp
Intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV till linda.hempel@puresearch.se. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Hempel Gustafson på PURE Search på telefon 0760-17 38 00.