Nitro Consults egenutvecklade webbsystem NCVIB har förnyat hanteringen av data kring mätningar och besiktningar. Bakom användarvänligheten ligger bland annat en avancerad lösning som fångar upp data från olika sensorer.NCVIB varnar för risker i samband med överskridna vibrationsnivåer, vilket är mycket användbart i känsliga omgivningar. Sprängaren kan snabbt se i sin dator eller mobil om det är nödvändigt att justera borrning och laddning före nästa sprängning. Information om till exempel buller, grundvatten och besiktningar görs också tillgänglig via systemet. Genom NCVIB erbjuds också en funktion som innebär att boende i närområdet får ett sms innan en sprängsalva går.NCVIB ger en översiktlig bild av hela projektet, med fastigheter, mätning och sprängning.
Nitro Consult är Europas största och mest kompletta sprängtekniska konsultföretag som bildades 1969. Bolaget har idag 100 anställda och 11 kontor fördelade från Luleå i norr till Karlskrona i söder.
Företaget besitter kompetens inom riskanalys, sprängteknisk rådgivning, besiktning, miljökontroll, vibrationsmätning och kontroll, upprättande av bygghandlingar, byggledning, bergprojektering, specialsprängningar och ingenjörsgeologi. Inom dessa områden, som i entreprenadjuridiskt hänseende är mycket viktiga bitar vid ”byggande i berg och mark”, utför Nitro Consult tjänster på uppdrag av både byggherrar och entreprenörer.
Företagets djupa kunskaper i berg-, spräng- och vibrationsteknik grundar sig i den tradition och historia som funnits sedan Alfred Nobels dagar. Nitro Consult bildades genom Nitro Nobel och ingår numera i den världsomspännande Orica-koncernen, med bas i Australien. Med insikten att bergsprängning skall utföras försiktigt och skonsamt både för omgivning och kvarstående berg. Kriterier som tillåtna vibrationer, luftstötvågor, buller, grundvattennivåer mm ställer krav på hög kompetens på byggherrens handlingar, på den utförande entreprenören och inte minst på den kontrollerande konsulten.
Nitro Consult har lång tradition och erfarenhet befäster och förstärker den kunskap som krävs i dagens projekt. När det gäller krav på försiktig sprängning blir därför företagets konsulter kontrakterade då stora krav på spräng- och vibrationstekniska kunskaper krävs och där hänsyn skall tas till påverkan av vibrationer och buller mot omgivningen. På projekt som Södra länken, Norrortsleden, Norra länken, Citybanan, Botniabanan och Götatunneln har Nitro Consult uppdrag som byggledare och spräng- och vibrationsexperter då spräng- och vibrationsfrågorna ofta är mycket högt prioriterade.
 
I och med att verksamhetschefen för NCVIB går vidare kompletterar man verksamheten med en produktägare.
Tjänsten
Som produktägare är du övergripande ansvarig för NCVIB och har personalansvar för två utvecklare. Du verkar i gränslandet mellan verksamheten och produktutveckling och förväntas att hålla en nära dialog med interna användare och kunder, förstå affärskraven för att sedan ta fram detaljerade krav, prioritera i en backlogg och driva leveransen tillsammans med utvecklingsteamet. Genom din samlade kunskap om användarbehovet, konkurrenter och trender skapar du en produktvision med sikte på en marknadsledande tjänst. Rollen innebär en stor möjlighet att påverka riktningen för hur bolaget arbetar tillsammans med kunder, konsulter och utvecklingsteamet. En viktig del i rollen kommer att vara att hålla sig uppdaterad med nya arbetssätt och metoder att arbeta agilt. I och med att Nitro Consult ingår i en internationell koncern kommer du att få möjlighet att arbeta med produktanvändare över stora delar av världen.
Som produktägare bidrar du till en ökad digitalisering för Nitro Consults medarbetare, utökade affärer för bolagets kunder och en smartare och hållbarare samhällsutveckling.
Vidare innebär tjänsten:

 • Presentera produktförslag för ledningsgrupper och övriga intressenter
 • Interagera med bolagets internationella kunder, partners och kravställare.
 • Stötta i kommersiella marknadsdiskussioner och agera offertstöd

Kravprofil
Övriga krav:

 • Bred erfarenhet som produktägare inom webbutveckling
 • Förmåga att omsätta otydliga önskemål från konsulter och kunder till tydliga kravställningar mot utvecklingsteamet
 • Gilla att utforma produkter och system, samtidigt som du ser långsiktighet och visioner
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med UX och gränssnittdesign
 • Tycka om att se användarna nöjda
 • God erfarenhet av att driva och fullfölja egna projekt med stort initiativtagande
 • Ansvarstagande och noggrann samt god förmåga att prioritera rätt
 • Svenska och engelska flytande i tal och skrift
 • Självgående, prestigelös och utmanande

Meriterande:

 • Branschkunskap från bygg, anläggning eller gruvindustrin

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka din CV till karin.welander@puresearch.se