Vår uppdragsgivare är en av Nordens ledande samhällsbyggare med 13 000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 43 miljarder kronor. Företaget består av fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri och projektutveckling.
Till affärsområdet Bygg och till den region som bedriver verksamhet inom nybyggnation samt om- och tillbyggnad av stora kommersiella fastigheter och förvaltningsbyggnader i Stockholm, Uppsala och på Gotland söker vi nu en projektchef med placering Uppsala.
Som Projektchef i Uppsala ingår du i en arbetschefsgrupp inom regionen och ansvarar du för att leda och styra ett eller flera projekt mot uppsatta mål och lagda projektstrategier. Du har det övergripande ansvaret för projekten avseende ledning, styrning, kundrelationer, större kontraktsfrågor, tekniska frågor, arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi och miljö. Som Projektchef rapporterar du direkt till Arbetschefen.
Dina kvalifikationer tror vi består av god teknisk utbildning, företrädesvis med relevant akademisk examen, samt flerårig erfarenhet som projektledare, platschef, byggledare eller motsvarande. Du har erfarenhet av att ha drivit ett antal projekt inom bygg och att du därigenom en stor förståelse för hur projekt drivs. Du har goda kunskaper av byggproduktion och -processer. Vi ser även att du har förståelse för anbudsarbete och kontraktsfrågor. Självklart är du även en van ledare med goda ledaregenskaper.
Placeringen är i Uppsala men resor till andra närliggande områden kan förekomma, främst Stockholm Norrort.
Intresserad av tjänsten? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt CV direkt till linda.hempel@puresearch.se.