HSB är en kooperativ bostadsrörelse i Sverige. HSB är landets största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning

HSB, med cirka 554 000 medlemmar, är organiserat i tre led med 26 regionala HSB-föreningar i landet och cirka 3 900 bostadsrättsföreningar. Det finns två kategorier av medlemmar: bosparande medlemmar (cirka 140 000), och boende medlemmar (cirka 445 000). Alla medlemmar tillhör en regional HSB-förening och boende medlemmar tillhör dessutom en bostadsrättsförening. Varje lokal bostadsrättsförening i HSB, det finns cirka 3 900 stycken, är ansluten till en regional HSB-förening. Den första HSB-föreningen bildades den 6 juli 1923 i bostadsnödens Stockholm. De regionala HSB-föreningarna är sammanslutna till HSB Riksförbund.

Affärsområdet Strategisk förvaltning är en organisation till HSB Stockholms alla kunder och medlemmar och erbjuder tjänster inom byggkonsult, drift, energi och utemiljö.

Det kan handla om energi- och driftoptimering, energieffektiv renovering av fasader eller fönster, hållbar dagvattenhantering, utveckling av utemiljön och ekosystemtjänster. Åtgärder som ska utveckla såväl boendemiljö som värdet på fastigheterna. 

I och med att projektchefen inom energi går vidare söker HSB nu en ersättare. 

Tjänsten

Som projektchef inom energi och installation leder och fördelar du arbetet inom gruppen samt stöttar och har en rådgivande roll gentemot dina kollegor. Vidare innebär rollen att upphandla och genomföra energiprojekt åt HSBs kunder (bostadsrättsföreningar). Du bistår med driftövervakning, uppföljning och energioptimering av deras fastigheter för att uppnå en mer kostnadseffektiv drift. Som tekniskt sakkunnig avseende energi- och installationsfrågor är du involverad i HSBs ny – och ombyggnadsprojekt i samarbete med byggprojektledare. Områdeskontoret består av 17 medarbetare vilka utgår från kontoret på Flemminggatan i Stockholm. Medarbetarna består av byggkonsulter och energikonsulter. Du rapporterar till områdeschefen för bygg och energi och ingår i affärsområdet strategisk förvaltning.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Leda och fördela arbetet inom gruppen 
 • Självständigt leda och hantera projekt samt upphandla entreprenörer 
 • Skapa och vårda kundkontakter 
 • Samverkan med övriga delar av förvaltningen för att skapa en kvalitativ gemensam leverans till kund och möjliggöra affärspotential 
 • Genomföra förstudier 
 • Utforma förfrågningsunderlag 
 • Delta vid byggmöten
 • Kontinuerligt arbeta med kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring 
 • Resultatansvar för kund samt lönsamhet (budget och resultat) 
 • Säkerställa att arbetsmiljöansvar och etiska riktlinjer följs

Tjänsten rapporterar till områdeschef Per Lönnheden

Kravprofil

Rätt kandidat har troligtvis någon form kvalificerad utbildning inom energi, installation, fastighet eller liknande. 

 • Minst fem års arbetslivserfarenhet från liknande roll 
 • Goda ledaregenskaper 
 • God- och bred tekniskförståelse 
 • Erfarenhet av att göra kalkyler 
 • God förståelse för försäljning av konsulttjänster till kund
 • Affärsmässig 
 • Noggrann och strukturerad 
 • Självständig och förmåga att ta egna initiativ 
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Social 
 • Pragmatisk 
 • Prestigelös
 • Strukturerad
 • Serviceinriktad 

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av att arbeta mot bostadsrättsföreningar 
 • Erfarenhet av att göra energiberäkningar 
 • Erfarenhet av att genomföra OVK besiktningar 
 • Kunskap inom entreprenadjuridik 

Intresserad av tjänsten eller vill veta mer? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV direkt till karin.welander@puresearch.se