Einar Mattsson koncernen är ett familjeföretag som varit verksamt på Storstockholms bostadsmarknad sedan 1935. Koncernens verksamhet är indelad i fyra områden: Egna fastigheter, Bostadsprojekt, Övriga investeringar samt Bygg- och fastighetsförvaltning. Einar Mattsson har 330 anställda och omsätter ca 1,8 miljarder. Bygg- och förvaltningsverksamheten bedrivs av dotterbolaget Einar Mattsson Byggnads AB och organiseras i två affärsområden: Byggproduktion och fastighetsförvaltning. Einar Mattsson koncernen värnar om god kvalité i såväl relationer som produkter, företagskulturen präglas av omtanke, engagemang och framåtanda.
 
Tjänsten
Projektchefen har det yttersta ansvaret för entreprenaden och driver både ombyggnad och nyproduktionsprojekt av bostäder från projekteringsstadiet fram till överlämnandet/slutprodukten. Projekten kommer från både externa beställare såväl som mot den interna projektutvecklings-organisationen. Dessutom har projektchefen personalansvar för ett 10-tal tjänstemän. Arbetet sker i tätt samarbete med arbetschefen och stödfunktionerna som projektledning, inköp och kalkyl. Som projektchef avrapporterar man sina projekt till ledningsgruppen för byggproduktion.
Tjänsten i korta drag:

  • Ansvara för att entreprenadernas mål uppfylls
  • Produktionsansvar
  • Resultat och budgetansvar
  • Resursplanering
  • Personalansvar
  • Kvalitets, miljö och arbetsmiljöfrågor

Kravprofil
Utbildning
Rätt person har troligtvis någon form av byggteknisk utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet
Övriga krav:

  • Några års erfarenhet från byggentreprenadföretag, allra helst som platschef eller liknande
  • Goda ledaregenskaper
  • Prestigelös

Intresserad av tjänsten? Kontakta Linda Hempel Gustafson på 0760-173800 eller skicka ditt cv direkt till linda.hempel@puresearch.se