Vår uppdragsgivare är en familjekoncern verksam på Storstockholms bostadsmarknad och grundades 1935. I dag är företaget en koncern med ca 350 anställda och omsätter över 1 miljard SEK.
Byggnads AB: Erbjuder tjänster inom nyproduktion av bostäder, renovering av bostäder och lokaler, fastighetsservice samt drift och förvaltning. Inom bolaget bygger och förvaltar man det egna beståndet (40-45%), men även åt andra fastighetsägare. Av koncernens omsättning på över 1 miljard SEK, svarar Einar Mattsson Byggnads AB för cirka 800 MSEK. Byggnads AB består av knappt 300 personer och är indelat i följande två affärsområden:
Affärsområde Byggproduktion, där man har samlat all kompetens och erfarenhet när det gäller ROT och nybyggnation. Arbetet fördelas på fyra arbetschefsgrupper med inriktningarna Kommersiella lokaler, Stamrenovering, Befintliga bostäder respektive Nyproducerade bostäder. Tillsammans har arbetschefsgrupperna ett 60-tal entreprenadingenjörer, projektchefer, platschefer och arbetsledare samt ett drygt hundratal yrkesarbetande (beroende på projektets fas och omfattning).
Affärsområde Fastighetsförvaltning tillhandahåller såväl teknisk som administrativ förvaltning. Som teknisk förvaltare strävar man efter att hålla fastigheter i ett mycket gott skick genom väl avvägda underhållsinsatser i god tid, innan skador hinner uppstå. Företaget har omfattande erfarenhet av driftsoptimering när det gäller värme, ventilation och VVS.
Fastighets AB: Äger fastigheter med ett långsiktigt innehavsperspektiv. Med sin starka balansräkning utgör bolaget koncernens finansiella muskel.
Projekt AB: Producerar bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter för försäljning. Bolaget förvärvar exploateringsmark och projektfastigheter, utarbetar affärsplaner för fastigheterna, driver stadsplaneärenden och utformar ramhandlingar för upphandling av totalentreprenader samt marknadsför och säljer bostäder.
Heirloom Asset Management AB: Investerar i och förvaltar andra tillgångar än de som koncernen i övrigt är verksam i, exempelvis börsnoterade aktier, fonder och bolag i andra branscher.
Övrigt
Företagets kunder finns idag hos allmännyttan, privata fastighetsägare och hos stiftelser. Några kunder på ombyggnadssidan är Arbetarbostadsfonden, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Wallfast, Stockholmshem, PP pension, Stena Fastigheter, Einar Mattsson Fastigheter och kommunala fastighetsbolag.
Tjänsten
Som projektinköpare ansvarar man för att upphandla projektresurser i syfte att uppfylla företagets åtaganden i entreprenader och leveranser i aktuella projekt. Projektinköparen har ansvar för inköp i både större och mindre byggprojekt och arbetar självständigt med dessa. Rollen innebär många kontaktytor och man arbetar med ett flertal projekt samtidigt. Företaget värdesätter kvalitet och miljö i samtliga inköp.
Vidare innebär tjänsten:
– Att upprätta inköpsplan och inköpsbudget tillsammans med arbetschef och platschef utifrån produktionsplanen
– Att sammanställa förfrågningsmaterial, genomföra leveransbedömningar, göra anbudsvärderingar, förhandla och upprätta avtal med leverantörer och underentreprenörer
– Att medverka i byggstartsmöten, informera om avtalens omfattning och göra gränsdragningar för övriga i projektet
– Att arbeta långsiktigt med leverantörer för att minskakostnader och öka kvalitén
– Genomföra uppföljningar och avstämningar
Rapportering sker till chef över Inköp och Logistik.
Kravprofil
Rätt person har troligtvis teknisk utbildning, i första hand på högskolenivå
Övriga krav:
• Minst 4 års relevant erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete (inte endast avrop/orderläggning) som tex projektinköpare, entreprenadingenjör eller liknande.
• God förmåga att på egen hand driva och planera inköpsprojekt
• God initiativförmåga och ett öppet tankesätt
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Innehar b-körkort
Intresserad av tjänsten? Kontakta Karin Welander på 0735-449449 eller skicka ditt CV till karin.welander@puresearch.se