Verksamhetsbeskrivning
Apoteket AB har drygt 370 apotek över hela landet, 700 apoteksombud och en välfungerande e-handelsverksamhet för både receptbelagd medicin och egenvårdsprodukter. Apoteket har även en business-to-business verksamhet som erbjuder tjänster, försörjning och tillverkning inom vård och omsorg till landsting, kommuner och företag.
Genom noggranna förberedelser inför omregleringen, framgångsrika sortimentssatsningar och duktiga medarbetare har Apoteket lyckats behålla sin ledande position trots hård konkurrens. Apotekets lösningar och rådgivning ska inspirera till Apotekets vision – Ett liv i hälsa – och göra det enklare för människor att må bra.
Under 2014 uppgick Apotekets nettoomsättning till 18.5 miljarder, och antalet anställda är idag ca 3.500 personer. Apoteket är ett av Sveriges starkaste varumärken och säljer ett välutvecklat sortiment av läkemedel, hälsoprodukter och tjänster och är den ledande apoteksaktören och utvecklas i nära samarbete med sina kunder. Bred och djup kompetens inom läkemedel och hälsa, kvalitet och hållbart företagande samt gott ledarskap är nyckeln till fortsatt framgång.
Apotekets affärsidé: Med djup kunskap om läkemedel och hälsa säljer företaget produkter och tjänster som gör det enklare att må bra. Apoteken ska vara den ledande och mest omtyckta apoteksaktören med en långsiktigt god lönsamhet.
Avdelningen för Projektledning ligger inom det, från årsskiftet 2016 nya, affärsområdet Butiksnät. Inom avdelningen finns idag fyra tjänster som byggprojektledare samt en tjänst som projektkoordinator. Tre av tjänsterna som byggprojektledare är tillsatta. Parallellt med den här rekryteringen av projektkoordinator rekryteras även den fjärde byggprojektledaren.
 Avdelningen för Projektledning ansvarar för om- och nybyggnad av butik, vilket är ett centralt område för Apotekets fortsatta utveckling. Uppdraget för Projektledning är att stötta byggprojektledarna i det dagliga arbetet så att genomförandet av Apotekets Butiksnätsplan säkerställs på ett effektivt sätt.
 
 Tjänsten
Uppdraget som projektkoordinator är att stötta byggprojektledarna i det dagliga arbetet så att genomförandet av Apotekets Butiksnätsplan säkerställs på ett effektivt sätt.
Byggprojektledarens ansvar är att säkerställa genomförandet av Apotekets Butiksnätsplan på ett effektivt sätt, vilket innebär att Apoteket ska hade i särklass funktionsmässigt bästa butikerna på marknaden och att de håller en god konceptuell standard. Arbetet som byggprojektledare innebär att man är ansvarig för ny- och ombyggnader av Apotekets butikslokaler. Projektledningen omfattar både planering, genomförande samt uppföljning av både kostnader, tid och kvalitet. Projektledaren har ett totalansvar för sina projekt, vilket innebär ett tätt samarbete med framför allt Apotekets driftorganisation.
Arbetet som projektkoordinator innebär att man är ansvarig för administration av mallar och verktyg samt beställningar av förbrukningsartiklar och förbrukningsinventarier. I befattningen ingår också att ansvara för uppdatering av information på intranät samt spridning av information. Som projektkoordinator ingår också att från tid till annan medverka i att utveckla och uppdatera arbetsrutiner och verktyg samt att ansvara för egna projekt (dock ej ny- och ombyggnationer) och utredningar.
Som projektkoordinator är man navet i avdelningen för Projektledning. Tjänsten innebär kontakt med många olika funktioner, både interna och externa. Projektkoordinatorn har därför en viktig uppgift i att etablera kontaktytor i och utanför organisationen så att projektgenomförandet kan bedrivas på ett effektivt sätt.
Då tjänsten som projektkoordinator är ny samt att Apoteket är ett företag i stark förändring är rätt person en utvecklingsorienterad person. Han eller hon motiveras av att medverka till att skapa en positiv kultur där affärsmässighet och goda resultat premieras. Personen är nytänkande och arbetar efter ständig förbättring i sitt dagliga arbete. Det är av stor vikt att projektkoordinatorn har en god förmåga att strukturera sitt arbete. Att projektkoordinatorn har en god kommunikativ förmåga är också väsentligt.
 
Arbetsuppgifter i korta drag:

 • Ansvara för uppdatering av master Projektplan
 • Ansvar för mallar aktivitetslistor
 • Administrera samarbetsytor på intranätet
 • Registrera nya enheter
 • Lägga beställningar till IT
 • Ansvara för beställningar av förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier
 • Skicka ut enkät för uppföljning, sammanställa resultat
 • Leverantörskontakter
 • Kontakter med interna intressenter

 
Tjänsten rapporterar till Chef Projektledning Annika Johansson
Placering: Solna
 
Kravprofil
Rätt kandidat har troligtvis någon form av eftergymnasial utbildning, gärna högskoleutbildning, i organisation/projektledning, kommunikation eller motsvarande.
 
 Övriga krav:

 • Kvalificerad erfarenhet av projektarbete – projektledning, projektarbete, projektadministration
 • Har förmåga att arbeta parallellt med flera projekt
 • Bra på att planera, prioritera och hålla tighta tidplaner
 • Stor vana av operativt inköp – avrop och beställningar
 • Är strukturerad och kostnadsmedveten
 • God kommunikativförmåga i såväl tal som skrift i både svenska och engelska
 • Goda kunskaper i Microsoft office

 Meriterande

 • Erfarenhet av detaljhandel och byggprojekt
 • Erfarenhet av upphandlingar
 • Ledarutbildning eller projektledarutbildning
 • Behärskar Sharepoint